Tito emléke él

Tito emléke él

Josip Broz Tito (1892-1980) a nemzetközi és a jugoszláv munkásmozgalom kiemelkedő személyisége volt. A második világháború idején megszervezte a jugoszláviai partizánmozgalmat. A térség országai közül Jugoszlávia volt az egyetlen, amely döntő szerepet játszott saját országának felszabadításában.

Tito már a háború idején, a partizánok által ellenőrzött területeken megteremtette az új, szocialista Jugoszlávia alapjait. 1945 után létrehozta a Balkán egyik legerősebb államát, a szocializmust építő Jugoszláviát.

 

Tito fontos szerepet játszott a magyar munkásmozgalom történetében. 1956 novemberében A szovjet vezetéssel folytatott megbeszélésen kiállt amellett, hogy Magyarországon meg kell védeni a szocializmust, és a magyar vezetők közül Kádár János iránt fejezte ki bizalmát. Kádár húsz évvel volt fiatalabb Titónál, és mindig nagy tisztelettel viszonyult hozzá. 1980-ban személyesen vett részt Tito temetésén.

 

Tito a horvátországi Kumrovecben született. A szocialista rendszer megdöntése óta Tito emlékét az egykori Jugoszlávia mai kommunista és munkáspártjai őrzik. A hivatalos politika sem Horvátországban, sem Szerbiában nem méltatja az egykori államférfi életét.

 

Figyelemre méltó, hogy a tőkés Horvátországban a kommunista ellenes felfogás és politika ellenére Tito szülőházát megőrizték. Az épület a kumroveci népi skanzen területén van. Sokan keresik fel és fejezik ki tiszteletüket a 20. századi jugoszláv történelem legnagyobb személyisége előtt.