Kuba: változás és folyamatosság

Kuba: változás és folyamatosság

Interjú Elvira Corredera Morales asszonnyal, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövetével

Trump ellenségnek tekinti Kubát, és igyekszik megfojtani. Eközben az Európai Unió államai építik a kapcsolatokat Kubával, és fejlődésnek indult a magyar-kubai viszony is. Kuba életében jelentős változások mennek végbe. Átalakul az állami struktúra, de a nép hatalma, a párt vezető szerepe marad. Ezekről nyilatkozott A Szabadságnak Alicia Elvira Corredera Morales asszony, a Kubai Köztársaság magyarországi nagykövete.

Kubában csak egy hatalom van, a nép hatalma

Kuba életében jelentős változások mennek végbe. Mit jelent az új alkotmány elfogadása, a Kubai Köztársaság elnökének megválasztása?

Kubában komoly és halaszthatatlan változások mennek végbe az állami hatalom szervezésében. A jobb egyensúly keresése miatt ezek az átalakulások az állam legfontosabb hivatalaihoz rendelt funkciók megosztását vonhatják magukkal, ami nem a hatalom megosztását jelenti, mert a kubai társadalmi rendszer lényeges alapelve a hatalmi egység, „amelyet politikai fellépés egységének kell értelmezni”. A köztársasági elnök intézményét október 10-én helyreállították: az elnököt a Nemzetgyűlés választja meg az alelnökkel együtt. Tehát ahhoz, hogy betölthesse a posztját, képviselőnek kell megválasztani, közvetlen népszavazás útján, a nemzeti terület egyik választókerületében.

A döntéshozatali kapacitások új megoszlása megkülönbözteti az állam képviseletét a kormányfőtől, azaz a miniszterelnöktől, akit a Nemzetgyűlés az elnök javaslatára nevez ki.

Ezek a változások csakúgy, mint a jövőben várhatóak, az összes állami és közigazgatási szerv jobb működésének az elősegítésére irányulnak az ország egész területén. Az az elv, hogy Kubában csak egy hatalom van, a néphatalom, változatlan marad.

Milyen szerepet játszik a Kubai Kommunista Párt az ország életében az új alkotmány elfogadása után?

Nekünk, kubai embereknek csak egy pártunk van, ez a párttagok és más állampolgárok pártja, az egész nép pártja, a nép hatalmát őrző kubai forradalom pártja, a szocialista jogállam pártja. A Kubai Kommunista Párt José Martí hagyományát követi, marxista-leninista, a kubai nemzet élén járó szervezet, a társadalom és az állam legfelső vezető ereje, amely a szocializmus építésének magasra tűzött célpontjainak az elérésére irányuló közös erőfeszítéseket szervezi és irányítja.

Kuba nem adja meg magát

Az Egyesült Államok új korlátozásokat vezet be Kuba ellen. Hogyan érintik az amerikai korlátozások a kubai emberek életét?

A Kubába irányuló olajszállítás elleni akciók brutálisak, nem nyilvánosak, de még csak nem is konvencionálisak a nemzetközi politikában; ez az üzemanyag tengeri szállításának az üldözése. A szállító társaságokkal szembeni szankciók, az azok ellen a kormányok elleni fenyegetések, amelyekhez a hajók tartoznak, illetve amelyeknek a zászlaja alatt hajóznak, továbbá a hajókat biztosító társaságok elleni szankciók – ezek átmeneti hiányt okoztak. Csökkent a tömegközlekedés, ami nehézségeket okoz a családoknak, a gyermekeknek, az időseknek, az egészségügynek, az oktatásnak stb. Megtiltották az óceánjáróknak, hogy kubai kikötőkben kössenek ki, ami csökkenti az idegenforgalmat. Kisebb összeget küldhetnek az Egyesült Államokban dolgozó kubai személyek a családjuknak.

A Helms-Burton törvény III. cikkelyének az alkalmazása erőteljesen befolyásolja Kuba gazdasági tevékenységeit, különös tekintettel a külkereskedelemre.  Általában véve, ezek az intézkedések rendkívül hátrányosan érintik a kubai népet.

Köszönet a Munkáspárt szolidaritásáért

Hogyan látja Budapestről Kuba és az Európai Unió viszonyát, s ezen belül a magyar-kubai kapcsolatokat?

A kubai és a magyar kapcsolatok Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2017. novemberi kubai látogatásával indultak el újra. A látogatás során megállapodásokat írtak alá az együttműködésről a kultúra-, a felsőoktatás-, a gazdaság-, a kereskedelem- és a sport területén. Ezenkívül megvizsgálták, mely területeken működhet együtt a két ország: például a mezőgazdaság, a környezetvédelem és a technológiák beszerzésének a területén. Ennek megfelelően folytatjuk a közös munkát.

Az Európai Unióval jók Kuba kapcsolatai. A közelmúltban került sor az EU és Kuba közötti II. Tanácsülésre a megértés és tisztelet légkörében. A kapcsolatok pozitívak, és szándékunkban áll tovább erősíteni azokat. Az EU megerősítette, hogy határozottan elutasítja az embargót és a Helms-Burton törvény alkalmazását, valamint az Egyesült Államok Kuba elleni politikáját.

Nagykövet asszonyt jól ismerik A Szabadság olvasói. Gyakori vendég a Munkáspárt székházában is. Hogyan értékeli a Magyar Munkáspárt és a Kubai Kommunista Párt együttműködését?

A Magyar Munkáspárt mindig határozottan a szolidaritásáról biztosítja Kubát, jó kapcsolatban áll egymással ez a két politikai erő. Küldöttségek további cseréjével is megerősíthetnénk kapcsolatainkat, elősegítve, hogy kölcsönösen még jobban megismerhessük a másik ország helyzetét.

Szólj hozzá!