Aktuális Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

Kész átverés

Ha humorosan, és nem tragikusan élhetné meg sokat szenvedett lakosságunk a rendszerváltó kormányok és azokat elvtelenül támogató ellenzékiek látszat-intézkedéseit, akkor a jól ismert „kész átverésnek” is lehetne tekinteni a sorozatos hazudozásokat.

A magyar nép első nagy megtévesztése a szépreményű rendszerváltással kezdődött.
 „Kész átverés” volt a vértelen ellenforradalommal hatalomra jutott új elit részéről, hogy jóléti társadalmat és szociális piacgazdaságot ígértek a hiszékeny választópolgároknak – és rablókapitalizmus lett belőle.
 Aztán folyamatosan következtek az arcpirító mellébeszélések, művészi fokon.
 Két évtized távlatából tanulságos áttekinteni a jelentősebb történéseket, és összevetni a szemfényvesztéseket a bekövetkezett valósággal.
 „Kész átverés” volt az az elméleti kinyilatkoztatás, hogy a szocializmusban felgyülemlett, mintegy 20 milliárd dolláros államkölcsön miatt rendszerváltásra van szükség. Ma ennek hatszorosa az államadósságunk, és sokszoros az adócsapdába kényszerített lakosság uzsorakamatokkal megnövelt hitelállománya. Mégse jut eszükbe a csalóknak, hogy nagyon indokolt lenne már egy új rendszerváltás...
 “Kész átverés” volt az ideológiailag sem alátámasztható, hazug propaganda, hogy csak magántulajdon alapján lehet gazdaságos tevékenységet folytatni. Ezzel a hazug szemlélettel a világszínvonalon, hatékonyan termelő üzemeket (Csepel, Diósgyőr, Rába, Ikarus, Videoton, sorolhatnánk) lehetetlenítették el.
 Mindezeket azért, hogy júdáspénzért, főként külföldiek tulajdonába adják a nemzet vagyonát, vagy a rabló privatizáció folyamán kialakítsák a hazai burzsoáziát.
 „Kész átverés” volt az agrárium „tudorainak” az a korszakalkotó tézise, hogy nem kellenek nekünk kolhoz-típusú szövetkezetek, sem állami gazdaságok. Pedig ezek akkor már a falu fejlődésének meghatározói voltak. Előrelátásuk eredménye lett, hogy a magyar gazdaságban akkora termelési és piaci visszaesés következett be, amelyet évtizedekig nem lehet helyrehozni (különösen nem vadkapitalista viszonyok között).
 „Kész átverés” volt, hogy a jogállamiságot és törvényességet hirdették őszinteséget vágyó népünknek, ugyanakkor a milliomos csalók és sikkasztók közül még azok sem kapnak méltó büntetést, akiket nemzeti elfogató parancsra sikerült kézrekeríteni. Háborítatlanul működnek a különböző (olaj, szesz, lakásfelvásárló, stb.) maffiák, virágzanak az állami megrendelések panamázási ügyletei, a külföldi adóelkerülések, és más káprázatos bűncselekmények, mind-mind következmények nélkül, vagy 80 évre titkosítva!
 A jogi tisztességtelenségek teteje, hogy a nagystílű kapcsolatokkal rendelkező bűnözők helyett nálunk a bűnüldözőket némítják el, amire talán ma az EU-nak is illene felfigyelni.
 „Kész átverés” még ma is, hogy a pénzintézetek átfogó hiteleket ajánlanak az általuk adósságcsapdába kergetett adósok részére. Vitathatatlan tény, hogy a változtatható devizakamattal és a kíméletlen uzsorakamatokkal, az etikátlan hitelközvetítő díjakkal és a folyton növekvő banki költségekkel teljesíthetetlenné váltak a lakossági tartozások. Az áthidaló hitelek nem jelentenek valóságos megoldást, mivel a tartozások további növekedését, és ezáltal a kilátástalanságot fokozzák. Sürgős kormányintézkedések kellenek a lakásárverezések megakadályozására, közös állami, banki és adóterhek átvállalására.
 Szemfényvesztő „kódexek” helyett igazságos törvényekre és azok következetes betartására van szükség!
 „Kész átverés” volt a közelmúltban igazságos és arányos válságkezelésről beszélni, amikor „tisztességes és szociálisan érzékeny” képviselőink lényegében csak az EU átlagánál jelentősen alacsonyabb nyugdíjak és a szociális juttatások megnyirbálásában látták a megoldást, ami világosan tükrözi az emberi szolidaritási tisztességüket és alkalmasságukat...
 Eszükbe sem jutott, hogy hasonló színvonalon vészeljék át a világválság nehézségeit, mint megnyomorított választóik. Pedig számos megoldás kínálkozott volna a szabadrablások erőteljes megadóztatásával, vagy reprivatizáció­val, a bankkonszolidáció milliárdjai­nak visszafizetésével, vagy igazi vagyonadózással.
  Érthetetlenek a társadalom számára a százmilliós végkielégítések és sokmilliós havi- és mellékjövedelmek, és még mindig nem nyílt ki az emberek zsebében a bicska!
 „Kész átverés”, amit a választott képviselőink a vagyonbevallási mutatványokkal elkövetnek. A kétes úton megszerzett tulajdonaiknak csak jelentéktelen része a sajátjuk, a vagyon többsége családtagok, rokonok nevén van nyilvántartva. Nem szerepelnek a bevallásokban a külföldi bankokban elhelyezett betétek, de még az adóparadicsomokba mentett csalások sem.
 „Kész átverés” volt a napokban, hogy a népszavazást követelő kezdeményezéssel szemben a honatyák lesajnálták a törvényességet, és a számla nélküli költségtérítések megszüntetése helyett arcátlanul tovább növelték érdemtelen haszonszerzésüket.
 A fentiek mellett megannyi igazságtalansággal találkozik napjainkban a jóhiszemű állampolgár. Már csak az a döntő kérdés, hogy meddig tart tűrőképessége a véghetetlen átverések láttán.

SZEMENYEI DEZSŐ

Ady Endre

(1877. november 22., Érmindszent - 1919. január 27., Budapest)

„De mégis szörnyű sors, hogy a nyugati hitványságok és a keleti kegyetlenségek ősi, szent házasságának legsúlyosabb terhét máig is érezzük.”

Ady költő volt, költőként ismerjük őt elsősorban. Egyik legnagyobb géniusza az európai költészetnek. Ugyanakkor publicista is, éleshangú, világosságot teremtő újságíró.
 Nagy kár, hogy nem olvassuk cikkeit, mint időtálló, hiteles forrásokat. Születésnapja után, halálának évfordulója előtt tűnődjünk el zseniális meglátásain, melyek mint az éles penge vágnak napjaink foszladozó szövetébe.
 Magyarországon a nép akkor sem, ma sem volt csöndes, belenyugvó, megelégedett, de nem voltunk forradalmi ország sem. „S amikor az urai csináltak valami forradalomfélét, azt már jóelőre eladásra szánták”. Mert ugye a pénzisten, a Mammon, a disznófejű nagyúr mindig itt zülleszti a haza bitorlóit. Még a nép szent lázadásait, elégedetlen morajlását, a kisebbségi létben élők autonómiavágyát is kihasználják a nagyurak. Most a kereskedelmi médiák mögött habzsoló gazdasági érdekcsoportok.
 Hiába! Az utolsó igazi parasztfelkelést Dózsa György vezette, s a proletariátus is a Tanácsköztársaság idején táncoltatta meg rendesen a nagyságos urakat.
 „Ez a mai robbanó Magyarország már tudja, hogy az ellenség itt benn van s hogy evvel az ellenséggel le kell számolni.”
 A hitványok mindig találnak valami kibúvót a tőke odvas fogainak sötétjében. A gőgös, rangjelzéssel megáldott senkik az éhes gyermekek ájulásából is profitot csinálnak. S a népnek itt nem szabad passzivitásba burkolózni, mert a hitványok felfalják, ha nem csinál valamit. Igaz, az utolsó igazi parasztvezér Dózsa György volt. De a fenébe is! Mi nem Dózsa György unokái vagyunk?
 „Az új Magyarország emberei annyi gyalázatos és szégyenletes alku után, meg fogják csinálni a nagy söprést ebben a nagy, sokszemetű pitvarban”
 Hiába minden cifra tűzijáték, ami a szemeket van hivatva megvakítani, hiába minden gyalázatos átverés és parlamenti, érthetetlen okoskodás! A gyomrok korgása kiűzi majd az othonokat dobraverő bankárkasztot!

Fogarasi Zsuzsanna

 

A Munkáspárt velünk van!

Szavazz a Munkáspártra, mikor eljön az idő, és hamarosan leszerelik a kamerákat a munkahelyeden! Nem figyelhet többé a „Nagy Testvér”! Nem lesz joguk ahhoz, hogy messziről figyeljék még azt is, hogy mikor mész WC-re. Most is jogellenes, amit tesznek! De ma kit szolgál a jog!?
 Ha jön a Munkáspárt, vége lesz a béres-rendszernek! Mert a munkaerő-kölcsönzés a régi béres-rendszer újjáéledése. Azt akarják, hogy mikor szól a gazda, menj dolgozni, és örülj, ha nem a saját szerszámoddal! Utána szevasz, ha legközelebb megint kellesz, szólok neked, öcsém! Ezt úgy hívják, hogy napszámos.
 Elég a megalázó munkaerő-kölcsönzésből, amin az emberkereskedő cég keres! Vagy felvesznek rendesen, vagy sehogy!

Egy munkás

Álmodik a Nyomor

Duhaj kedvek Eldorádója,
Száz tivornyás hely, ne bomolj.
Csitt, most valahol, tán Ujpesten,
Húszesztendős legénynek vackán
Álmodik a Nyomor.

Gyár-marta, szép, sovány, bús alvó,
Melle horpadt, válla kiáll,
Arcán zúzos, jeges nedvesség,
Mosolyog. Szent, nehéz álmában
Urabb, mint egy király.

Tiszta ágyat és tiszta asszonyt
Álmodik s vígan fölkacag,
Kicsit több bért, egy jó tál ételt,
Foltatlan ruhát, tisztességet
S emberibb szavakat.

Kevesebb vért a köhögésnél
És a munkánál több erőt
S hogy ne kellessen megjelenni
Legalább tíz-húsz esztendőig
Az Úr szine előtt.

Te, nagyváros, csupán öt percig
Álljon ürítetlen a bor
Dús asztalán dús nábobidnak,
Mert valahol talán utolsót
Álmodik a Nyomor.

Ady Endre