Aktuális Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

A Munkáspárt él és élni fog

Ünnepeltek a párt elnökével: Kozák András, Kiss Lászlóné, Kalapos Mária, Paulik Péter, Vida János

A Központi Bizottság június 26-i ülésére sokan jöttek el a párt tagjai közül. Az érdeklődés nem véletlen, hiszen a párt jövőjéről, sorsáról születik döntés ezekben a hónapokban. A párt elnöke a hivatalos napirend előtt több elvtársat köszöntött születésnapja alkalmából. Az elmúlt időszakban ünnepelte 70. születésnapját Kiss Lászlóné, a KB tagja, a Bács-Kiskun megyei szervezet korábbi elnöke. Paulik Péter, a KB tagja, budapesti regionális elnök 50., Kalapos Mária, a KB tagja, Bács-Kiskun megyei elnök pedig 65. születésnapját. Vida János, a pártlap korábbi főszerkesztője, a Munkáspárt lelkes aktivistája a közelmúltban volt 60 éves. A KB tagjai közül „félkerek” évfordulóját ünnepelte Kozák András, aki 35 éves, és Gulyás László, aki pedig 55 éves.

A Központi Bizottság első napirendként meghallgatta Thürmer Gyula elnök tájékoztatóját a KB tagjaival és a megyei, budapesti vezető aktivistákkal folytatott elbeszélgetések tapasztalatairól. A párt elnöke elmondta, hogy a KB tagjainak többsége tovább kívánja folytatni munkáját. Tisztában vannak a nehézségekkel, és részt kívánnak venni a párt korszerűsítésében és megerősítésében. A KB-tagok 83 százaléka tagja az Ezres Klubnak. Nagy részük vállalta, hogy emeli a havi támogatását. Az Ezres Klubba a KB tagjai havonta átlagosan 1369 forintot fizetnek be. A KB-tagok példamutatóan fizetik a tagdíjat is. Az átlagos tagdíj 1302 forintra emelkedett. A KB tagjainak 97 százaléka fizeti elő A Szabadságot, van, aki többet is.

A párt elnöke elmondta, hogy a KB tagjain kívül elbeszélgetést folytatott 64 megyei és budapesti vezető aktivistával. Zömük lelkesen támogatja a párt további küzdelmét, de vannak, akik megfáradtak. A vezető aktivisták 60 százaléka lépett be eddig az Ezres Klubba. Az átlagos befizetés 1115 forint. Sok helyütt még sokat kell tenni ezért, különösen Békés és Borsod megyében. A megyei és budapesti aktivisták átlagban 884 forint havi tagdíjat fizetnek, és a 64 fő 72 darab Szabadságot is előfizet. A Központi Bizottság tudomásul vette Thürmer Gyula tájékoztatását.

Karacs Lajosné a második napirendi pont keretében ismertette a párt anyagi helyzetét.

Emlékeztetett a Munkáspárt 22. kongresszusa ma is érvényes határozatára: „Vállaljuk, hogy eltartjuk a pártot. Készek vagyunk a nagyobb anyagi áldozatra.” Kiemelte, hogy a párt létéhez elengedhetetlen egy néhány fős forradalmi központ működtetése. Ehhez azonban a párt aktivistáinak és tagjainak nagyobb erőfeszítésére van szükség. A felszólalók többsége egyetértett azzal, hogy a pártnak kell a működéshez szükséges pénzt előteremteni. Elutasították azt az elképzelést, hogy a többi megye is fizesse be tagdíja egy részét a központba. A KB a vita végén egy tartózkodással elfogadta az ezzel kapcsolatos határozatot, amelyet teljes terjedelemben közlünk.

Hajdú József, a KB tagja kezdeményezte, hogy a KB vitassa meg az Orbán-kormány egy hónapos tevékenységét.

A vita után a KB egyhangúlag állásfogla­lást fogadott el, amelyet ugyancsak teljes terjedelemben lehet lapunkban olvasni.