Cikkek
 

INTERJÚ

MI A DOLGOZÓ EMBEREK PÁRTJA VAGYUNK

RENDHAGYÓ BESZÉLGETÉS EDELÉNYINÉ NAGY MÁRIÁVAL,
A KÖZPONTI BIZOTTSÁG TAGJÁVAL,
A PÁRT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI ELNÖKÉVEL

 

Edelényiné Nagy Mária, akit mindenki csak Pötyinek szólít, nehezen állt kötélnek, mert nem szívesen beszél önmagáról, és főleg nem szereti a sztereotip kérdéseket: „Nem szoktam magam „adminisztrálni”! Elvégzem a feladatot, kipipálom és megyek tovább!”

Tiszteletben tartva kérését, Szerkesztőségünk nevében egy játékra kértem fel. Mondok egy szót, egy évszámot, egy fogalmat, ő pedig gondolkodás nélkül meséljen, mi jut róla eszébe…

SPORT

Gyermekkorom óta sportoltam. Tornáztam, úsztam, versenyzőként megszállottja voltam az autósportnak is. A sport szeretete meghatározta egész életemet. 8 évig dolgoztam a debreceni Sportbizottságban, mint önkormányzati képviselő. Büszke vagyok arra, hogy aktív részese voltam az első debreceni ifjúsági- és sportkoncepció kidolgozásának, megalkotásának. Ez a múlt. Ma is naponta tornázom, és biciklizem. Vallom: ép testben, ép lélek!

ALKOTMÁNY

Röhej. Nem tudok rá jobb szót. Toldozgatjuk, foldozgatjuk, az eddigi kormányok azt ígérték, új alkotmányunk lesz, és társadalmi vitára bocsátják. Hiányzik a tervezetekből alanyi jogon a munkához, a szociális biztonsághoz, az egészséghez, az első lakáshoz való jog. Az viszont benne szerepel például, milyen feltételek mellett kell népszavazást kiírni. Ám hiába van benne, ezt sem tartják be a parlamenti kretének. A parlament törvényhozóinak a népakarat csak a választások előtt fontos. A törvényeket a nép nevében, de a nép ellen hozzák.

BARÁTSÁG

Szent dolog számomra. Régen nagy baráti körünk volt, rengeteget buliztunk. Jókat ettünk, ittunk, nagyokat beszélgettünk. Nagyon hiányzik az életemből. A baráti összejöveteleket sajnos felváltotta a rohanó élet diktálta telefon és e-mail.

ANTISZEMITIZMUS, RASSZIZMUS

Ellenzek és elítélek minden fajta faji megkülönböztetést. A legjobb barátnőm zsidó származású. Tanítványaim között akadt cigánygyerek is. Minden emberben azt kell nézni, jó vagy rossz. A jó ember lehet a barátom, a rosszat elkerülöm. A politika által (is) intézményesített „vesszenek a zsidók, vesszenek a cigányok” mélységesen felháborít! Fenyegető jel, hogy felerősödtek a szélsőséges, nacionalista, radikális erőket tömörítő pártok és szervezetek. Sajnos a kormány nem veszi komolyan a szélsőjobboldali veszélyt, sőt időnként együtt próbálja kezelni a Munkáspártot és a szélsőjobboldali erőket. A nyomor, a kiszolgáltatottság, a zsidóellenesség és cigánygyűlölet oka egy és ugyanaz, a kapitalizmus. Vigyázzunk, hogy a történelem ne ismételje meg önmagát!

SZOCIALIZMUS

A szocializmus Magyarországon nem csupán egy eszme volt, nem csak egy álom, hanem társadalmi, politikai, gazdasági realitás. Megbuktatták pénzért, árulásból, gyengeségből, kishitűségből, butaságból. A végeredmény ugyanaz. Ki a felelős? Felelősek az MSZMP egykori vezetői. Azok, akik gyorsan elfelejtették a gyárat, ahonnan jöttek. Elfelejtették a munkást, aki őket a hatalomba küldte. Azok a pártvezetők, akik gyerekeiket nem osztályharcra, hanem belesimulásra, a jólét élvezetére nevelték. A munkást viszont már lenézték, leköpték, s a végén el is árulták. Jelenünk a kapitalizmus, de jövőnk a szocializmus. Az a társadalom, ami az embereknek munkát, megélhetést, tisztességes jövőt ad. Ahol a jólét forrása a munka, és nem mások kizsákmányolása.

ÁLLATOK

Mindig voltak kutyáink. Állatok nélkül nem is tudnék élni. Féléve hoztunk ki a debreceni állatmenhelyről egy fekete „fajtiszta korcs” kiskutyát. A táskámban órákig ücsörgött, mindenhová magammal hurcoltam. Megnőtt… Már nem fér a táskámba, így sokat van egyedül kisbarátjával, egy pici – autók között talált – kiscicával. Együtt alusznak, esznek, játszanak. Folyton a szájában hurcolja a cicát, óvja, védi. Időnként átrendezik a lakást…

A kutyák a gyermekeim életében is meghatározó szerepet töltöttek be, hisz a róluk való gondoskodás által szeretetet, rendszerességet, felelősséget tanultak, és érzelmileg sokkal gazdagabbakká váltak. 40 éves pedagógusi tapasztalatom alapján ezt bátran ki merem jelenteni.

1956

A parlamenti hölgyek, urak azon tökölnek – bocsánat a kifejezésért – hogy hol helyezzék el Nagy Imre személyét a politikai palettán, holott a gazdaság és a társadalom súlyos gondjaival kellene foglalkozniuk. A törvény 1956-ot forradalomnak és szabadságharcnak minősíti, én azonban ma is ellenforradalomnak tartom. Pesten éltünk, édesapám is ott volt a pártház védelménél. Gyerekfejjel csak annyit láttam, hogy nagyon sok fiatal kiskatonát – olyanokat, akik senkit sem bántottak – akasztanak fel és tépik ki a szívüket. Oktatási rendszerünk zűrzavarában, történelemhamisítás és agymosás történik. Lesz dolga az utókornak.

REINKARNÁCIÓ

Talán különös, hogy marxista szemléletű, ateista ember létemre egyre inkább érdekelnek az okkult tudományok, de a reinkarnációban - amikor valaki meghal, akkor csak a fizikai teste hal meg, maga a lélek az egy új testbe költözik – nem hiszek, így nem is foglalkozom vele.

FÉLELEM

1992. március 14-én megvívtuk első nagy utcai csatánkat Debrecenben. Rendőrgyűrűben koszorúztunk. Előtte névtelen leveleket kaptam, melyekben azzal fenyegettek, hogy megölnek és kiirtják a családomat, ha továbbra is kommunista maradok. Az akkori munkahelyi vezetőmet – iskolaigazgatót – többször is felhívták telefonon hasonló tartalmú szöveggel.

A Pofosz-, a Miép, és a Kisgazdapárt tagjai fizikailag is provokálták a Kossuth téri rendezvényünket. Cseh Sándor ordította „te piszkos kommunista kurva”, Szabó Lukács ököllel vágott az autónkra, a tömegből meg citromokat dobáltak felénk. Akkor még kicsik voltak a lányaim, hátul, a kordonon kívül sírtak a tömegben. Akkor nagyon féltem, ma sem szeretek rágondolni. Azóta nem félek.

CSALÁD

Számomra különösen fontos és sajnálom, hogy megváltozott az emberek értékrendje. Számtalan családi tragédiát látok magam körül. Férj és feleség úgy fekszik le egymás mellé, hogy egy szót sem szólnak egymáshoz, vagy elbeszélnek egymás mellett. Mindenki éli a saját életét, munka, pénz és megélhetés után rohanva. Kevés idő jut a családra.

Két felnőtt lányom van, akik több diplomával rendelkeznek, több nyelven beszélnek és önálló egzisztenciát teremtettek. Sajnos családot még nem alapítottak. Hibásnak érzem magam, mert nem szolgáltam ideális családi modellel. Kemény küzdelmek árán „megmutattam” a világnak, hogy egyedül is – gyerektartás nélkül – fel tudom nevelni a lányaimat.

A MUNKÁSPÁRT ÉS A JÖVŐ

Optimista vagyok. Nem mondtam le egy emberközpontú társadalom megvalósításáról. Noha a pártot idős emberek szervezték újjá, egyre több fiatal csatlakozik hozzánk. Mi a jövő társadalmát képviseljük, és hiszem, hogy hamarosan a mi mozgalmunk lesz a legfiatalabb közösség. Korszerű, valóban demokratikus országot szeretnék, tenni akaró, szolidáris emberekkel. Ezért viszont tennünk kell! Mindenhol megjelenni, ahol emberek vannak. Utcákon, gyárak előtt szórólapozni, kopogtatót szedni, A Szabadság újságot terjeszteni, pénzt, adományt gyűjteni, elmenni szavazni és a Munkáspártra szavazni. Tudatni mindenkivel, hogy mi nem a tőkések, nem a milliárdosok, MI A DOLGOZÓ EMBEREK PÁRTJA VAGYUNK.

EUTANÁZIA

Akarom. Azt szeretném, ha jogilag szabályozott lehetőséggé válna. Annak, aki életében emberhez méltó módon élt, lehetővé kell tenni, hogy méltóságteljesen haljon meg.

KÁDÁR JÁNOS

Gyalázatos, ahogy egyesek nyilatkoznak róla. Politikus ember volt, akit szinte az egész ország tisztelt és szeretett. Hogyan lehet utólag olyasmit állítani, hogy „paranoid logikája volt”, „hazaáruló csirkefogó”, „egy senki, alkalmazkodni mindig kész bunkó és balek”? Akik ezt állítják, hol voltak, és miért nem szóltak akkor, amikor még válaszolhatott volna? Nemzedékek mennek, nemzedékek jönnek, de Kádár János nevét nem felejtjük. Életét ma már jobban ismerjük. Húsz év távlatából munkásságát is differenciáltabban tudjuk megítélni. A lényeg viszont változatlan. Kádár János a 20. századi magyar szocializmus megtestesítője és jelképe.

SZERELEM

Ritkán vagyok szerelmes, de akkor rajongásig és tiszta szívvel. Csodálatos, szép és felemelő érzés. Bár örökké tartana!

1989 RENDSZERVÁLTÁS

Amikor „kiszaladt” alólam a párt, többen megkerestek, és kértek, hogy menjek át az MSZP-be. Nemet mondtam, s így lettem én az iskolában, ahol tanítottam, „az egyszemélyes párt”. Volt, aki sajnálkozott, volt, aki kigúnyolt kollegáim közül, igaz, olyan is akadt, aki büszke volt rám. Egy biztos, reggelente nyugodtan nézek ma is a tükörbe.

MSZP

Megvetem őket. Jobboldali politikát folytató milliárdos vezetőkkel bíró párt. Olyan gyűjtő párt, amelyben sokan vannak baloldali gondolkodású tagok, de maga a párt politikája és vezetői a magyar és a nemzetközi tőkés réteg érdekeit képviseli, és szolgamódon kiszolgálja a magyar- és nemzetközi karvaly tőkét.

EURÓPA ASSZONYA

Évekkel ezelőtt egy amerikai forgatócsoport dokumentumfilmet forgatott a Föld politikai-közéleti munkát végző asz-szonyainak egy napjáról. Rám esett a választás, én képviseltem Európát. Miért éppen én? Nem tudom, de szerepet játszhatott ebben a politikai pályám, s az a tény, hogy nő vagyok, aki egyedül tart el egy családot. Azt is mondták „szuggesztív egyéniség” vagyok. Kérdezték, hogyan látom a jövőt, a jövőmet. S én nem tudtam akkor sem rózsás képet festeni, hiszen nem könnyű családfenntartónak, pedagógusnak, politikusnak lenni egy személyben. Először hihetetlennek tűnt, aztán élveztem a forgatást.

NŐK A KÖZÉLETBEN

Hátrány. Még ma is mindenféle terhet a nők viselnek. Egy politikus férfinak köny-nyebb. A feleség elé teszi az ételt, az újságokat, átadja az üzeneteket. Egy nőnek először az alakját figyelik, csak aztán azt, hogy miről is beszél. Ha meg elfogadnak politikusként, néha az zavar, hogy észre sem veszik, hogy nő vagyok. Egyébként is régi tapasztalatom, hogy a politikus férfiakat idegesítik az okos nők.

INTERNET

Azé lesz a hatalom, akié a média - szoktuk mondani. Ma azt mondom, azé a hatalom, akinek a kezében minél több alternatív kommunikációs eszköz van, mint pl. az Internet. Egyre több háztartásban vezetik be a szolgáltatást, ezzel kiszorítva a hagyományos információs csatornákat (újság, rádió, tv). Az Internet elterjedésével néhány pártocska hatalmas és gyors népszerűségre tett szert. Sajnos a Munkáspárt ezt nem tudja kihasználni, így megfosztjuk magunkat a gyors információáramlástól. Nem tudjuk gyorsan, és hatékonyan mozgósítani az embereket, nehézkes a szervezésünk, kiszolgáltatottak vagyunk a hagyományos sajtónak, a velejáró elhallgatásnak. Ha ezen rövid időn belül nem változtatunk, akkor lemaradunk, és hiábavalóvá válik a 20 éves küzdelmünk.

SZABADIDŐ

Sportolok, kutyát sétáltatok, olvasok, tévét nézek, internetezek, sosem unatkozom.
Naponta mozgok, biciklizem, de a kutyasétáltatás is felér egy önálló programmal. Politikai és történelmi tartalmú könyveket párhuzamosan olvasok, egyébként meg „mindenevő vagyok”. Tudatosan nem szoktam tévézni, kivéve az engem érdeklő politikai műsorokat. Este viszont nagyon jókat tudok aludni a tv mellett. Az internetezés a hobbimmá vált, honlapokat szerkesztek, fórumozok, levelezek. Sokat vagyok a lányaimmal, segítünk egymásnak, amiben szükséges. Sütni nem tudok, de naponta főzök. Egyszerű, olcsó és gyors ételeket készítek. Sajnos a mindennapos egészséges, korszerű táplálkozás meghaladja a pénztárcámat…
Színházat és mozit már régen nem engedhetek meg magamnak. Hiszem, hogy megélem azt az időszakot, amikor újra teljes, gondtalan életet élhetek!