Cikkek
 

AKTUÁLIS

Most újrakezdést hazudnak

Nem változott semmi:
az emberek csak a plakátokon kellenek a szocialistáknak

Piros kocka, fehér kocka:
az új jelképet is „elvszerűen”
világítják meg - ahogy éppen
a zsebük érdeke szolgálja

A „megújulás csapata”:
dísz-fiatalok és dísz-öregek
a párt posztjainak és pénzeinek újra-elosztásáért
 


Lendvai tovább biflázza:
rettegj Orbántól,
a többi nem fontos!

Hazugság új dimenzióban

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 334-1509; Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu