Aktuális Cikkek
 

TÁMAD A TŐKE

A Munkáspárt állásfoglalása a Büntető Törvénykönyv módosításáról

1.  A Magyar Köztársaság Országgyűlése módosította a Büntető Törvénykönyv 269/C. paragrafusát az alábbiak szerint:

    „A nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneinek nyilvános tagadása

    Aki nagy nyilvánosság előtt a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek által elkövetett népirtás és más, emberiség elleni cselekmények tényét tagadja, kétségbe vonja vagy jelentéktelen színben tünteti fel, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

2.  A BTK ilyen módosítása a magyar tőkés politikai elit közös műve. A 2010. áprilisi parlamenti választások előtt a Magyar Szocialista Párt felvetette a gondolatot, de végül csak részben terjesztette be a parlament elé. A nemzeti szocialista rendszerek által elkövetett ügyek kérdésében megszületett a törvény, de akkor kimaradt a kommunista rendszerek említése. A Fidesz már akkor jelezte, hogy hatalomra kerülése esetén e törvényt meghozzák.

3.  A törvény része a magyar tőkés politikai elit évek óta folyó erőfeszítéseinek, hogy leszámoljanak a kommunista mozgalommal, és szélesebb értelemben a munkásmozgalommal. Az 1990-es évek elején a parlamentben felvetették a Munkáspárt betiltását, de erre nem került sor. 1993-ban a vörös csillagot és a sarló-kalapácsot önkényuralmi jelképnek nyilvánították, és nyilvános használatát betiltották. 2007-ben mondvacsinált ürüggyel bíróság elé állították a Munkáspárt egész vezetését, de végül felmentették őket. Most a tőkés erők a szocialista múltat igyekeznek bűnössé nyilvánítani, és kiirtani az emberek emlékezetéből.

4.  A tőkés erők szégyenteljes módon igyekeznek meghamisítani a történelmet, befeketíteni a magyarországi szocializmus négy évtizedét, azokat az esztendőket, amikor milliók számára nyílt meg a gazdasági és kulturális felemelkedés lehetősége. Igyekeznek elfeledtetni nagyapáink és apáink munkáját, akik helyreállították a fasiszták által lerombolt országot, korszerű mezőgazdaságot és nemzeti ipart hoztak, a többség számára elfogadható életszínvonalat, kiszámítható jövőt teremtettek. Nem véletlen, hogy például az amerikai Pew Research Center közvéleménykutatási adatai szerint a magyarok 72 százaléka szerint az emberek jobban éltek 1990 előtt, mint most.

5.  A BTK ilyen irányú módosítása része annak a húsz éve tartó ideológiai támadásnak, mely hamis módon egyenlőségjelet akar tenni a fasizmus és a kommunizmus közé.

6.  A multinacionális tőke és a magyar nagytőke tisztában van azzal, hogy a gazdasági válságnak még nincs vége. Az embereket ismét sikerült félrevezetni a 2010. áprilisi választásokon, és elhitetni, hogy a tőkés pártok jobb életet fognak teremteni a dolgozóknak. Az emberek fokozatosan ráébredhetnek a valóságra. A tőke erői ezért igyekeznek megfélemlíteni mindenkit, aki szót emel a kapitalizmus ellen.

7.  A törvény korlátozza a sajtó- és véleménynyilvánítás szabadságát, nemcsak a politikusok, hanem írók, újságírók, művészek alkotói szabadságát is. Ürügyet szolgáltat mindazoknak, akik támadják a magyar baloldalt, fegyvert ad mindazok kezébe, akik nem tényszerűen tárgyalják a közelmúlt történelmi eseményeit.

8.  A magyar parlament mostani döntése része az Európai Unió számos országában folyó szégyenteljes antikommunista kampánynak és hisztériakeltésnek.

9.  A Magyar Kommunista Munkáspárt elítéli a kommunista-ellenes hisztériakeltés minden formáját. E törvény nem szolgálja a magyar társadalom gondjainak megoldását. Régi sebeket tép fel, és új sebeket okoz.

Budapest, 2010. június 10.

Magyar Kommunista Munkáspárt
Elnöksége