Aktuális Cikkek
 

MOZGALOM

Internacionalista megemlékezés Besztercebányán

Szlovákia Kommunista Pártjának szervezésében közös megemlékezést tartottak a szlovák, a cseh és a magyar kommunisták a fasizmus felett aratott győzelem 65. évfordulója alkalmából.

A rendezvénysorozatot a fasizmusról tartott szeminárium nyitotta meg, mely a besztercebányai Szakszervezetek Házában került megrendezésre. A szeminárium végén a résztvevők felvonulással emlékeztek a fasizmus felett aratott győzelemre, a magyar delegáció a Munkáspárt zászlajával vonult Besztercebánya utcáin. A menet elvonult a Szlovák Nemzeti Felkelés emlékművénél, majd a jelenlévő szervezetek és pártok koszorút helyeztek el a téren található szovjet hősi emlékműnél. A hősi emlékműnél tartott megemlékezésen, a cseh és szlovák kommunisták mellett a Munkáspárt képviseletében Gilicze Attila beszélt.

A Munkáspárt elnökségi tagja hangsúlyozta: nekünk, kommunistáknak ma az a feladatunk, hogy következetesen és kíméletlenül leleplezzük a tőkés rendszer szociális és nacionalista demagógiáját, nemet mondjunk a sovinizmusra, a rasszizmusra, fellépjünk a szlovák-magyar viszály mesterséges szítása ellen, és bátran hir­dessük az internacionalizmus eszméjét. A mi dolgunk, hogy megmutassuk az embereknek, hogy a munkás, a dolgo­zó számára nem az a megoldás, hogy az egyik vagy a másik tőkés pártot választja, hanem a kapitalizmus teljes elutasítása. Ma ebben a harcban ugyanúgy össze kell fognunk, ahogy elődeink tették 65 évvel ezelőtt. Mi azt valljuk, és arra is kérjük a Szlovákiában élő magyarokat, ne üljenek fel a szlovák szélsőjobb nacionalista uszításának és szociális demagógiájának. Arra kérjük a szlovákiai munkásokat és dolgozókat, nemzetiségüktől függetlenül támogassák Szlovákia Kommunista Pártjának igaz küzdelmét júniusban az urnáknál csakúgy, mint az év többi napján. A szlovák társadalom gondjainak megoldásában, a munkanélküliség, az áremelkedés, a kiszolgáltatottság leküzdésében nem az a kérdés, hogy magyar vagy-e vagy szlovák. A kérdés az, hogy tőkés vagy-e vagy munkás, szegény vagy gazdag, kizsákmányoló vagy kizsákmányolt. Szlovákia dolgozói, magyarok és szlovákok akkor járnak jól, ha Szlovákia Kommunista Pártjára szavaznak.

 

Május 14-16-a között immár 19. alkalommal szervezett nemzetközi szemináriumot Brüsszelben a Belga Munkáspárt. A találkozón a világ 37 országából 41 kommunista párt – így a Magyar Kommunista Munkáspárt is – képviseltette magát. A belgák nem titkolták, csak azon szervezetek képviselőit hívták meg, akik következetesen képviselik a marxizmus-leninizmust, a proletár internacionalizmust és határozottan fellépnek a mozgalomban jelentkező revizionizmus ellen.

A szeminárium témája a gazdasági világválság és annak következményei voltak, az, hogy mit kell tenniük ebben a helyzetben a kommunista pártoknak. A közös nyilatkozat leszögezi, hogy a kapitalizmus legsúlyosabb válságát éli át 1929 óta. Nem időszakos gazdasági visszaesésről, hanem a tőkés rendszer általános kríziséről van szó. Ennek szellemében kell Magyarországon is dolgozni. A Munkáspárt feladata világos: az embereknek folyamatosan magyarázni kell a válság valódi okait. Magyarországon például a tőke most azt a látszatot kelti, hogy egy új kormány, ráadásul egy nagy parlamenti többséggel rendelkező kormány, képes megoldani a válságot. El kell mondanunk, hogy a globális gazdasági válság nem csak a felelőtlen, profitéhes bankszektor, a finánctőke tevékenységének következménye. A mostani válság a kapitalizmus rendszeréből, természetéből fakadó válság, ezért ezt a válságot lehet enyhíteni, de nem lehet megoldani. A megoldás a szocializmus.

 

In memoriam Szabó Mihály

Életének 77. évében, hosszú betegség után elhunyt Szabó Mihály.

54 évig volt párttag, a rendőrségtől vonult nyugállományba. A csepeli szervezet minden feladatából kivette részét, az utolsó percig érdeklődött a pártügyek iránt.

Rokonai, barátai és elvtársai

2010. június 1-én, 09.00 órakor vesznek tőle végső búcsút az Újköztemetőben.

Emlékét megőrizzük!