ű
Cikkek
 

INTERJÚ

Új munkahely, termelés, főiskola – Ózdnak van jövője!

Beszélgetés Kónya Bélával,
Ózd munkáspárti polgármesterjelöltjével

A pártban, a városban és az országban is jól ismert ember. Író, költő, különleges receptek tudója, versenyek győztese. Hétköznap, vasárnap és ünnepna pokon is a pártért és az emberekért dolgozik. Vidám ember, de a munkában nem ismeri a tréfát.

Meggyőződése, hogy az új utak keresése és a dinamikus politizálás sikert hozhat. Az utóbbi időben beleásta magát a várospolitikába, tájékozódott, olvasott. Nem volt nehéz, mert eddig is a városban élt, érezve minden szívdobbanását.

– Borsod megyében nagy a munkanélküliség. Mi hozhat megoldást?

– Ki kell mozdítani a holtpontról a krónikussá váló tömeges munkanélküliséget. A rendszerváltás óta, húsz esztendeje egyfolytában tízezer munkahely hiányzik térségünkben. Első és legfontosabb kitörési pont a hiányzó munkahelyek pótlása.

Szakítani kell a berögződött, rugalmatlan és céltalan szabályozási korlátokkal. Meg kell találni a közhasznú munkavégzési alternatívák között is a kombinált alkalmazási formát, amelyben a non-profit és a for-profit jellegű tevékenységi módozatok – jogilag szabályozott keretek között – kiegészíthetik egymást. Ezt meg lehetne tenni tőkés viszonyok között is. Sürgősen be kell fejezni a folyamatban lévő fejlesztéseket, de a közeljövőben nem a fogyasztást (szupermarketek) célzó, hanem a termelést szolgáló beruházásokat kell szorgalmazni és preferálni.

– Középtávon mit lehet tenni?

– Meg kell vizsgálni a félbehagyott bányaművelés folytatásának a lehetőségeit, a parlagföldek művelésbe vonásának járható útjait újra napirendre kell tűzni.

A szövetkezési formák és lehetőségek a parlagföldek művelésbe vonása érdekében még mindig késnek. A régi Járási Tanács igazgatási területén mintegy 1000 hektárnyi szántó művelési terület van parlagon. Ennek a tartaléknak a feltárására meg kell vizsgálni a szociális szövetkezetek, faluszövetkezetek, termelői és fogyasztási szövetkezetek létrehozásának lehetőségét.

– Hosszú távon milyen elképzeléseid vannak?

– Egy közigazgatási reform kezdeményezésével erősíteni szándékozom Ózd közigazgatási központ jellegét. Párhuzamosan a helyi önállóság alternatíváinak erősítésével, növelni szándékozom a szakmapolitikai részfeladatok központi irányításának, ellenőrzésének szakszerűségét.

Új városszerkezeti, városképi arculatot kellene kölcsönözni nagy múltú iparvidékünknek.

Egy olyan városképet, ahol az ipari örökségek megbecsülése és felmutatása jelképesen az ipari örökségek európai útvonalának egyik állomásaként fémjelzi Ózdot.

Nem csak politika a világ. Kónya Béla egy főzőverseny nyerteseként. A győztes menű: Borókás pacal vargánya ágyban

A hajdani törzsgyár területén legyen új  városmag, szakosított városnegyedekkel, mint például kereskedelmi negyed, ipari negyed, kulturális negyed, szabadidő-sport negyed, civil szellemi műhelyek negyede. Mindezek együttesen egy idegenforgalmi csomópont jellegét jelenítsék meg, mely a helyi lakosság és az ide látogatók számára is kellemes élményt nyújtanak.

Az „újra kitalált Ózd” - végezetül - nem lenne igazi projekt, ha a szellemi infrastruktúra pilléreiről megfeledkeznénk. Felsőfokú oktatási intézmény, valamint az unióval is harmonizáló szellemi műhelymunkának otthont adó intézmény nélkül nincs harmadik évezredi várospolitika! Ezért látom szükségét egy esélyegyenlőségi centrum, mint módszertani központ, valamint egy változás menedzselő technikákat oktató felsőfokú oktatási intézmény létrehozásának, sokat szenvedett városunkban, Ózdon.

A civil szféra mozgósítását minden eddiginél dinamikusabb tempóban szándékozom elősegíteni. A civil mozgalmak beláthatatlan tartalékokat rejtenek magukban. Ennek kiaknázására létre kívánom hozni a non-stop civil kerekasztal mozgalmat.

Egy olyan városképi víziót képzeltem el, amely újra méltóvá teszi Ózdot a megye második legnagyobb városának rangjára, az itt élőknek kellemes életvitelt, a látogatóknak felejthetetlen élményt nyújthat. Ismét büszkeség legyen ózdinak lenni!