Aktuális Cikkek
 

VÉLEMÉNY

MEGHALT A KÖZTÁRSASÁG, ÉLJEN A KIRÁLYSÁG?

Döbbenetes sorokat olvastam a Népszabadságban (Gerő András, Pánczél Hegedűs János), amikor is a szerzők azt igyekeztek bizonyítani, hogy nálunk „a köztársaság egyszerűen nem működik, a sokadik nekifutásra sem igazolta történelmi létjogosultságát”. Ám a királyság intézménye „olyan keretet biztosít a politikai nemzet számára, amelyben a Kárpát-medencében mindig is élni akartunk és élni tudtunk”. Végső következtetésük: vissza kell állítani a királyságot.

Aki átlapozza ezeréves históriánkat, hamar rájöhet arra, hogy királyaink uralkodása korántsem volt idillikus korszak. Az alávetett nép (jobbágyság) a röghöz kötöttség, a kemény elnyomás és kizsigerelés viszonyai között tengődött, nagy szegénységben, elmaradottságban. Az „igazságos” Mátyások inkább a mítoszok világában éltek, vagy legfeljebb a helyi önkényeskedő kiskirályok viszonylatában. A jobbágy urat süvegelő volt, de amikor „betelt a pohár” kiegyenesítette a kaszát, és rátört urára, hogy megvédje létfeltételeit. Ilyenkor a király és a főnemesek összefogtak, hogy közösen állítsák vissza a „törvényes” rendet, olykor „tüzes trónnal”, kerékbe töréssel, karóba húzással. Werbőczy törvénykönyvével. Az uralkodó felette állt a társadalomnak, s „össznemzeti” érdekeket képviselt. A koronás fő a hatalom birtokosainak első embere volt. A nép „védelme” mögött a földesurak elemi szempontjai húzódtak:

„Etetni kell a juhot, ha nyírni akarjuk”. A feudális elit csak a királyság intézményében gondolkodott. Valójában a monarchia nem biztosította a társadalmi békét. Ezt bizonyítják a sorozatos parasztlázadások, a feudális anarchia torzsalkodásai. Lehetett vita (és volt is) az uralkodó személye körül, de a királyság intézményét nem kérdőjelezték meg. Ez az akkori közélet elidegeníthetetlen része volt.

A detronizáció már a burzsoáziának jutott, mely nem élhetett a vállalkozásokat túlszabályozó hűbéri béklyók között. A harmadik rend, az időnkénti választásokon maga akart dönteni arról, ki képviselje a legmagasabb csúcson. Ez a polgári szabadság fontos kritériuma volt. A dinasztikus törekvések nem férnek össze a demokratikus közjogi kívánalmakkal. Sok olyan európai állam van még, melynek élén király áll (Anglia, Hollandia, stb.) – ám mi nem vagyunk hollandusok. Ezek feudális csökevények, ahol a monarchák trónolnak, de nem uralkodnak. Horthy Miklós fejtegette egyszer, hogy a magyar nép nem elég érett arra, hogy államfőt válasszon, ezért kell a helyén maradnia. A demokráciának ellentmondása és karikatúrája, hogy – monarchia esetén – a miniszterelnökök jönnek-mennek, a királyok, (kormányzók) azonban maradnak, amíg az „úr” magához nem szólítja őket. A Szent Korona semmire sem garancia. Egy középkori relikvia, szimbólum a múltból, melybe csak azok kapaszkodnak bele, akik számára ez paradicsomi létük szinonimája és reménye. Az igazi megoldást majd a szocialista népköztársaság fogja biztosítani.

HEGEDŰS SÁNDOR

EGYSZER VOLT...

Gyermekkorom egyik kedvenc írója Charles Dickens, a nagy angol igazmondó. Véletlenül sem meseíró, bár az ember azt hinné, meleg lakásban pulykasültet falatozva... De nem. Olvasom a Twist Olivért, és szinte ugyanazt látom a mai magyar valóságban. Igaz, kicsit átalakult a világ. Kicsit emberibb lett, hála az osztályharcnak, és durvább, kegyetlenebb is a nagytőke éhségének köszönhetően. A sakktábla ugyanaz, csak a bábukat helyezte át a fehér kéz. „Meghozták tehát azt a döntést, hogy ezentúl minden szegény ember szabadon választhat (mert ők senkit nem akarnak kényszeríteni, ők aztán nem) az intézetben való lassú éhhalál és a gyorsabb között, ami az utcán várt rájuk” – írja az író, akinek szülei megjárták az adósok börtönét is. A választás lehetősége ma is előtted áll: lehetsz dúsgazdag és lehetsz koldus. Azt már senki sem teszi hozzá, hogy kell ehhez némi háttér – kis maffia, kis korrupció, kis erős gyomor, kis pofátlanság, kis könyörtelenség, ha már nincs örökség ugyanilyen áron.

Aztán feszíthet az ember szmokingban, estélyiben az operabálon, és finnyásan fintoroghat, ha véletlenül előkelő utcájába betéved egy proli. Talán nem is hallott Verdiről, a mezítlábas pásztorról, aki az Aidát írta, mégis koptatja a mások izzadásából készült bársonyülést. A proliéból.

Igen, ma sok fényesség van, sok pláza meg kocsi és celeb. Gazdagság. Nem Trabant és kiskert. Nem szegényes nyárikonyha. Ki akar ilyet? Akinek se fedél, se kenyér nem jut. Na most akkor mi van? Kinek-kinek!

A járdán köhög egy ember, vért köp… Nincs TAJ-száma. Karácsony este van. A Csilla utcában bundáskenyér az ünnepi menü. Jó az! Bankár urak is szeretik. Most akkor gazdagság van?

FOGARASI ZSUZSANNA