Cikkek
 

AKTUÁLIS

 

Kovács Sándor emlékére

  A Párt által többszörösen kitüntetett Kovács Sán­dor, kö­­zel hét évtizedes kommunista életút után örökre el­­távo­zott közülünk.
  A felszabadulást követően lépett be a Magyar Kommu­nista Pártba. A Munkáspártot és a munkásmozgalomban való részvételét összetartozónak nevezte, mindkettőnek együttesen kell megoldania feladatát, hogy előre lépjünk – vallotta.

  A pécsi pártszervezet tagjaként még élete utolsó napjaiban is aktív részt vállalt választási munkában.

  2010. március 10-én, Pécsett vettek tőle végső búcsút ro­konai, ismerősei, elvtársai.

Emlékét megőrizzük!

 

„A tettekre figyeljünk…”

A gyűjtés huszonötödik hete (zárás 2010. március 8.)

A teljes adományozott összeg 7.905 ezer forint. Ezt az összeget 1050 fő adta a szimpatizánsokkal együtt. Az egy főre jutó átlag 7.528 forint.

Kiemelt adományozóink: Erdei Zoltán, Budapest, 50.000 forint, Szabó János, Székesfehérvár, 15.000 forint, Bagi Ist­ván, Budapest, 13.000 forint, Szatmári Miklósné, Budapest, 10.000 forint, Zemkó Márton, Budapest, 10.000 forint, La­katos Józsefné, Budapest, 10.000 forint, Dr. Komoróczki Sándorné, Budapest 10.000 forint.

Az adományokat mindenkinek köszönjük!

Karacs Lajosné

 

CSATLAKOZZ!

    Ha szívesen részt vennél a gyárak előtt demonstráló, agitáló, szórólapot osztó akciócsoport munkájában, jelentkezz! Várunk, ha egyszer, várunk, ha többször is eljönnél! Lehetsz fiatal vagy idős, párttag vagy szimpatizáns, közöttünk a helyed!

    Ha gyűlölöd, ha felháborít, ha tenni akarsz az ellen, hogy embereket önhibájukon kívül megfosszanak otthonától, jelentkezz! Várnak az Otthonvédők, s az Otthonvédőkkel együttműködő munkáspárti aktivisták!

    A gyárak, üzemek előtt elengedhetetlen a jelenlétünk, hiszen az ott dolgozókat így szólíthatjuk meg közvetlenül. Vannak néhányan, akik rendszeresen részt vesznek ezekben az akciókban, de gyakran szembesülnek a problémával: van hová, van kivel menni, csak a helyszínre eljutni nincs mivel.

     Ezért kérjük minden gépkocsival rendelkező párttagunkat, szimpatizánsunkat, hogy segítsenek, jelentkezzenek a gyári akciókra!

    Időpontokról, helyszínekről kérj bővebb tájékoztatót a pártközpont telefonszámán, e-mail címén vagy Fogarasi Zsuzsanna budapesti alelnöktől a 06-20-463-0757 telefonszámon.

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu