Cikkek

 

Ellentámadás!

A görög kommunisták kongresszusai mindig is fontos eseménynek számítanak, hiszen a görög baloldal meghatározó pártjáról, az európai és a nemzetközi kommunista mozgalom egyik legerősebb és legbefolyásosabb pártjáról van szó. A mostani, 18. kongresszust azonban különösen felfokozott érdeklődés előzte meg. Mit tesz, mit tehet ez a párt a kapitalizmus mai válsága közepette? Milyen kiutat, milyen alternatívát kínál a tömegeknek?

KIHASZNÁLNI A VÁLSÁGOT

A kapitalizmus világszerte válságban van, és ez komolyan érinti Görögországot is. Aleka Paparigha, a Görög KP főtitkára rámutatott egy új elemre is, nevezetesen arra, hogy a válság „hatással lesz Kínára, Oroszországra és más olyan országokra, amelyek a kapitalista fejlődés magas fokát érték el az elmúlt években”. Ebben a helyzetben – úgymond a válságot kezelendő – a vezető tőkés erők megkísérlik egy frontba kovácsolni ezeket az országokat, belpolitikai téren pedig a „kormányokat, neoliberális és szociáldemokrata pártokat, vállalkozói szövetségeket”. Paparigha kiemelte, hogy ezzel és ezernyi más eszközzel igyekeznek eltéríteni a munkásság, az elégedetlen tömegek harcát, elejét venni az osztályharc kiéleződésének, manipulálni őket, és lenyeletni a dolgozó tömegekkel, hogy ők fogják megfizetni a válság árát. A kommunisták feladata, hogy kihasználják a helyzetet, és ellentámadásba menjenek át. Ellentámadás! Ez volt a kongresszus vezérjelszava.

HARCBAN SZÜLETIK AZ ÚJ PÁRT

Az osztályharc legfontosabb feladata ma az ideológiai harc. A görög kommunisták szerint meg kell nyerni az emberek agyát, tudatossá kell tenni bennük azt, amit saját helyzetük általános és gyors romlása miatt éreznek: a kapitalizmus nem jelenthet megoldást a gondjaikra. A megoldás a szocializmus.
  Folytatni kell a küzdelmet politikai téren. A kongresszusi küldöttek a politikai osztályharc számos konkrét formájáról számoltak be. Nagy mobiltelefon-szolgáltatóknál 15 percre le tudták állítani a rendszer működését. Csak azért, mert a megfelelő dolgozókkal megértették, hogy cselekedniük kell. Ott vannak minden szakszervezeti megmozduláson, folyamatosan beszélnek az emberekkel. A közlekedésben dolgozó tagjaikon keresztül sikerült meggyőzni az embereket, hogy csak akkor sikerül eredményt elérni, ha együtt lépnek fel, szolidárisak egymás harcával. A párt csak ezekben a harcokban szerezheti meg a tapasztalatokat, csak így lehet megtalálni azokat a fiatalokat, akikre a párt jövőjét lehet építeni.

VÉDJÜK A SZOCIALIZMUS TÖRTÉNELMI ÉRTÉKEIT!

A kongresszus második kérdése a kelet-európai szocializmus, mindenekelőtt a szovjet tapasztalatok elemzése volt. A görög kommunisták felismerték, hogy a tőkés propaganda azzal manipulálja az embereket, hogy a szocializmus nem más, mint sztálinizmus, az viszont nem más, mint diktatúra. A szocliberális körök előszeretettel hirdetik, hogy ami volt, az nem szocializmus, hanem államkapitalizmus, de amit majd ők csinálnak, az lesz a szocializmus. A szocializmusról írott kongresszusi tézisek megvédik a szocializmus történelmi értékeit, és egyúttal számos kérdést másként vetnek fel. Új értékelést kap a szovjet párt 20. kongresszusa, a békés egymás mellet élés politikája, a szocializmuson belüli reformok kérdése, és természetesen Hruscsov és Gorbacsov személye is. Az anyag magyarra történő fordítását a Munkáspárt aktivistái megkezdték. A tézisek addig is olvashatóak több idegen nyelven is a Görög KP honlapján: http://inter.kke.gr/.

HATÉKONYABB NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS

„A Görög KP minden tőle telhetőt megtesz a kommunista és munkáspártokkal való együttműködés hatékonyabbá tétele érdekében” – mondta a főtitkár beszámolójában. Rámutatott arra, hogy a revizionizmus, a kapitalizmussal való megbékülés súlyos veszélyt jelent ma, ami ellen küzdeni kell. Élesen bírálta az Európai Baloldali Pártot: „Az „Európai Baloldali Párt létrehozása az Európai Unióban jelezte a modern opportunista áramlatok összeolvadását az EU-struktúrákkal és a tagállamok állami mechanizmusával”. Kommunista pólusra van szükség, mondotta, azaz a ténylegesen kommunista pártok szoros együttműködésére egységes forradalmi stratégia alapján.

Együtt a görög kommunistákkal

A görög párt kongresszusán mintegy 90 külföldi párt delegációja vett részt. Jelen volt többek között Andros Kyprianou, a ciprusi AKEL új főtitkára. A Kínai KP igen népes küldöttséggel képviseltette magát.
  A Munkáspárt és a Görög KP álláspontja azonos az alapvető kérdésekben – hangzott el Thürmer Gyula és a görög vezetők találkozóin. A Munkáspárt elnöke találkozott Aleka Paparigha főtitkárral, és átfogó eszmecserét folytatott Dimitros Koutsoumpas külügyi titkárral. Megállapodtak arról, hogy kezdeményezik a kommunista pártok közös nyilatkozatának elfogadását az EP-választások előtt. Egyeztették azt is, hogy április és május folyamán részt vesznek egymás EP-választási kampányában.

 

Lengyelországi gyárfoglalás

Ukrajna után Lengyelországból is gyárfoglalásról érkezett hír – számolt be róla a Magyar Szociális Fórum – Szociális Kerekasztal csütörtökön.
  Az ország délkeleti részén fekvő Stalowa Wola ZZM gépgyárat szerdán több ezer dolgozó foglalta el, hogy megakadályozza az üzem bezárását. A tulajdonosok ugyanis csődöt jelentettek, és tudatták, hogy elbocsátják valamennyi munkásukat. A gépgyár főleg Ausztriának szállította termékeit.
  A gyár megszállásával egyidejűleg Stalowa Wolában nagyszabású tüntetés zajlott a szegénység ellen, a munkahelyek védelmében, a megélhetésért

 

Aleka Paparigha

A most 64 éves Aleka Paparigha, a Görög Kommunista Párt főtitkára nemcsak a görög politika, de a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő személyisége is. Szülei is kommunisták voltak, a második világháború idején részt vettek a fasizmus elleni ellenállásban. 1991-től vezeti a görög kommunistákat. Az athéni egyetemen végzett, eredeti szakmáját tekintve történész-régész. A Görög Nőszövetség alapító tagja. Kiválóan beszél angolul és oroszul.