Aktuális Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

Tájékoztatás! Jelenlét! Összefogás!

Hosszabb ideje eljárok a KB ülésekre. Élőben hallani az elnököt, hallani a KB-tagok megszólalásait más, mint az újságban elolvasni. Egykoron egy pártértekezleten, egy kongresszuson feltöltődtem. Láttam a hittel teli arcokat, hallottam az erőt sugárzó hozzászólásokat, elvtársaim között lehettem, jól éreztem magam. Ez az érzés vitt a KB-ülésekre is.

A választásokon 1 százalék alatt teljesítettünk, nem jutottunk állami támogatáshoz, s ígérni sem tudunk jobb létet az embereknek. Megváltozott körülöttünk a világ.

Elvtársak! Térjünk már magunkhoz! Az eszme él, s azt csak mi tarthatjuk életben!

Mi, akik tudjuk, hogy igazunk van! Mi, akik tudjuk, hogy az igazság győzni fog a tőke felett. Frankfurter Zsuzsa, aki pár éve párttagunk Nógrádban, kiáll az eszméért, ő tudja, hogy most nem adhatjuk fel!  

Persze a győzelemre még várnunk kell. De nem ölbetett kézzel! Az életben maradáshoz persze pénz is kell. Egy országos pártnak kell egy országos központ, egy jó elnökség, s egy jó KB. A vezetésnek ki kell lépnie a jelenlegi kerékvágásból!

Én még most sem tértem magamhoz. Egy megyében összesen 15 ezer forintnyi a befizetett tagdíj, és 15 Szabadságra fizetnek elő, s még ebből irodát is fenntartanak?

Mire rázzuk a rongyot? Ennyi munkát nem lehet a helyi elnök vagy valamelyik elnökségi tag lakásából irányítani? És ha van iroda és elnökség, akkor hol vannak az emberek, akik az irodába mennek? Az emberek, akik tagdíjat fizetnek, előfizetnek az újságra?

Ma szembesülhetünk a sok félrevezetett ember boldogító reménykedésével.

Ha úgy gondoljuk, hogy félretájékoztatottak az emberek, akkor ott a feladatunk, mondjuk el nekik mi az igazat, segítsük mi a ráébredésüket, kijózanodásukat!

Mondjuk el mi az igazságot, hiszen más nem teszi meg, másnak nem érdeke! Nem vagyunk a parlamentben, nem vagyunk az önkormányzatokban, ez igaz. De jelen lehetnénk a hétköznapi, a civil élet egyéb szerveződéseiben!

Véleményünket sem ismerik az

em­berek? Beszéljünk az ő nyelvükön, az ő gondjaikról! Aláírásgyűjtés, egylapos szórólapok aktuális követelésekkel, például, hogy nem tetszik az azonos adókulcs.

Van még mozgásterünk, még nem tiltották be a pártunkat! S ha betiltják, mint azt már több országban megtették, illegalitásban kell az eszmét tovább hirdetni.

A tőke a világméretű összefogás miatt tud csak győzedelmeskedni.

Mi miért nem vagyunk képesek az összefogásra?

BARÁTHNÉ ÉVA

A Munkáspárt Központi Bizottságának határozata

1.  A Központi Bizottság – összhangban a párt 22. kongresszusának határozatával – kijelenti: a Munkáspártnak élnie és küzdenie kell a jövőben is.

    A párt eltartása a párt tagjainak közös feladata.

    A pártot a mai helyzetben felülről lehet és kell szervezni. A Munkáspárt léte és további szervezése nem elképzelhető néhány fős pártközpont nélkül.

    A pártközpont fenntartása ma még megoldató a tagság erőfeszítéseivel. A tagság és a támogatók mozgósításához a párt országos és megyei vezetőinek példamutatására, jobb munkájára van szükség.

2.  A Központi Bizottság a pártközpont és a párt további működtetése érdekében elengedhetetlennek tartja az alábbi rendkivüli intézkedéseket:

•   A párt budapesti és Pest megyei szervezetei továbbra is tagdíjuk 60 százalékát fizessék be a központba.

•   Az Ezres Klub taglétszáma 2010. október 1-ig újra érje el az 500 főt, egy éven belül az ezer főt.  

•   A Szabadság előfizetőinek számát 2010. októberéig emeljük fel a korábbi 1300 főre.

•   A Baross utcai székház 4. emeletét októberig 60 százalékban, egy éven belül 100 százalékban adjuk ki.

3.  A Központi Bizottság szeptemberben vizsgálja meg a fentiek végrehajtását.

4.  Az Elnökség a fenti bevételekből biztosítsa a pártközpont hatékonyabb és korszerűbb működését.

    Október 1-től alakítson ki új struktúrát. Függetlenített munkatárs legyen a párt elnöke, egy munkatárs a pártszervezésre, egy munkatárs a budapesti pártélet szervezésére, egy munkatárs a titkársági teendőkre.

A hatékonyabb és korszerűbb munka érdekében az Elnökség hozza létre

•   a párt kommunikációs irodáját (az Internet és médiumok átfogó kezelésére),

•   az alapítványi irodát (a Semleges Magyarország Alapítvány, a Szabadság Alapítvány működtetésére),

•   a központi recepciót (postaforgalom, kapcsolattartás helyi szervekkel, a székházba érkező vendégek fogadása),

•   a politikai elemző irodát (a napi események értékelése, a párt reagálásának előkészítése),

•   a humánerőforrás irodát (az egészségügyi, oktatási, kulturális témák gondozására),

•   a tömegszervezeti irodát (szakszervezeti, civilszervezeti kapcsolatok épitésére).

Ezek működtetését társadalmi munkában oldja meg.

Az Elnökség szeptember 30-ig dolgozza ki az egyes irodák pontos feladatkörét.

5.  A párt a jövőben is adja ki A Szabadságot. Az Elnökség alakítsa ki a lap új koncepcióját: a külső kérdések meghatározóak legyenek a pártélet kérdéseivel szemben. A lap vezetése továbbra is társadalmi munkában történik.

Budapest, 2010. június 26.

Központi Bizottság