Aktuális Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

Sikeres akció az Örs vezér terén

Több mint 500 állampolgár vehette kézbe a „Megérte? Ezt akartad?” szórólapot és A Szabadság bemutató példányait kedden délelőtt. Jutott a várakozó buszvezetőknek és a takarítóvállalat munkásainak is. A munkáspárti aktivisták az Árkád üzletközpont előtt találkoztak sétálgató emberekkel, akik a közeli padokra ültek Szabadságot olvasni. Többen megálltak és beszélgettek. A kőbányai oldalon lévő buszpályaudvarra sietők is örömmel vették az olvasnivalót. A nem kevés pénzért megvásárolt bulvárlapok mellett megismerhették az életükről, a valóságról szóló színes újságot is. Néhány propagandaanyagot letettek a padra, amik percek alatt gazdára leltek. Nem, nem kerültek a kukába, és a földre sem dobtak egyetlenegyet sem. Persze akadt, aki udvariasan visszaadta, de a többség elfogadta.

Nem várhatunk csodára, mert csoda nincs! Csak a kitartó munkának lesz gyümölcse. Az sem csoda, ha valaki bejön a forró nyári napokban a pártközpontba és az újság, a párt iránt érdeklődik. Egyik szimpatizánsunk fél éve fizeti elő a lapot. Valahol kapott egyet, megtetszett neki, és azóta is lelkes olvasója. Csak meg kell ismertetni az emberekkel!

A szórólapozás mindig jó ötlet! Ez is hasznos és jó hangulatú délelőtt volt.

 

Pest megyei kommunisták a Dunakanyar kapujában

Vác Pest megye negyedik legnagyobb települése, ahol 1993 óta rendezik a kulturális programot, mely bemutatja a barokk kort és a XXI. század helyi értékeit, építészetét és érdekességeit.

Rendkívül jó ötlet volt építeni erre az eseményre. Hasonló ünnepségek szinte minden településen vannak, és kár kihagyni őket. Itt nemcsak munkára, hanem kikapcsolódásra is van lehetőség, mely szebbé teszi a nyári napokat.

A Pest megyei kommunisták komolyan veszik a munkát, hiszen jól tudják, hogy az emberek közé kell menni, és ott kell népszerűsíteni a párt politikáját. Tomán Gyuláné vezetésével, Seres Valéria segítségével A Szabadság bemutató példányait osztogatták a Váci Világi Vigalmi Napokon. Ilyenkor az emberek sokkal ráérősebbek és jókedvűek. Nem veszik rossz néven, ha újsággal, esetleg szórólappal kínálják őket.

Máskor, máshol is meg kell szólítani a járókelőket!

 

ÖSSZEFOGLALÓ
a 2010. évi önkormányzati választások törvényi szabályairól

 

Új törvények

Mint ismeretes, az új parlament a közelmúltban új törvényeket hozott az önkormányzati választásokról. Az önkormányzati választásokat alapvetően két törvény szabályozza:

Teljesen új a 2010. évi L. törvény a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról (a régi törvény tehát hatályát vesztette!), amely a megválasztható képviselők számát, az ajánlási feltételeket rögzíti. Az alapvető változás, hogy minden területen csökkentették a képviselőtestületek számát, általában szigorodtak a jelölt- és listaállítás feltételei, a listás választásoknál 5 százalékra emelték a választási küszöböt.

A választási eljárásra vonatkozó szabályokat is jelentősen módosították. Alapvető változás, hogy lerövidül az egész választási időszak (rövidebb az ún. kampányidőszak, gyorsabban kell bejelenteni a jelölteket, a listákat, s például háromról két napra rövidülnek a jogorvoslati határidők). A legjelentősebb változtatás, hogy drasztikusan rövidítették a kopogtatócédula-gyűjtés időtartamát: az eddigi 35 napról 15 napra.

A következőkben röviden ismertetjük a választás időrendjét, s a jelölt és listaállítási feltételeket az egyes választási típusokban.

A választás időrendje

A helyhatósági választásokat október 3-ra, vasárnapra kiírták. A módosított törvény alapján a választások időrendje így az alábbiak szerint alakul:

•   augusztus 16-tól 19-ig  –   az értesítők kiküldése a választóknak

•   szeptember 3.   –   a kopogtatócédulák gyűjtésének vége;  jelöltek és listák bejelentésének határideje

•   október 3., vasárnap    –   a választás napja

Az önkormányzati választási rendszer

1. Egyéni listás választás 

•   A 10 ezer vagy ennél kevesebb lakosú településeken a képviselőket egyéni listás rendszerben választják (korábbi nevén kislistán)

•   Ezek a települések egy választókerületet alkotnak. A megválasztható képviselők számát is törvény szabályozza:

– 100 lakosig   2 fő

– 1000 lakosig  4 fő

– 5000 lakosig  6 fő

– 10000 lakosig 8 fő

(A megválasztható képviselők száma jelentősen csökkent: eddig például 1000 lakos esetén 7 fős, 5 ezer lakos fölött 13 fős testületet választottak.)

    Egyéni listás jelölt lehet az, akit a település választóinak legalább 1 százaléka jelöltnek ajánlott. (Eddig is ennyi ajánlás kellett.)

•   A szavazólapon a választópolgár legfeljebb annyi jelöltre szavazhat, ahány tagja a képviselő-testületnek lehet.

•   Képviselők azok a jelöltek lesznek, akik a megválasztható képviselők száma szerint a legtöbb szavazatot kapták.

2. Vegyes választási rendszer

•   A 10 ezernél több lakosú településeken és a fővárosi kerületekben a képviselők egy részét továbbra is egyéni választókerületekben választják, másik része kompenzációs listáról jut mandátumhoz.

A megválasztható egyéni képviselők és a kompenzációs listás mandátumok számát újraszabályozták (csökkentették az egyéni képviselők számát is, de arányaiban jóval jobban csökkent a listáról szerezhető mandátumok száma):

–   25 000 lakosig 8 egyéni vk-i és 3 kompenzációs listás mandátum

–   50 000 lakosig 10 egyéni vk-i és 4 kompenzációs listás mandátum

–   75 000 lakosig 12 egyéni vk-i és 5 kompenzációs listás mandátum

–   100 000 lakosig 14 egyéni vk-i és 6 kompenzációs listás mandátum

–   minden további 10 ezer lakos után eggyel nő az egyéni választókerületben, és minden további 25 000 lakos után eggyel nő a kompenzációs listán választott képviselők száma.

•   Egyéni választókerületi képviselő az, akit az egyéni választókerület választóinak legalább 1 százaléka ajánlott. (Az egyszázalékos ajánlási arány változatlan, azonban, mivel kevesebb az egyéni jelölt, nagyobbak lesznek a választókerületek, így egy-egy jelöltnek több kopogtatócédulát kell gyűjteni!)

    A városokban és a fővárosi kerületekben kompenzációs listát az a jelölő szervezet állíthat, amely az egyéni választókerületek több mint felében egyéni jelöltet tudott állítani. (Ez jelentősen szigorodott, eddig a választókerületek ¼-ében kellett jelöltet állítani!)

•   Az egyéni választókerületben az a jelölt lesz képviselő, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.

    A kompenzációs listák az egyéni választókerületekre leadott töredékszavazatok arányában kapnak mandátumot. Töredékszavazatnak azok a szavazatok számítanak, amelyek nem eredményeztek egyéni mandátumot. De nem kap mandátumot az a lista, amely az összes töredékszavazat 5 százalékát nem érte el. (Eddig ennél a választási típusnál nem volt ilyen választási küszöb.)

3. Megyei, fővárosi közgyűlés választása

•   A megyei közgyűlések tagjait közvetlenül, megyei listán választják. E választás tekintetében minden megye egy választókerületet alkot, de ebbe nem számítanak bele a megyei jogú városok (nincs külön kistelepülési és nagytelepülési lista!).

•    Megyei listát állíthat az a jelölőszervezet, amely a megyei választók (kivéve a megyei jogú városokat) legalább 1 százalékának ajánlását összegyűjtötte. (Eddig a választók 0,3 százalékának ajánlása kellett!)

•   A listák a rájuk adott szavazatok arányában kapnak mandátumot. Nem jut mandátumhoz az a lista, amely nem érte el az összes szavazat 5 százalékát. (A választási küszöb eddig 4 százalék volt.)

•   A fővárosi közgyűlés tagjait szintén közvetlenül, listákon választják.

•   Fővárosi listát az a jelölőszervezet indíthat, amely a fővárosi kerületek több mint felében, azaz legalább 12 kerületben kompenzációs listát tudott állítani. (Eddig 6 kerületben kellett ehhez listát állítani!)

•   A fővárosi listák a szavazatok arányában kapnak mandátumot; a választási küszöb itt is 5 százalék lett.

4. Polgármesterek, főpolgármester

•   A polgármestereket, a főpolgármestert a települések választópolgárai továbbra is közvetlenül választják.

•   Polgármesterjelölt az, akit

–   a 10 ezernél kevesebb lakosú településeken a választók legalább 3 százaléka

–   100 ezer lakosig a választók 2 százaléka, de legalább 300 választó

–   100 ezernél több lakosú településen a választók 1 százaléka, de legalább 2000 választó ajánlott. (Ezek az ajánlási feltételek változatlanok.)

•   Főpolgármester-jelölt az, akit a fővárosi választópolgárok legalább 2 százaléka ajánlott. (Ez négyszer annyi ajánlást jelent, mint az eddigi 0,5 százalék; azaz az eddigi kb. 7000 ajánlás helyett kb. 28 ezer kell!)

•   Polgármester, illetve főpolgármester az a jelölt lesz, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.