Aktuális Cikkek
 

MAGYARORSZÁG


Tanulj, hogy fizethess! 

A bolognai rendszer káoszt és potenciális
munkanélküliséget hozott Magyarországra

Világ agyai, egyesüljetek!

Magyarországon több mint harmincezer „bolognai-bébi” került napvilág­ra. Ők azok, akik az Európai Unió nyomására átvett oktatási rendszerben most végeznek. Végeznek? Közös vonásuk, hogy a rájuk erőltetett bolognai rezsim nem ad értékelhető tudást, egyetlen értelmiségi állás betöltésére sem tesz alkalmassá. Már, ha egyáltalán a túlzsúfolt tantervek miatt nem kényszerülnek még egy-két évre az alapképzés padsoraiba. Így vagy elfogadják, hogy három évet a semmire pazaroltak, vagy visszatérnek „mesterképzésre”, ami további két évet vesz igénybe. Legalább. A bolognai rendszer értelmetlenségét Magyarországon elismeri tanár és diák, a kormányzat azonban nem tesz ellene semmit, mivel ebben nem akar szembekerülni az uniós direktívákkal.

A Bologna-folyamat kigondolói egységesített európai felsőoktatást képzeltek el, ahol a hallgatók szabadon vándorolhatnak a kontinens egyetemei között. Az első, három éves ciklus után megszerzett diplomákkal Nagy-Britanniától Oroszországig bárhol el lehet majd helyezkedni, a tömegoktatást megvalósító alapképzésből mesterfokozatra a jövőben csak a legokosabbak lépnek tovább, a legszűkebb elit pedig a harmadik, doktori fokozatot is megszerezheti – hangoztatták a rendszer kitalálói. Az új képzés­re való átállást 2000-től 46 ország vállalta. Így tett Magyarország is.

Mit mond a Munkáspárt?

A Munkáspárt úgy véli: meg kell állítani a társadalom erkölcsi hanyatlását, vissza kell állítani a munka becsületét. Meg kell védeni a pedagógusokat, csökkenteni terheiket és segíteni alkotó munkájukat. A kis települések iskoláit újra meg kell nyitni. Az ország anyagi javait a modern állami közoktatás erősítésére kell koncentrálni.

A Munkáspárt szerint az eddigi osztatlan egyetemi szakok mellett (orvosi, mérnöki, jogi), a tanári képzésre is ki kell terjeszteni az osztatlan szakok számának növelését. Ugyanakkor alapvetőnek tartjuk az alapkutatásokat megalapozó elméleti szakágazatokban is az egylépcsős felsőoktatási rendszer kibővítését, a hazai kutatóbázisok fejlesztését. A Munkáspárt egységes, központilag nagyobb tartalmi körre kiterjedő tanterv bevezetését támogatja, de fontos politikai kérdésnek tartja, hogy az egységes tanterv tükrözze a mai világ változásait, a magyar társadalom sokszínűségét.

Magyarországon akkor jobboldali kormányzat volt, amely mániákusan ragaszkodott az addigi porosz struktúrához. Ez a rendszer rengeteg értelmetlen vonása mellett két évszázada elfogadhatóan működött. Nem nyitotta ki a kapukat min­den főiskolára és egyetemre vágyó előtt, azonban azok, akik bejutottak, értékelhető és a napi életben használható tudást kaptak. A magyar szocialista rendszer idején a felvételi alapvetően a diák tehetségén, képességein múlott. A rendszerváltás után ez pénzfüggővé vált.

A fizetett oktatásnak számos formája van. Az ötletet 1996-ban felvető szociáldemokraták egyszerű tandíjat szedtek be. A jobboldal eltörölte a tandíjat, azonban megemelt minden egyéb járulékos költséget, a tankönyvtől a kollégiumig. A bolognai rendszert azonban – bár hivatalosan elfogadta –, ténylegesen nem vezette be.

A 2002-ben választásokat nyerő liberálisok és szocialisták de facto visszahozták a tandíjat és nekiláttak a bolognai reformnak. A tízéves fokozott bevezetés helyett a kormány öt év alatt áterőltette az egyetemeken az új struktúrát. Ennek köszönhetően az alapszakok jelentős részét nem dolgozták ki megfelelően, egyszerűen csak félbevágták a korábbi egyetemi képzéseket, vagy mindent beleerőltettek az első három éves tantervbe, amely így teljesíthetetlenné vált. Az ilyen kurzusok értéktelen diplomát adnak, és szinte lehetetlen elhelyezkedni velük a munkaerőpiacon. Több olyan szak esetében is bevezették az új struktúrát, ahol az károkat okozott. Ilyen elsősorban a pedagógusképzés. A csökkenő magyarországi gyereklétszám miatt a kisebb vidéki főiskolákat ma csőd fenyegeti.

„Beteg dolognak tűnt, hogy hároméves lesz a bölcsészképzés, hiszen ez nem jogosít semmire, de senki nem hallgatott ránk” – mondta a bölcsészkar egyik, névtelenséget kérő munkatársa. „Sokkal képzetlenebb emberek kerülnek majd ki az egyetemről, ez a rendszer szakbarbárrá teszi őket.” És mivel – részben az évek óta alacsony ponthatárok miatt – a hallgatók tudása is egyre gyengébb, az alapszakos diákok számára az elvárások szerinte sokkal kisebbek, “a tanárok is úgy érzik, hogy nincs értelme tanítani, esetleg buktatni őket”.

A képzési struktúra hibás elemeket tartalmaz, amely egész Európában gondot okoz, még akkor is, ha ezt az oktatási miniszterek nem szívesen ismerik el. A rendszer nem érte el egyik alapvető célját, a képzések közötti átjárhatóságot sem. Az alapdiplomákkal sok szakma esetében szinte lehetetlen elhelyezkedni. Központilag kellene szabályozni, hogy melyik felsőoktatási intézmény indíthat mesterszakot, hiszen ma a magasabb fejkvóta miatt minden intézmény erre törekszik, így sokszor olyan szakmákban is indul ilyen mesterképzés, amelyeknek nincs létjogosultsága.

Összességében az eredmény fejvesztett rohanás, tervezési káosz lett.

Senki nem értette, hogy a korábban jól működő felsőoktatási rendszert hogyan is kellene átalakítani. Tudniillik, a korábbi magyar felsőoktatásban megkülönböztették a főiskolai és az egyetemi szintű képzéseket, 3-4, illetve 5-6 évesre tervezve a tananyagokat.

A bolognai rendszerben – bizonyos speciális képzéseket leszámítva, mint az orvosi – minden szakra kötelezően kellett bevezetni a 3 éves bachelor, vagyis főiskolai szintű képzést, amelyre ráépülhet a master, azaz egyetemi szintű képzés.

Ez részben káoszt okozott azzal, hogy mi mindent kell bezsúfolni egy alapvetően egyetemi szintű oktatási kultúrához képest az alapképzésbe, másrészt a főiskolai szintű képzettséget szerzett diplomák „átjárhatósága” vált lehetetlenné.

„Régen biztosan tudtuk, hogy az elsős főiskolások négy évig itt lesznek, most viszont izgulni kell, hogy az alapszakokon lesz-e elég gyerek, és tovább jön-e mesterszakra” – fogalmazott Szabó Antal, a Nyíregyházi Tanárképző Intézet igazgatója. A tanároknak azzal kell szembenézniük, hogy egyes szakokra alig akad hallgató, márpedig „nincs szükség nyolc tanárra ahhoz, hogy tíznél kevesebb hallgatót oktassunk három évfolyamon”. Az állásukat féltő tanárok Szabó szerint változóan tudtak alkalmazkodni az új rendszerhez, de a kezdeti tiltakozás mára „csendes morgolódássá” alakult.

A fenti vélemények magukért beszélnek.

Még egyszer hangsúlyozva: sok helyen mindent bezsúfoltak az első három évre, ami teljesíthetetlenné tette a követelményeket, máshol pedig értéktelenné tették a három év alatt elsajátított tudást.

Összességében ma a diákok három év után rendszerint szakbarbárok lesznek, nincs általános műveltségük, vagy ha igen, azt vagy nem az egyetemen szerezték, vagy ha ott, akkor nem a tananyagból, hanem a jobb tanárok igyekezetéből. Három év után nincs olyan érzésük, hogy egyetemet végzett emberként különösebben műveltek lennének, tudják a szakukhoz tartozó ismereteket. A szakokon átívelő úgynevezett alapozó kurzusok, mint filozófia, irodalomtudomány, nyelvtudomány, informatika, kommunikáció pedig vagy részben átfedésben vannak azokkal a tárgyakkal, melyeket a saját szakukon tanulnak, vagy alacsony szintűek, és átlagosan kétszáz fős tömegeknek tartják őket.

Nézzünk néhány hallgatói és oktatói véleményt:

„Van olyan diák, akinek papírja van arról, hogy diszlexiás. Pedig ez egy bölcsészkar, ahová felvették, pedig mi szövegekkel dolgozunk” – mondta Németh György, az ELTE, a magyar elitegyetem ókor tanszékének tanszékvezetője.

„Három év után egy teljesen értéktelen papírt fogunk kapni” – foglalta össze a történelem alapszak értelmét egy elsőéves hallgató. A jegybeírásra váró, folyosókon ácsorgó diákok többsége arra panaszkodott, hogy a hároméves tananyagot rosszul állították össze, és túlságosan zsúfolt az órarend. Az utolsó félévben sokuknak még tucatnyi órára kell járnia, miközben diplomamunkát is kell írnia, és készülnie kell a mesterszakos felvételire. „Mesterszakra csak akkor kerülsz be, ha magadtól készülsz fel rá” – mondta egyikük.

A hallgatók harmada szerinte egyszerűen nem alkalmas az egyetemi tanulmányokra, az utóbbi időben nagyon sok a kettest kapó diák, aki csak többszöri nekifutásra csúszik át a vizsgákon. Éppen ezért a műszaki területeken oktató intézmények egységesen eldöntötték, hogy felzárkóztató kurzusokat indítanak a diákoknak, akik különben nem értenék az anyagot. A hallgatók felkészületlensége a normatív rendszernek köszönhető: az állam a támogatást hallgatónként biztosítja, vagyis a hallgatók létszáma határozza meg, mennyi pénzt kap egy intézmény. Nem a minőség: a létszám. A rendszer – melyet egy egyetemi tanár „istenverte fejpénzesnek” nevezett – arra kényszeríti az egyetemeket, hogy minél több diákot vegyenek fel, így minden hallgató elvesztése érzékenyen érinti őket. Márpedig ez komolyan veszélyezteti a felsőoktatás színvonalát.

A jelenleg működő, bolognainak nevezett rendszer – a felsőoktatás szereplőivel folytatott beszélgetések, és a három év után aktuális felülvizsgálatról szóló jelentések szerint – kaotikus, és szinte minden pontján korrekcióra szorul. Alaposan felül kell vizsgálni a képzéseket, hiszen a cél az lenne, hogy piacképes, kerek oktatást kapjanak azok is, akik nem tanulnak tovább mesterfokozaton – vagyis az alapszakos hallgatók mintegy kétharmada.

Ennyi azonban nem elég!

Ha Magyarország nem alakítja át gyökeresen a közoktatást, ha nem lép ki a bolognai rendszerből, ha nem költ lényegesen többet az oktatásra, a „fejpénzek” miatt továbbra is sokan vehetnek részt a felsőoktatásban, de tudásuk és diplomájuk értéktelen lesz, s a munkanélküli fiatalok számát szaporítja.

Miskolcon elindult a kampány

Július utolsó hetében a miskolci munkáspárti alapszervezet valósággal „csúcsra volt járatva”, szinte minden napra jutott teendőjük. Július 26-án, hétfőn kezdődött a program, délutánra ugyanis Fülöp Józsefné városi elnök és Tóth Dániel, a Baloldali Front miskolci elnöke sajtótájékoztatót hívtak össze. Nem véletlenül: a városban hatalmas volt a bizonytalanság a választókerületek határának meghúzása kapcsán. Közleményükben elítélték a városi jegyző és a megyei jegyző egymásra mutogatását, valamint követelték a körzethatárok és a nagykorú választópolgárok számának mielőbbi nyilvánosságra hozását. Mint fogalmaztak: Miskolc lakosait a város vezetői kiskorúnak nézik, holott minden állampolgárnak joga és kötelessége választási lehetőségeinek ismerete. Kezdeményezésük eredményesnek bizonyult: kevéssel közleményük megjelenése után a kérdőjeles utcajegyzék hivatalosan is felkerült az Internetre.

Szerdán azonban újabb közleményt kellett kiadniuk, mert a miskolci polgármester felvetette: maradjanak el az őszi választások. Fülöp Józsefné tiltakozó kommünikéjében így fogalmazott: „Miskolc lakossága ezer sebből vérzik, ezért mi valódi problémákkal kívánunk foglalkozni a kampányban, úgy, mint a munkahelyteremtés, a létbiztonság, a fiatalok első lakáshoz való jutása, a nagycsaládosok helyzete, az egészségügy, valamint a közbiztonság kérdései”.

Pénteken munkáspárti önkormányzati képviselő-jelöltek részt vettek a SZEME rendezvényén, melyen az érpataki polgármester osztotta meg tapasztalatait a jelenlévőkkel. Orosz Imre nem ijedt meg a jórészt jobboldali publikumtól, előttük is bátran képviselte a Munkáspárt igazát.  A rendezvény után nem sokkal pedig hivatalosan is elindult a miskolcertegyutt.blogspot.com weboldal, ahol a miskolci aktivisták az Internet közönsége felé közvetítik gondolataikat, kampányukat.

Az élet pedig megy tovább: mire A Szabadság következő lapszáma az utcára kerül, közzéteszik a városi pártprogramot is, a jelöltek listájával egyetemben.

Segítség a választásokra

Kókány Lászlóné, Márta néni 20 ezer forintot adományozott a Munkáspárt választási munkájára. Nyugdíjas, nehezen él, de kommunista: tudja mi és mikor létfontosságú. Kezdeményezése példaértékű: köszönet, tisztelet és megbecsülés számára!