Aktuális Cikkek
 

KÜLFÖLD

Második német megszállás

„Németország fizessen jóvátételt Görögországnak a II. Világháború idején elkövetett bűneiért. Fizessen a megszállásért, az ország kifosztásáért, a görög aranykészlet elhurcolásáért!” – követelték az athéni parlamentben a görög kommunisták. A szociáldemokrata kormány természetesen nem tett semmit. Sőt, miután Georgiosz Papandreu miniszterelnök találkozott Angela Merkel német kancellárral, gyakorlatilag elkezdődött az ország második német megszállása. Azaz a német nagybankok elkezdték a görög államadósság felvásárlását, Berlin nyújt hitelt is Athénnak. Magyarán a görög gazdaság szinte teljesen a német tőke ellenőrzése alá kerül. Ráadásul az állami garanciával történő görögországi terjeszkedés csökkenti a német bankok problémáit is, mivel a gazdasági válság idején csökkenő hasznukat most a görög munkások javadalmazásának megszorítása árán növelik. A görög napilap, az Eleftherosz Tiposz címlapján a berlini Siegessäule – győzelmi  oszlop – tetején álló Viktória istennő hatalmas horogkeresztet tart. Alatta a szöveg: a náci pénzvilág Európát fenyegeti...

A MUNKÁSOK JOBBAN FOGNAK ÉLNI
A TŐKÉSEK NÉLKÜL!

   Az Európai Unió országainak 23 kommunista és munkáspártja, köztük a Magyar Kommunista Munkáspárt az alábbi közös nyilatkozattal fordul Európa dolgozóihoz:
   Az Európai Unió állam- és kormányfőinek ez év február 11-i csúcstalálkozója új, kemény támadást indított Európa munkássága és népei ellen. A csúcstalálkozó határozata, összhangban a Lisszaboni Stratégiát elmélyítő „EU 2020 Stratégiával”, a munkásosztály és a népek elleni kemény megszorító intézkedésekkel még intenzívebbé teszi az EU és a polgári kormányok népellenes politikáját. Igyekeznek erősíteni az európai monopóliumok versenyképességét mind az EU-n belül, mind a nemzetközi imperialista harcban.

   A válság leküzdésére meghirdetett EU stratégia mindent elsöprő változásokat tervez a társadalombiztosítás terén, növeli a nyugdíjkorhatárt, drasztikusan csökkenteni akarja a fizetéseket, a nyugdíjakat, a szociális kedvezményeket. Ezek a támadások a liberális és szociáldemokrata erők keze nyomát viselik magukon, amelyek változatlanul támogatják a tőke együttműködési stratégiáját az EU-ban.

   A költségvetési hiányt, az eladósodás tényét, a tagállamok, így Görögország, Írország, Portugália, Spanyolország és más országok gazdasága feletti ellenőrzést arra használják, hogy megfélemlítsék Európa dolgozóit.

   A transznacionális vállalatok és bankok hatalmas profitra tesznek szert azáltal, hogy kizsákmányolják a munkásokat, és egyúttal állami támogatást, adókedvezményeket kapnak. Most azért küzdenek, hogy kinek a kezében legyen a friss lakossági kölcsönök zöme. A terheket ismételten a szegényekre, a kis- és középparasztokra, a kis- és középvállalkozókra hárítják, megfélemlítve és összezavarva őket.

   Az európai munkásságban erősödik az ellenállás szelleme, nem akarják viselni a költségeit annak a válságnak, amelynek kirobbanásáért a legkisebb mértékben sem felelősek. Görögországban, Portugáliában és más államokban munkások, közalkalmazottak, kis- és középparasztok tüntetnek és sztrájkolnak a megszorítások ellen. A kommunista és munkáspártok, amelyek aláírták e nyilatkozatot, vezető szerepet játszanak e mozgalomban, ott vannak az osztályharc frontvonalában.

   A kommunista és munkáspártok felhívják országaik munkásosztályát és népét, hogy szervezzenek ellentámadásokat, ítéljék el azokat, akik támogatják az EU népellenes politikáját, erősítsék az osztályharcos szakszervezeti mozgalmat, utasítsák el a szociális partnerséget, amely a népellenes politika végrehajtásának eszköze; határozottan lépjenek fel a népellenes támadásokkal szemben. Követeljék a teljes és stabil foglalkoztatást mindenki számára, a fizetések jelentős emelését, a jóléti kedvezmények korlátozásának leállítását, a munkaellenes törvények megszüntetését, a nyugdíjkorhatár csökkentésének elutasítását, ingyenes oktatást, egészségügyet és jóléti rendszert. A munkások jobban fognak élni a tőkések nélkül! A munkások azok, akik megtermelik a javakat, joguk van arra, hogy élvezzék munkájuk gyümölcsét!