Aktuális Cikkek
 

MOZGALOM

Székely Dózsa György, a parasztvezér

Azt mondják, hogy a szocializmusban kedvelték a kommunista vezetők. Igen, tagadhatatlanul egyik kedvenc történelmi alakja volt azoknak az évtizedeknek. Bár, ha visszatekintek, beszélhettünk volna róla többet is, mélyebben elplántálhattuk volna emlékét, igazságát, hősies életét-halálát az emberek lelkében. Hiszen a szegényekért küzdő hős volt Dózsa György. De őt így sem tudja elvenni tőlünk senki. A gazdagok soha nem fogják megszeretni, de mi tanulhatunk tőle bátorságot, tisztánlátást és határozottságot.
 1470 körül született a háromszéki Dálnokon. Innen indult véres háborúba, amikor Bakócz Tamás esztergomi érsek a keresztes hadak vezérévé nevezte ki. De Dózsa nem sokkal később már az urak ellen vezette hadseregét, hiszen végvári vitézként hamar felismerte a hatalmaskodást és elnyomást az övéi ellenében.
  A székely parasztok néhány évtizeddel Dózsa előtt már Mátyás ellen is fellázadtak, követelve a tisztességesebb bánásmódot, a népnyúzó urak visszafogását.
 Nem volt olyan esztendő, amikor a parasztok “ne engedték volna fel a veres kakast a kastély tetejére”. Vasvillás emberek kergették hetedhét határon át a nagyurat, aki megalázta és agyondolgoztatta őket. Mégis, Erdélyben, a lángoló kastélyok és mezítlábas parasztok országában ért be legkésőbb a lázadás tüze. A mozgalom Abrudbánya közelében kezdődött, s egy másik bányaváros, Zalatna környékén folytatódott. „A forrongó törcsváriak sorában többen viselték a Székely nevet, de nem lehetett megállapítani, hogy rokonságban állottak-e azzal a Székely Györggyel, aki ellen Szapolyai János most Erdély egész erejével megindult” – írja Márki Sándor történész.
 Dózsa bízott sikerében, a maga és földijei igazában. Nem mozdult Temesvárról. Csanád, Nagylak, Csála, Arad, Világos, Solymos, Lippa, Becse és Becskerek vára is a kezében volt. A felkelők sáncot ástak, folyót szabályoztak és éheztek. A második hónapban már a lovaikat ették, de tartották magukat. Reménykedtek egy jobb világban. Kézzel-lábbal kellett dolgozni, a puszta kezükkel is hányták a földet a sáncból, amelyet később az urak a parasztok vérével töltöttek meg. Szapolyai könyörtelenül ontotta a parasztéleteket.
  „Ne féljünk!” – mondta Dózsa az első sorból, 40 000 főnyi csapatának éléről. Szapolyai a legkegyetlenebb büntetésen gondolkozott, halálos ítéletet szőtt Dózsa vezérnek az „ártatlan urak nyomorúságos sorsán” keseregve.
 Végül Petrovics Péter foglyul ejtette Dózsa Györgyöt és testvérét, Gergelyt. A vezető nélkül maradt parasztsereg megzavarodott. „A nemesek a szegényeket ölni, vágni kezdték, és sokat megkötözve vittek a vajda elé” – tartja a korabeli krónika, annak ellenére, hogy Szapolyai amnesztiát hirdetett a parasztoknak. Vad mészárlás kezdődött. Megcsonkított székely parasztok futottak asszonyokkal, gyerekekkel, akik később az urak táboraiban éhen haltak.
 Dózsa nem kért kegyelmet, arra kérte a vajdát, hogy jó katona testvérével szemben legyen méltányos. Dózsa a népnek nem vezére, hanem tisztességes képviselője akart lenni, mindenben alárendelve magát népének.
 Dózsát trónnak csúfolt tüzes székre ültették, fejére vaskoronát tettek és tüzet akartak gyújtani, de a fa nedves volt, sokáig füstölt. A monda úgy tartja, hogy kétszer is megjelent Isten anyjának képe a vezér fölött. A pribékek térdre rogyva imádkoztak. Dózsa Gergelyt Szapolyai lefejeztette, de az igazságot nem tudta megölni, s a veres kakas azután is gyakran felszaladt az urak kastélyaira... És a parasztok királyának neve a szegények szívében azóta is lángra gyúl.

FOGARASI ZSUZSANNA

Parasztbecsület vagy betyárbecsület?

Néhány évvel ezelőtt papírra vetettem okfejtésemet „Volt egyszer a világszínvonalú mezőgazdaság” címmel. Nos, ez a mezőgazdaság mára oda jutott, hogy gyakorlatilag alig létezik. Soha ennyi panasz, tiltakozás, demonstráció, állati és növényi eredetű élelmiszer kiborogatásnak nem voltunk tanúi, mint az elmúlt két évtizedben és napjainkban. Szinte minden média hírműsora naponta erről tudósít. Különböző mezőgazdasági és élelmiszeripari képviseleti szervek keresik a megoldást a kapitalista kormányzat politikájával szemben – szinte semmilyen eredménnyel.
  Két évtizeddel ezelőtt önérdekű, dilettáns percemberkék teljes mellszélességgel azon fáradoztak, hogy hogyan verjék szét a KGST-t, hagyjuk el a keleti piacot, hogy elkótyavetyéljék a szocializmus vívmányait. Privatizálták a meghatározó feldolgozóipart, külföldi kézre juttatták a méltán világszínvonalú szövetkezeti, állami gazdasági üzemeket, többszázezres munkanélküliséget teremtettek.
 Most learathatják „fáradozásuk” gyümölcsét. Vannak tőzsdézők, brókerek, mindenféle banki akciók, nem fizető felvásárlók, de sorolhatnám tovább is. Munkájuk eredményeként lehet panaszkodni, szőlőt kivágni, tejet, gyümölcsöt kiborítgatni, vagy marhafejeket kirakni a demonstrációs tereken – ettől a kormányzat nem hatódik meg, hiszen már régen kivonult a gazdaságból. Nekik ez már nem fontos, a saját zsebüket megtömték, az emberek meg tiltakozzanak, ha úgy tetszik.
 Itt a nagy kérdés! „Megérte? Ezt akartad?” Ha igen, akkor betyárbecsületből hallgass… Ha nem, akkor juttass hatalomba olyanokat, akik húsz éve és ma is az emberek pártján állnak! Szövetkezni kell, magyar tulajdonú élelmiszeripart kell teremteni! Tűrhetetlen, hogy a Gyulai Húskombinátban nincs vágás, vagy az orosházi Barneválnál csak leépítés folyik és nem feldolgozás!
 Nagyon nagy út áll előttünk, buktatókkal, akadályokkal, előítéletek leküzdésével, de most kell igazán a parasztbecsület, hogy létbiztonságot teremtsen magának a termelő. Ha kell, függetlenítsük magunkat az Európai Uniótól, újra kell teremteni a méltán világhírű múltú magyar mezőgazdaságot, ahol a „paraszt” nem szitokszót, hanem alkotó embert jelent! Keressünk szövetségeseket, akik szintén szkeptikusak a globalizálódó EU-val szemben. Biztosra veszem, hogy a Munkáspártban minden gazdálkodó támogatóra talál.

FÜLÖP PÉTER