2019 május 11

Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent észreveszünk, amit csak a jobb szemünkkel nem látnánk. Másként is látjuk a világot, mondjuk úgy, balszemmel. Ezután minden számunkban elmondjuk, miként is látjuk az éppen esedékes eseményeket a saját politikai értékítéletünk alapján, balszemmel.

Az MSZP-re nincs szüksége a társadalomnak!

Nem kertelek: számítunk arra, hogy aki baloldalinak érzi magát, május 26-án a Munkáspártra fog szavazni.

Az MSZP már a múlté. Butábbnál butább ötletekkel állnak elő. Radikalizmusnak kikiáltott botrányokkal hívják fel magukra a figyelmet. Összeállnak a Jobbikkal, mit sem törődve annak szellemi és politikai hátterével. Nem csak erről van szó, bár erről is. Mondjuk ki: az MSZP-re nincs szüksége a társadalomnak!

Az MSZP vezető rétegét az egykori kádári MSZMP liberális szárnya és a pragmatikus-technokrata értelmiség adta. A társadalmi háttere azokból a nemzedékekből származott, akik a szocializmusnak köszönhetően emelkedtek ki a szegénységből, élvezték a szocializmus előnyeit. Ezek a nemzedékek származásuk és neveltetésük folytán eleve elutasítottak mindent, amit polgárinak, kapitalistának lehet nevezni, mindent, ami az 1945-ös felszabadulás előtti időkre emlékeztetett.

Ezzel a háttérrel az MSZP háromszor is hatalomra tudott jutni. Ez a háttér tette fontossá az MSZP-t a rendszerváltók előtt.  1989-ben kellett az MSZP, hogy elaltassa a magyar a társadalmat, és a nép ne vegye észre, hogy elveszik tőle a hatalmat.

Antall József  új társadalmi csoportokat teremtett, amelyek reményeiket Magyarország polgári fejlődéséhez kötötték. Ehhez privatizálni kellett, elvenni a gyárakat, a bankokat, a földeket azoktól, akik a szocializmusban birtokolták, vagyis a néptől. De fent kellett tartani a stabilitást is, megakadályozni, hogy rendszerváltás nyertesei és vesztesei közötti ellentét polgárháborúvá fajuljon.

Antall és pártja, az MDF belebukott ebbe a vállalkozásba. De nem bukott bele maga a tőkés rendszer, köszönhetően az MSZP-nek és különösen Horn Gyulának. Horn csúnyán átverte az embereket. Elhitette, hogy marad minden, ami jó volt a szocializmusban, de hozzáteszi azt, ami jó a kapitalizmusban. Az emberek elhitték, Horn pedig nekiláthatott az állami vagyon teljes kiárusításához.

Az MSZP egyedül ezt nem tudta megcsinálni. Mellé állt a liberális tábor.  Létrejött a nagy MSZP és a kicsi SZDSZ szimbiózisa, amelyben az első perctől kezdve a liberálisok voltak a meghatározók.

Miért pusztul el az MSZP? Kezdődött azzal, hogy az MSZP elvesztette a liberálisok támogatását. A 2008-as válság nyomán megnőtt a munkanélküliség, s vele együtt a tömegek elégedetlensége. Gyurcsány ebbe belebukott, de megcsinálta saját pártját, hogy maga mellé gyűjtse a liberálisokat és átvegye az MSZP, mint néppárt helyét.

Kikopott az MSZP társadalmi háttere. Elmennek azok a nemzedékek, amelyek az MSZP-ben látták azt az erőt, mely képes őket megvédeni.  Az MSZP ugyanakkor nem volt képes perspektívát adni az aktív életbe belépő új nemzedékeknek. 

Az MSZP hosszú időn át a zsidóság legfőbb védelmezőjeként adta el magát. Antiszemitizmust, sőt fasizmust látott ott is, ahol nem volt. Az Orbán-kormány nemcsak fellépett az antiszemitizmus ellen, de a magyarországi zsidóság biztonságának és érvényesülésének legfőbb garantőre lett, amit itthon is, külföldön is elismernek az érintettek.

Vannak persze új kérdések, amelyekre a baloldali emberek baloldali válaszokat várnak. Hogyan érvényesítheti egy közepes nagyságú nemzet saját érdekeit a mai világban? A konzervatív erők válaszát ismerjük. Az MSZP válasza az EU kék zászlaja, és mellette dísznek egy picinyke magyar zászló. Ez minden, csak nem baloldali és nem nemzeti.

Az illegális migrációt nem akarják az emberek, mert a migráció megosztja a társadalmakat, aláássa a dolgozó osztályok pozícióit is. Az MSZP válasza: jöjjenek a migránsok! A Munkáspárt válasza: ne jöjjenek, védjük meg magunkat!

A dolgozó emberek, akik napról napra élnek, a jövedelmek radikális átcsoportosítását várják egy baloldali párttól. Az MSZP pont azt ellenzi, hogy a gazdagok fizessenek. Ez a Munkáspárt programja.

Az MSZP korábban lekötötte azokat a tömegeket, amelyek számára rokonszenves volt a szocializmus és egyre elégedetlenebbek voltak a kapitalizmussal. Hazugságokkal akadályozták meg, hogy a baloldali emberek a Munkáspárt felé forduljanak.

Sok baloldali ember ma már nem hisz az MSZP-ben, de még nem szánták rá magukat, hogy a Munkáspártot válasszák. A parlamenti ellenzék botrányai, az MSZP válsága most adhat egy biztatást ahhoz, hogy május 26-án válasszák a Munkáspártot.

Az MSZP már a múlté. Aki baloldalt akar, nemzeti és ellenzéki baloldalt, jöjjön a Munkáspárthoz! Adjunk esélyt a Munkáspártnak!

2019. május 11.