Aktuális Cikkek
 

MAGYARORSZÁG

  „A tőkések mindig „szabadságnak” nevezték azt, hogy a gazdagoknak szabadságukban áll gazdagodni, a szegényeknek pedig szabadságukban áll éhenhalni. A tőkések sajtószabadságnak azt nevezik, hogy a gazdagoknak szabadságukban áll megvesztegetni a sajtót, hogy szabadságukban áll vagyonukat az úgynevezett közvélemény gyártására és hamisítására felhasználni” – írja Lenin. És ez ma sincs másként. Miközben jogos jussukért sztrájkoltak a postások és sztrájkolnak a BKV dolgozói, a média kormánypárti kiszolgálói mindent elkövetnek, hogy a szolidaritás csíráit eltapossák, egymásnak ugrasszák az embereket, úgy beállítva a helyzetet, mintha a sztrájkoló dolgozók előjogokat akarnának kicsikarni, a másik dolgozó kárára. Tetszetős, de átlátszó és szemfényvesztő hazugságokkal traktálják az ébredező munkásosztályt. Nem szégyellik bevetni még az ország humoristáit sem. Egyik kiváló utánozó művészünk – most épp a tőkések érdekében – utánozta bárgyú önmagát a kereskedelmi média egyik legagresszívabb „szennycsatornáján”. Persze értem őt. Amennyiben nem ezt teszi, semmit sem kap majd vadkapitalista kenyéradó gazdáitól. Kell ez a mélyrenyalás! Elvonni a nép figyelmét attól, hogy felszabadítsa önmagát a velejéig hazug média járma alól – ez a cél.
    Mindannyian utasok vagyunk, de ugyanakkor munkások, a tőkés rendszer által kizsákmányolt dolgozók is. Ma nem azon kell fennakadni, hogy hány forinttal keres többet a buszvezető, hanem összefogni velük, minden dolgozó emberrel, nem felülve a tőkés provokációnak és uszításnak.
    Lenin pontosan kimondja: „a legdemokratikusabb köztársaságokban is a burzsoázia terrorja és diktatúrája uralkodik, amely nyíltan megmutatkozik, valahányszor a kizsákmányolók úgy látják, hogy a tőke hatalma ingadozik”.

    A tőke hatalmát a szocialisták, akik a proletariátus árulói, igyekeznek minden erejükkel támogatni, így a saját hatalmukat is. Politikai rövidlátásuknak köszönhetően ma már átlépték az úgynevezett polgári demokrácia játékszabályait is, a legsötétebb Horthy-érát idézve. Börtönbe még nem kerültek sztrájkoló munkások, de utcára már igen. A kapitalisták megrémültek, és ezután nincs megállás, ha nem fog össze minden dolgozó a szolidaritás zászlaja alatt!

FOGARASI ZSUZSANNA