Aktuális Cikkek
 

VÉLEMÉNY

HOL A KÜLÖNBSÉG?

Hajléktalanok. Munkanélküliek. Koldusok. Ezeknek országává váltunk az elmúlt húsz évben – visszaidézve a ’30-as évek szellemét.
Ma sem hiányzik a kontraszt. Operabál, közbeszerzések, hatalmi visszaélések.
Hol a különbség? Az egyszerű ember életében sehol.
Újra vannak kilakoltatások, éhezők, nyomorgók, munkanélküliek.
Hol a különbség? A szocializmushoz képest mindenütt.
Volt lakásépítési program, általános foglalkoztatottság, ingyenes egészségügy, ingyenes oktatás.
Hol a különbség? A törtetők számára mindenütt.
Nem lehetett ellopni egész gyárakat, termelő szövetkezeteket, az emberek biztonságát.
Hol a különbség?
Ma nincs magyar ipar, mezőgazdaság, bank, állami felelősségvállalás.
Viszont van külföldi pláza, irodaház, velejéig korrupt politikus.
Hol a különbség?
Kádár János köztudomásúan puritán vezetője volt a Magyar Népköztársaságnak.
Medgyessy Péter, Gyurcsány Ferenc, Bajnai Gordon közismerten milliárdosok.
Hol a különbség?
A szocializmus politikusai mind normális családok gyermekeként kerültek pozícióikba.
A mai rendszer politikusainak többsége a múlt rendszert elárulók gyermekeként kerültek pozícióikba.
Hol a különbség?
A szocializmus politikusai tudták: az állam akkor halad előre, ha a népnek is adnak.
A ma politikusai tudják: akkor jut több a zsebükbe, ha kiárusítanak mindent. A nép majd kifizeti a „cehhet”.
Hol a különbség?
A szocializmus vezető politikusai Kádár irányítása nélkül gyengék, árulók lettek.
A ma politikusai cinikus gúnnyal hazudnak az emberek szemébe: itt a szabadság, ezt akartátok! Választhattok!
De soha, egyetlen egy rendszerváltó sem fogja megválaszolni a nagy kérdést: nem ezt ígértétek! Hol van a szabadság, a múlt rendszer értékeinek megtartása, az emberek nyugati szintű jóléte, amivel hitegettetek?!
Nincs válasz.
A válasz ott nyugszik honatyáink zsebében, külföldre mentett számláik mélyén.
Mi jut a magyar honpolgárnak?
Fasiszta riogatás, esdeklés munkáért, bérért, egy kicsivel több nyugdíjért.
Teljes a megaláztatás.
Hol a különbség?

CSEH KATALIN

Előzménye mindennek van

   A fasizmusnak a finánctőke éhsége, mely nélkül nincs finánctőke, mert attól az, hogy kizsákmányol, hogy megnyomorít. Az imperialista burzsoázia azért hozta létre, „hogy segítségével elnyomja a munkásosztályt s általában minden haladó elemét és fenntarthassa a kapitalizmust”. A fasiszták hatalomra jutását a szociáldemokraták áruló politikája tette lehetővé. A sztrájkoló munkások és lázadó parasztok legyilkolása nem is olyan rég történt. Az amerikai faji megkülönböztetés, a német, olasz, angolszász felsőbbrendűség hirdetése a fasizmus megszületésének melegágya. Igen, lehet liberális vagy más színezetű a kormány, amely ezt okozza. Ocsmány terméke a fasizmus. Hogy van ez ma? Megfélemlítik a sztrájkoló dolgozókat, kizsákmányolnak és megnyomorítanak úgy, ahogyan ez régen is történt. A szociáldemokraták, így ma az MSZP áruló politikát folytatnak, úgy, ahogyan elődeik tették. Ennek szerves része a szélsőjobboldali erők megszületése és tevékenysége. Eszköz, amellyel ijesztgetni lehet a társadalom bizonyos rétegeit és áldemokratikus, ál-antifasiszta szólamokkal lehet hülyíteni az embereket, akiknek mindenből kezd elegük lenni.
   Fatalista, passzív, beletörődő állapotba taszítják a széles néptömegeket, akadályozva a forradalmi gondolatok megszületését. Még mindig, most is.

   „Nem lehet a kapitalizmussal végezni, ha nem végzünk a szociáldemokratizmussal a munkásmozgalomban” – mondta Sztálin. És nem volt igaza? A történelem kegyetlen kerékbetörési hullámai igazolják, hogy igen.

FOGARASI ZSUZSANNA