Aktuális Cikkek
 

VÉLEMÉNY

A LEGDEREKABB TÜNDÉR

Ő Szent Fölsége a trónusán ült, és körülötte ott álltak mind a segítő szellemek, jó tündérek és őrző angyalok; egész hadsereg. Előlépett egy a jótét lelkek közül, és mélyen meghajolt. Ő Szent Fölsége pedig szólott:
   – Honnét jössz?

   Amaz felelte:

   – A Közel-Keletről, ahol harminc évig dúlt a háború, ömlött a vér, állandó volt a fölfordulás. Én békét szereztem. Hatástalanítottam a föld, a víz és a levegő nukleáris és vegyi szennyeződéseit, és meggyógyítottam az élők lelkét.

   Ő Szent Fölsége megkérdezte tőle:

   – Mennyi idő alatt tetted ezt?

   A jó tündér így felelt:

   – Harminc nap alatt.

   – Miért kellett ehhez ilyen sok idő? – és Ő Szent Fölsége mosolyogva szólott a körülötte állókhoz: – Ha mi volnánk a Sátán, most megvesszőztetnénk ezt a renyhét. De mint tudjátok, nem mi vagyunk a Sátán.

   Mindenki boldogan kacagott; imádták Ő Szent Fölsége humorát.

   És jött a másik tündér, meghajolt, és így beszélt:

   – Én a tengereket jártam, tornádókat, szökőárakat és cunamikat csillapítottam, sok száz négyzetkilométernyi olajszőnyeget tüntettem el, hajók tucatját mentettem meg az elmerüléstől, és emberek sokaságát a vízbe fulladástól.

   És szólott Ő Szent Fölsége:

   – Mennyi idő alatt cselekedted ezeket?

   Ő pediglen felelte:

   – Tizenöt nap alatt.

   – Ilyen keveset végeztél ennyi idő alatt? Ej, ej! – a körülállók helyeslően bólogattak.

   Jött a harmadik jótét lélek is, és szólott:

   – Én eltüntettem a föld színéről az összes szuper- meg hipermarketet, plázát és bevásárlóközpontot. Azonkívül Hajdúböszörményben elcsitítottam egy kaszára-kapára kapott lakodalmas nép civódását. Sokak vérét ontották volna ki, a vőlegényt is megölik, ha közbe nem lépek. És most eljöttem, hogy mindezt megjelentsem néked.

   Ő Szent Fölsége megkérdezte tőle:

   – Mennyi idő alatt tetted ezeket?

   Amaz pedig felelte:

   – Egy nap alatt.

   Ő Szent Fölsége ismét szó­lott:

   – Ennyi idő alatt ugyan többet is végezhettél volna! – a körülállók helyeslően bólogattak.

   És jött a negyedik jótét lélek is, mondván:

   – Én egy politikus mellé szegődtem. Húsz évig fáradoztam, mire sikerült rábírnom, hogy a nyilvánosság előtt legalább egyszer, életében először és utoljára, igazat beszéljen: „Eladtam magam népem szipolyozóinak. Ők juttattak hatalomra, ezért az ő érdekeik szolgálata szabta meg minden lépésemet. Amit csak mondtam és cselekedtem politikai pályámon, az mind-mind hazugság volt, teljes hazugság, és semmi más, mint hazugság.”

   Ő Szent Fölsége ennek hallatán fölkelt trónusáról, levette a maga fejéről a koronát és a legderekabb tündér fejére tette, majd maga mellé ültette és megcsókolta őt, és azt mondotta:

   – Jer, ide mellém, segítő szellemek eleje, jó tündérek gyöngye, őrző angyalok dísze, jótét lelkek büszkesége! Hősiesen, mindenkinél többet fáradoztál, a legnagyobb munkát te végezted!

MOLNÁR MIKLÓS

CSALÁDI KÖR

A politikai életben nem titok, hogy nem csak baráti, de gyakran rokoni szálak is egymáshoz kötik az „elit” tagjait. Családban marad a pénz, a bűn.

   Csak egy apró láncszem a sok közül:

   Demszky Gábor bizalmasa Mesterházy Ernő.
   Ernő felesége Mécs Mónika.
   Mónika apja Mécs Imre.
   Imre felesége Magyar Fruzsina.
   Fruzsina testvére Magyar Bálint.
   Bálint felesége Hodosán Róza.
   Róza volt férje Demszky Gábor.

Elhiszi még valaki, hogy a botrányoktól hangos közéletben valaki még „kimaradt a buliból”?

Ady Endre:
Történelmi lecke fiúknak
(Idézet –1919)

„Magyarország dús ország volt,
Van termése, kincse, vadja,
De amit a bús nép szerzett,
Víg uraság zsebre rakja.

Csak a gazdag, csak a zsarnok
Élt föl minden földi jókat.
Megláncolták, butították
A dolgozó milliókat.”