Aktuális Cikkek
 

KÜLFÖLD

Ünnepel a Népi Korea

65. születésnapját ünnepli a Koreai Munkapárt, amely az elmúlt évtizedekben a szocializmus építésének vezető ereje volt a Koreai Népi Demokratikus Köztársaságban. Az évfordulóra időzítették a párt kongresszusát, illetve az azt megelőző pártértekezleteket. A Koreai Munkapárt főtitkárává ismét Kim Jong Ilt választották, aki 1994-ben lépett édesapja, Kim Irszen örökébe. Kim Jong Il nevéhez fűződik az úgynevezett hadseregközpontú szocializmus koncepciója, amely a társadalom építésében kiemelt szerepet szán a hadsereg politikai, gazdasági és kulturális-nevelő munkájának.

A párt főtitkára egyben vezetője a KNDK 19 fős Honvédelmi Bizottságának is. Ez a megoldás nem szokatlan a térségben. Hasonló modellt alkalmaznak Kínában is.

A kongresszusi folyamat fontos döntései közé tartozik, hogy e testület tagjává választották Kim Jong Unt, a főtitkár fiát, aki rangban a vezérkar főnöke után következik.

A kongresszusi záróbeszédet a pártvezetés egyik meghatározó tagja, Kim Yong Nam tartotta, aki a párt vezető szerepének növelésére szólított fel.

***

A Munkáspárt elnöke táviratban köszöntötte Kim Jong Ilt újraválasztása alkalmából: „Mi, magyar kommunisták valljuk, hogy az Ön személyétől elválaszthatatlanok azok a sikerek, amelyeket a KNDK népe 1994 óta elért a szocializmus építésében, a Kim Irszen elvtárs által megteremtett Koreai Népi Demokratikus Köztársaság fejlesztésében. A Koreai Munkapártnak sok nehézséggel kellett szembenéznie az elmúlt évtizedekben, és örülünk, hogy Koreai Népi Demokratikus Köztársaság ma is büszkén halad a szocializmus építése útján az Ön vezetésével, megvalósítva a hadsereg-központú szocializmus építésének koncepcióját” – olvasható a táviratban.

Thürmer Gyula delegáció élén rövidesen hivatalos látogatást tesz a KNDK-ban. Rövid kitérőt tesz Pekingbe, ahol találkozik a Kínai Kommunista Párt illetékeseivel.

 

Vietnam korszerű ipari ország

Vietnam már nem szegény ország, sőt 2020-ra modern ipari ország lesz, az évszázad közepére pedig fejlett ipari ország lesz – jelentette ki Pham Xuan Son, a Vietnami Kommunista Párt Központi Bizottsága Külügyi Osztálya vezetőjének első helyettese, aki küldöttség élén a Munkáspárt delegációjával tárgyalt.

2011. januárjában összeül a Vietnami KP XI. kongresszusa, amely megerősíti, hogy a párt Marx, Engels, Lenin és Ho Si Minh tanításait követve a szociális irányultságú piacgazdaságot építik Vietnamban. Elmondta, hogy nagyra értékelik a Munkáspárt tevékenységét, amely igen nehéz körülmények között él és ér el eredményeket.

Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke elmondta, hogy a Munkáspárt mindig is támogatta a magyar-vietnami kapcsolatok fejlesztését. Kérdésre válaszolva kijelentette: megítélése szerint a jelenlegi magyar kormány nem ideológiai kérdésként kezeli a két állam viszonyát, s várhatóan folytatódik a két ország közötti széleskörű gazdasági együttműködés.

Az idén decemberben kezdődő 23. kongresszus fontos lesz az életünkben – mondta a pártelnök. Újra kell gondolnunk helyzetünket, a tőkés világválság által előidézett új helyzetben újra kell fogalmaznunk programunkat. A Munkáspárt folytatja harcát a kapitalizmus ellen.

Újragondoljuk a szocialista évtizedeket is, hiszen a fiataloknak érteniük kell, miért is lehetett a szocializmust megbuktatni – mondta Thürmer. A magyarországi szocializmus bukásában fontos oknak tartjuk, hogy a párt vezetése teret engedett a piacgazdasági eszközök átvételének, miközben tudni kellett volna, hogy a piac a kapitalizmus kategóriája.

A Munkáspárt elnöke hangsúlyozta, hogy a kapitalista erők támadásával szemben a kommunista erőknek szervezettebben és egységesebben kellene fellépniük. Szükség van az új Kommunista Internacionáléra, és ebben a fő felelősség a nagy pártoké.

A magunk részéről mindent megteszünk a pártjaink közötti kapcsolatok fejlesztéséért, a sokoldalú együttműködés elmélyítéséért.

A tárgyaláson jelen volt Karacs Lajosné, a párt alelnöke, Fogarasi Zsuzsanna, a KB tagja, budapesti alelnök és Cseh Miklós, a Baloldali Front elnöke.