Aktuális Cikkek
 

MOZGALOM

A KAPITALIZMUSTÓL KELL MEGSZABADULNI!

A nők és a kapitalizmus viszonyáról rendezett nemzetközi szemináriumot a múlt héten, Brüsszelben a Görög Kommunista Párt. 24 országból 27 kommunista és munkáspárt küldte el képviselőjét, ami a szorosan vett napirend megvitatása mellett lehetőséget adott szélesebb véleménycserére is. Számos párt magas szinten képviseltette magát. A görög kommunistákat például Aleka Papariga főtitkár, az azerbajdzsánokat Gulnisa Mashimova elnökhelyettes, az Orosz Föderáció Kommunista Pártját Nina Poljakova Duma-képviselő, a magyar kommunistákat pedig Thürmer Gyula elnök képviselte.

   A kapitalizmus az elmúlt húsz évben jelentős károkat okozott a nőknek. Az egykori szocialista országokban, amelyek ma a tőkés EU tagjai, felszámolták a nőket támogató szociális intézkedéseket. Megnőtt a nyugdíjkorhatár, nem csökkent, sőt nőtt a férfiak és nők munkabére közötti különbség, nehezebb lett a gyerekvállalás. A fejlett tőkés országokban, még Svédországban is a tőke számos kedvezményt szüntetett meg. A mostani tőkés válság pedig egész Európában tovább rontotta a nők helyzetét. Így összegezhető a tanácskozás helyzetelemzése.
   Mi a teendő? A szeminárium részvevői szerint mindenkivel meg kell értetni, hogy a nők helyzetének javításáért folytatott harc nem valamilyen különálló küzdelem, hanem a tőke elleni osztályharc része. A nőket minden téren jobban be kell vonni az osztályharcba. Számos országban a dolgozóknak csak kis része vesz részt a szakszervezetekben, Magyarországon például kevesebb, mint 20 százalék. Ezen belül a nők aránya még elenyészőbb.

AZ OROSZ, A LETT ÉS A CIPRUSI KÜLDÖTT

   Aleka Papariga külön is kiemelte, hogy a görög asszonyok fontos részt vállaltak az elmúlt hetek antikapitalista megmozdulásaiban. Március 8-án a férfiak és nők együtt szerveztek nagygyűléseket Athénban és más városokban. Az ünnep nem merült ki virágosztogatásban, hanem magyarázták a nőmozgalom százéves történetének fő tapasztalatát: a kapitalizmusban mindenért meg kell küzdeni! A nők egyenjogúságához nem az vezet, hogy helyet adnak nekik a parlamentekben, és nőket raknak látványos pozíciókba. A nőket és velük együtt a férfiakat a kapitalista kizsákmányolástól kell megszabadítani.
   A tanácskozáson egyetértés volt abban is, hogy az Európai Unió nem oldja meg a nők alapvető problémáit. Egyre többen értik meg Európa-szerte, hogy az EU nem garancia a tőkés válsággal szemben sem. Az EU az európai nagytőke szervezete, és a válságot is a dolgozó tömegekkel fizetteti meg. Papariga is kiemelte, hogy az Európai Baloldali Párt és más opportunista szervezetek most azt igyekeznek elhitetni, hogy az Európai Unió megreformálható, „élhetőbbé” lehet tenni Európát. A tények nem ezt mutatják. Európa dolgozói csak akkor fognak jobban élni, ha megszabadulnak a kapitalizmustól.