Cikkek
 

AKTUÁLIS

Thürmer írása a Pravdában

A Pravda, az Oroszországi Föderáció Kommunista Pártjának lapja 2009. december 18-21-i számában teljes terjedelemben közölte Thürmer Gyula „Sztálinról – ma” című írását, amely A Szabadság 2009. december 10-i számában jelent meg magyarul. Az orosz változat olvasható a Pravda honlapján: http://gazeta-pravda.ru.

 

In memoriam…

2009. december 10-én, 86 éves korában elhunyt Komlósi Andorné, született Ferenci Lili, aki 1938 óta, 15 éves korától, 71 évig volt a párt tagja.
    A zuglói alapszervezetben dolgozott évtizedeken át, s bár az utóbbi időben egészségi állapota nem engedte meg, hogy személyesen is részt vállaljon a pártmunkában, mindvégig hű maradt elveihez és a szervezethez.
    Családja, barátai és elvtársai 2010. január 5-én, a Fiumei úti sírkertben vettek tőle végső búcsút.
    Példamutató életútjának emlékét szeretettel és tisztelettel megőrizzük!

 

„A tettekre figyeljünk…”

A gyűjtés tizenhetedik hete (zárás 2009. december 15.)

Az összes bevétel 6.748 ezer forint. Ezt az összeget 1057 fő adományozta a szimpatizánsokkal együtt. Az egy főre eső átlag 6.375 forint.

Kiemelt adományozóink: A Vida család újabb adományával, Vida János személy szerint 222.000 forintot adományozott, a Vida család Jánossal együtt 341.000 forintot.
Holbik Márton Komárom 40.000 forint, Novák György, Budapest 25.000 forint, Kadlecsik Ferencné, Várpalota 20.000 forint, Csizmadia József, Maklár 10.000 forint, Benkő Viktor, Budapest 10.000 forint, Benkő Viktorné, Budapest 10.000 forint, Varga Imre, Halásztelek 10.000 forint.
A Munkáspárt Nőtagozata a születésnapi büfé bevételéből 42.000 forintot adományozott a Pártnak.

Az adományokat mindenkinek köszönjük!

Karacs Lajosné

 

A MAGYAR KOMMUNISTA MUNKÁSPÁRT
TOVÁBBRA IS KIÁLL
A KÉZBESÍTŐK MELLETT

    A Munkáspárt határozott támogatásáról biztosítja a postai kézbesítők szakszervezetének sztrájkharcát.
    Elfogadhatatlan, hogy amíg egyesek milliókat keresnek, a kézbesítőknek szinte éhbérért kell dolgozniuk. Jogos az a követelésük is, hogy a postások fejenként százezer forintot kaphassanak a vállalat ingatlanjainak értékesítéséből, hiszen e vagyon megteremtéshez ők is hozzájárultak munkájukkal.
    A Munkáspárt támogatja a kézbesítők döntését arról, hogy a Munkaügyi Bíróság ítélete ellen fellebbeznek, és tovább harcolnak igazukért. A postások minden területen számíthatnak a Munkáspárt segítségére.
    A Munkáspárt követeli, hogy a törvényeket mindenki tartsa tiszteletben. Amíg nincs jogerős ítélet, a sztrájkban résztvevő kézbesítőket semmilyen hátrányos megkülönböztetés, vagy fenyegetés nem érheti.
    A Munkáspárt elítéli a hangulatkeltő sajtónyilatkozatokat. A Munkáspárt elítél minden olyan törekvést, hogy a dolgozók munkabeszüntetése ellen munkaerő-átcsoportosítás címén sztrájktörőket alkalmazzanak

     Budapest, 2009. december 31.

Magyar Kommunista Munkáspárt

Elnöksége

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu