Aktuális Cikkek
 

MOZGALOM

Stratégiai győzelem

Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára augusztus 13-án tölti be 84. életévét. Az elmúlt években Magyarországon is aggodalmat váltottak ki az egészségi állapotáról szóló hírek. Születésnapja előtt röviddel Castro sok embernek okozott örömet világszerte: ismét megjelent a nyilvánosság előtt. A kubaiak már nem csak televízióban láthatták, hanem emberközelben is.

Augusztus 2-án Castro mutatta be La victoria estratégica (Stratégiai győzelem) című önéletrajzi írását, amely az 1959-es kubai forradalom győzelméhez vezető utat vázolja fel. E könyv írása még a Sierra Maestra hegységben kezdődött, hősies körülmények között, amikor 300 forradalmár küzdött a Batista-féle hadsereg 10 ezer katonájával – mondta bevezetőjében Katiuska Blanco, a könyv szerkesztője. Castro a kubai forradalom történelmi vezetője – mondta –, de egyben kitűnő író is, akinek írásait „a tökéletességre való törekvés, a legmegfelelőbb szavak és kifejezések keresése, a nyelv tisztasága” jellemzi. A több mint 800 oldalas könyv most 10 ezer példányban jelenik meg, de 50 ezres kiadást terveznek, tekintettel a nagy érdeklődésre.

Nagyon nehéz munkát kellett végezni – mondta el maga Fidel Castro –, milliónyi anyagot kellett átnézni, s, ahogyan mondani szokás: „rendbe kellett szedni az emlékeket”. A forradalomban mi mindig az igazságot mondtuk, tette hozzá, és ez igaz a könyvre is. „Mindig az igazságot mondani – ez alapelvünk volt, amit soha nem sértettünk meg.”

 Jó egészséget kívánunk Önnek, Castro elvtárs, a kubai népért, a szocializmusért végzett munkájához! – írta Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke születésnapi köszöntőjében, amelyet a kubai kommunisták vezetőjének küldött.

Kuba mellett áll

A Magyar Kommunista Munkáspárt a leghatározottabban elítéli az Egyesült Államok kormányának döntését arról, hogy Kubát a terrorizmust támogató országok között tartja nyilván.

A Kubai Köztársaság számtalanszor tanúbizonyságát adta annak, hogy semmiféle olyan akciót nem támogat, amely sérti a népek biztonságát és békéjét, az emberek nyugalmát és biztos jövőjét.

Az Egyesült Államok ugyanakkor az állami terrorizmus politikáját folytatja. Erőszakkal lép fel mindenki ellen, aki nem akar amerikai módon élni és gondolkodni, aki másként képzeli saját népe és családja jövőjét, mint az Egyesült Államok.

A Munkáspárt teljes rokonszenvéről biztosítja Kuba népét, Kuba dolgozóit, akik évtizedek óta nehéz körülmények között, de következetesen haladnak előre a kubai nép által választott úton.

Budapest, 2010. augusztus 5.
Magyar Kommunista Munkáspárt
Elnöksége