Cikkek
 

VÉLEMÉNY

 

MAGYARORSZÁGI ROMA-ZURI

Megkéseltek szórakozás közben három élsportolót, 2009-ben, Magyarországon. Úgy, ahogyan ma bárki mást is megkéselhetnek. Az ország megdöbbent, felháborodott.

Legjobban azonban ismét miniszterelnökünk háborodott fel, de nem ezen, hanem a Magyar Hírlap egy ezzel kapcsolatban megjelent cikkén. Tudniillik az ominózus hasábokon konkrétan le lett írva, hogy cigányok követték el a bűncselekményt.
  Gyurcsány Ferenc szeret szerepelni, főként, ha azzal az országot tönkre tevő gazságokról el lehet terelni a figyelmet. Mert az elmúlt héten ki beszélt arról, hogy újabb adóterheket tesznek a nyakunkba? Ki beszélt arról, hogy újfent ezrek veszítik el az állásukat, egyre több ember nem tudja fizetni a villanyszámláját, s a kormány megint az ÁFA emelését tervezi?
  Nem, mindenkit az érdekelt, ki a rasszista, ki az antiszemita, ki sérti meg a sajtószabadságot.
  Holott a probléma gyökere az elmúlt húsz évben keresendő, amely során megnyomorították a népet, eladták az országot.
  Erre jönnek a cigánykérdéssel, ami ugye „nincs is”. Frászt. Igenis van, és ezt a problémát is orvosolni kell. Aki olvasta a miniszterelnökünket dühítő cikket, tudja, ott az is le van írva, hogy nem általában a cigányokkal van baj, hanem azokkal, akik bűnöző életmódot folytatnak, vallásra, nemre, etnikumra való tekintet nélkül.
  Totál elegem van belőle, hogy a szocliberális értelmiség egyszerűen tabuvá teszi a szót: cigány. Miért? Sokféle nemzetiségű, etnikumú ember él kis hazánkban – már csak a történelem viharainak köszönhetően is – mi ezen a tagadni való? Együtt élünk sváb, román, tót, szlovák, mindenféle emberekkel. És jól van így! Az nincs jól, hogy a cigányt romának kell hívni, hogy eltusolhassuk: igenis vannak kulturális különbségek. Tisztázzuk: a dicsőített Európai Unióban a magyart bizony nem magyarnak hívják. Hanem Hungarian-nek, meg Ungarish-nak, sorolhatnánk. Ezen miért nem háborodunk fel?
  A cigány magyarul cigány, cigányul roma. Tőlük vettük át a „csávó” szavunkat is. Nem tökéletesen mindegy? Az nem mindegy, hogy drága kormányunk a problémát arra használja, hogy a saját sarát takargassa. Fasiszta veszély után jól jön most egy kis roma probléma.
  Nekik.
  Mert akkor kell baloldali összefogás, a baloldal pedig hozza a nosztalgiát: ugye, a régi rendszerben mégiscsak jobb volt, ezek mégiscsak az ő örököseik, szavazzunk rájuk szépen.
  Hát nem! Semmi mást nem csinálnak, csak port hintenek: nem tettek semmit az országért, sőt, szó szerint a csőd szélére vitték. Ráadásul olyan mértékben teremtettek szakadékot az ország lakosságának különböző „rétegei” között, ami valóban a közveszély felé visz. Mert nem az a megoldás, hogy családok mennek szét jobboldal-baloldal miatt, nem az a megoldás, hogy holnaptól romát verünk. Az a megoldás, hogy végre átgondolt állampolitikát folytatunk: nem egymás között osztják szét a pénzt, hanem a dolgozó ember befizetett adóját arra költik, amire kell. Oktatásra, például. Mert a kulturális különbségeket ezzel is lehet enyhíteni. Nem szemforgató álszentségre van szükség, hanem valós intézkedésekre!
  Rendre, fegyelemre, lakosság-központú államigazgatásra!

CSEH KATALIN

Megtörtént-e a rendszerváltás?

A konzervatív (Fidesz) és a szélsőjobboldal (MIÉP-Jobbik Magyarország) részéről sérelmezik, hogy 1989-1990 után csak átmenetileg következett be a rendszerváltás. Szerintük a kommunisták visszaszerezték a hatalmat. Úgy gondolom, az épülő szocializmus felszámolásának kárvallottjai bőrükön érzik ennek az állításnak képtelenségét. A kérdés inkább manipulatív. 1998-2002 között (Orbán Viktor regnálása) nem merült fel a rendszerváltozás megkérdőjelezése. A nemzeti oldal akkor fogja ismét elismerni az új formációt, ha monopolizálhatja a hatalmat. Egy radikális fordulat, (nagytakarítás) esetén, akkor, amikor az MSZP a perifériára szorul, amikor nem lesz érdemi beleszólása az államvezetésbe, amikor a proletariátus által megtermelt értéktöbblet őket fogja gazdagítani, amikor az uralkodó osztálynak „járó” kiváltságok őket illetik majd meg. Mindez elnyerését szolgálják a 2010-ben lezajló választások eredményei.
  Valóban, bekövetkezett a rendszerváltás? Kétség nem férhet hozzá. Történt-e fordulat a hatalmi-, a tulajdon- és osztály-, illetve az ideológiai viszonyokban? Vagy minden úgy maradt, mint volt 1989 előtt? Ennek állítása nem vakságról, nem dilettantizmusról tanúskodik, hanem arról, hogy a „nemzeti” oldal elitje és a mellette álló radikális jobboldal egyrészt a választók megtévesztésén dolgozik, másrészt célja (amennyiben hatalomra kerül) mindenkit lehetetlenné tenni, aki érdekeivel szemben áll. Ám a rendszerváltásnak objektív ismérvei vannak!
  Egy: a hatalom kérdése A munkásosztályt kiszorították a hatalomból, helyére a polgárság került. Övék a törvényhozás és végrehajtás szervei.  Minden állami, vagy regionális szerv a polgári elit akaratát hajtja végre – beleértve a rendőrséget, ügyészséget, bíróságot. Nálunk 1989 után nem a feudalizmusból „jöttek elő” a tőkés rendszer csírái (mint klasszikus esetekben), hanem a szocializmus romjain az új elit uralma segítette világra a kapitalista rendszert. A mai polgári állam úgy tesz, mintha össztársadalmi koordinátor lenne, mely egyensúlyban tartja a létező antagonizmusokat. Le kell számolni azzal az illúzióval, hogy az állam, a hatalom osztálysemleges, össznemzeti érdekek hordozója.
  Kettő: a tulajdonviszonyok kérdése Az épülő szocializmust a kollektív tulajdon különböző változatainak (állami csoport) dominanciája jellemezte. Ezt le kellett rombolni, hogy a hatalom létrehozza a tőkés magántulajdont. Megindult az elhíresült privatizáció, az állami javak kiárusítása, a termelőszövetkezetek szétverése. (Eredeti tőkefelhalmozás 1989-ben: korrupció, maffiák működése, lobbyzás, javak csalárd átjátszása, stb.) P.J. Proudhon (1809-1865) jegyezte meg: „a tulajdon - lopás”. Ez fokozott mértékben igaz a mai magyar burzsoáziára. Kell ennél több a rendszerváltáshoz?

HEGEDŰS SÁNDOR