Aktuális Cikkek
 

A MUNKÁSPÁRT VÁLASZTÁSI PROGRAMJA

Államosítás! Számonkérés! Munkahelyteremtés!

Az egyetlen baloldali párt!

Kik vagyunk mi? Egy párt, amely húsz éve a munkás, a dolgozó ember mellett áll. Egy párt, amely nem változtatta meg a politikáját, nem forgatott köpönyeget. Egy párt, amely becsületes, tisztességes, nincsenek „ügyei”.
  Kikre számítunk? A baloldali gondolkodású emberekre. Az elmúlt 20 évben többségük az MSZP-re szavazott. Az MSZP-re szavazott, mert baloldalinak hitte, mert újra és újra felült a szocialista propagandának, mert félt a jobboldaltól. A baloldali választó ma látja, hogy mi lett az MSZP-ből. Egy párt, amely könyörtelenül kiszolgálja a külföldi és a hazai nagytőkét.
  Egy párt, amely elvesztette minden erkölcsi tartását. Egy párt, amelynek vezetői minden áron hatalmon akarnak maradni.
  S még valamit, ami nagyon fontos! Értsük meg: semmi sem változik, ha a „vagy az MSZP vagy a Fidesz” kategóriában gondolkodunk. Ne azt magyarázgassuk, hogy a Fidesz sem csinálna mást.
  A politikába új erők, új emberek kellenek, és ezek mi vagyunk. S ne kacsintgassunk a Jobbik felé, rongy, szemétbe való emberek azok, akik mások félelmeire játszanak!
  A fasisztákat csak mi tudjuk legyőzni, a Munkáspárt!

Thürmer Gyula

Váltsuk le a kormányt a mostani választásokon! Az MSZP és az SZDSZ felbecsülhetetlen károkat és mérhetetlen szenvedést okozott a magyar embereknek. A tőkések, a gazdagok egyre jobban élnek. Mi egyre szegényebbek vagyunk, a bankok meg egyre gazdagabbak.

Nem elég a kormányt leváltani! A Fidesz most változást ígér, de ettől nekünk nem lesz jobb. Új értékeknek, új embereknek kell bekerülni­ük a politikába. Ha nem lesz ott a Munkáspárt, megint a dolgozóval fizettetik meg a válság árát.

Rákényszerítjük a tõkést, a kormányt, a parlamentet, hogy az ország kenyeréből nagyobb szeletet kapjunk. Az elmúlt húsz évben bebizonyosodott, nem az állam a rossz gazda, hanem az a baj, hogy tolvajok vannak az ország élén. Számonkérjük, s a legszigorúbb büntetést szabjuk ki a lopáson és korrupción kapott politikusokra, állami cégek vezetőire. Államosítjuk az áram-, a gáz- és a vízszolgáltatókat, a Mol-t, az OTP-t, a nagybankokat, elvesszük a kedvezményeket a multiktól, viszont minden lehetőséget megadunk a hazai kis- és középvállalkozóknak. Az államnak kell munkahelyeket teremtenie és megvédenie az embereket a bankok kilakoltatásai ellen. Ez nélkülünk, a Munkáspárt nélkül nem megy!

 

Visszavesszük, ami a miénk

A

A privatizáció nem volt más, mint lopás. Állami tulajdonba vesszük a privatizált erőműveket, a villamosáram- és gázszolgáltatást. Leállítjuk a vízkincs privatizációjának előkészítését.

A

Államosítjuk a Mol-t, mert kizárólag részvényesei érdekeit tartja fontosnak, önkényesen emel üzemanyagárat és kockáztatja a biztos ellátást.

A

Államosítjuk a nagybankokat, elsősorban az OTP-t, mert kizsigerelik a lakosságot, egymás között alkudnak meg a lakosságra kiszabott hitelről és betéti kamatokról. A lakossági hitelekkel és befektetésekkel foglakozó állami bankot hozunk létre. A magánbankok feletti állami ellenőrzést kiszélesítjük.

A

Államosítjuk a vasúti teherszállítást, és megakadályozzuk a Posta, a Volán, a BKV, a helyi közlekedési cégek és az egészségügy további privatizációját.

A

Az államosítás azt jelenti, hogy azon az áron vesszük vissza a vállalatokat, amennyiért annak idején privatizálták őket. Azóta volt infláció és költöttek is a cégekre, de arányaiban többet kerestek az üzleten.

A

Az államosítás nem jelent padlássöprést. Mi megvédjük a magyar kis- és középvállalkozót a multi ellen.

 

Megvédjük a magyar gazdaságot

A

A magyar érdekeket védő és érvényesítő gazdaságpolitikát vezetünk be. A magyar minisztériumok számára kötelező lesz magyar árukat rendelni.

A

Megvonjuk a multik adókedvezményét.

A

A multik lejáró szerződéseit – ha Magyarország érdekei úgy kívánják – nem  hosszabbítjuk meg.

 

Nem kell több külföldi, elég multi van az országban! Korlátozni kell őket, meg kell őket adóztatni! Már látjuk, hogy az adókedvezmények ellenére is csökkentik a termelést, bezárják a gyárakat, ha érdekeik úgy kívánják. Támogatni kell a hazai kis- és középvállalkozót! Pályázati pénzekkel, állami megrendelésekkel, vissza nem térítendő támogatásokkal, valóságos adócsökkentéssel, kiszámítható, stabil adórendszerrel. Olyan gazdasági környezetet kell teremteni, ahol munkahelyek teremtődnek! Ez a kulcsa a jó gazdaságpolitikának.

Karacs Lajosné
vállalkozó

 

A

A külföldi vállalatok állami támogatását megszüntetjük. Ezt a pénzt a magyar kis- és középvállalkozók támogatására fordítjuk.

A

Radikálisan csökkentjük a magyar kis- és középvállalkozók munkáltatói terheit, hogy még több embert foglalkoztathassanak, emberhez méltó bérekért.

A

Állami bérlakás-építési programot indítunk. Újjászervezzük a magyar feldolgozóipart. Más programokkal is fejlesztjük a gazdaságot.

A

Állami tervezési központot állítunk fel. Ez hangolja össze a különböző érdekeket, képviseli a nemzeti érdekeket, védi az embereket a piaci önkénytől.

A

A kiaknázható bányákat újra megnyitjuk. Előnyben részesítjük a napenergia, a szél- és vízenergia és más alternatív források felhasználását.

A

A környezetvédelmi szabályokat be nem tartó cégeket megszüntetjük. Megakadályozzuk, hogy hazánk a tőke szemétlerakója legyen.

 

Az MSZP bukásával a magyar munkás nem veszít, a Fidesz győzelmével nem nyer. A kormányváltás csak akkor jelent esélyt neki is, ha a Munkáspártot bejuttatja a parlamentbe. Ha nincs ott a Munkáspárt, senki sem fogja a Fideszt az ígéreteire emlékeztetni. Senki sem fog figyelmeztetni, ha a Fidesz-kormány is meghajol az IMF urai előtt. A Munkáspárt nevéhez nem köthető korrupció, nem köthető privatizáció. Nekünk nem járt és nem jár állami támogatás. Mi a saját erőnkkel küzdünk a dolgozó, a dolgozni akaró emberekért.

Meggyes Zoltán
munkás

   

Visszaállítjuk a magyar mezőgazdaság
függetlenségét

A

Visszaállítjuk Magyarország függetlenségét az élelmiszerellátás terén. Korlátozzuk a multik jelenlétét a kereskedelemben.

A

Elősegítjük a szövetkezeti mozgalom újbóli fellendítését. Megszűntetjük a szövetkezetek földvásárlását akadályozó törvényt. Fellépünk a nagybirtokrendszer kialakulása ellen.

A

Megvédjük a magyar földet. Megszüntetjük a zsebszerződéseket.

A

A megműveletlen földeket visszavesszük.

A

Fellépünk a mezőgazdasági feketemunka ellen, megvédjük az agrárproletárok érdekeit.

 

Húsz éve élünk a kapitalizmusban. Húsz éve tűrjük, hogy elvegyék tőlünk a gyárat, a földet. Húsz éve tűrjük, hogy elvegyék tőlünk a munkahelyünket, a hivatásunkat, az életünket. Húsz éve tűrjük, hogy újabb és újabb adókat vessenek ki ránk, újabb és újabb bőrt húzzanak le rólunk. Elég volt! Elég volt, hogy néhány százezer ember jól él, mi meg meggondoljuk, hogy vegyünk-e húst vasárnapra! Elég volt, hogy a gazdagok velünk fizettetik meg az ország minden terhét! Elég volt, hogy a fizetésünk még tizede az európainak, de mi is annyit, sőt többet fizetünk a fűtésért, az ennivalóért. Elég volt, hogy a gyerekeinknek nincs más jövőjük, csak az, hogy külföldre menjenek dolgozni, élni, talán örökre! Elég volt, hogy a parlamenti urak a mi pénzünkből jól élnek, botrányokkal szórakoztatják magukat, ahelyett, hogy az ország dolgaival törődnének. Elég volt maffiaországból! Elég volt, hogy ebben az országban minden a külföldieké, s lassan azért büntetnek bennünket, mert magyarok vagyunk. Elég volt!

Belovitz Károly
erdész

   

A

Állami erdőtelepítéseket indítunk. Megvédjük az állami erdőgazdaságokat a további privatizációs kísérletektől. A magánkézbe került természeti értékeket, erdőket, réteket, tavakat haladéktalanul államosítjuk.

A

Visszaállítjuk a hazai állatállományt az 1989 előtti színvonalra és mennyiségre.

A

Szilárd felvásárlási árakat vezetünk be.

 

A válságért annak okozói fizessenek

A

Luxusadót vetünk ki a százmilliomosokra és a milliárdosokra! Luxusadót az uszodás villákra, magánkastélyokra, luxusautókra.

A

A személyi jövedelemadót progresszívvé tesszük. A kis jövedelműek adóterheit csökkentjük, a nagy jövedelműeket jobban megadóztatjuk.

A

Elbocsájtási moratóriumot vezetünk be a válság idejére.

A

Lakbérkedvezményt vezetünk be a munkanélküliek és a fiatalok számára. Visszaállítjuk a szociálpolitikai kedvezményeket.

A

Megtiltjuk, hogy a kölcsönök nem fizetése miatt bárkit is az utcára tegyenek.

 

Felelősségrevonás

A

Magyarországot az elmúlt húsz évben nem általában lopták szét, konkrét felelősök vannak. Ők a bíróság előtt fognak felelni tetteikért. A tolvajoknak nem a parlamentben a helyük, hanem a börtönben.

A

A sikkasztási, a korrupciós ügyek elkövetőire a törvény által megengedett legszigorúbb büntetést szabja ki a bíróság! Az életfogytiglan nem csak az életellenes, hanem a gazdasági bűncselekményekre is vonatkozzon!  

A

A Magyarország számára előnytelen privatizációs szerződések állami aláíróit, jóváhagyóit visszamenőleg büntetőjogi felelősség alá vonjuk. Bizonyított esetben vagyonukat az állam elkobozza.

 

Rendet teremtünk

A

Új alkotmányt kezdeményezünk. Az új alkotmány védje a tisztességes munka becsületét! Tegye ellenőrizhetővé a hatalom minden intézményét!

A

A parlament létszámát 150 főre csökkentjük.

A

A választók folyamatosan ellenőrizhetik parlamenti és önkormányzati képviselőiket, s ha elégedetlenek velük, visszahívhatják őket.

A

A pártok nem kapnak állami támogatást, éljenek tagdíjakból, az egyéb pénzbevételeket a számvevőszék szigorúan ellenőrizni fogja!

A

Megszüntetjük a csalásra alkalmas „kopogtatócédula” gyűjtésének rendszerét. Új választási törvényt alkotunk, amely egyenlő esélyt biztosít a választásokon induló pártoknak.

 

Nem szabad elhinni, hogy jön Orbán Viktor meg Vona Gábor, és ők mindent megoldanak. Ez csak duma. Hiszen ha belegondolunk, az MSZP-vel karöltve ők juttatták ide az országot. Ezek a bitang hazaárulók eladták földjeinket, gyárainkat, ami állami tulajdon volt, tehát a miénk. Azokat a gyárakat, amiket apáink indítottak el a termelés útján, és nap, mint nap megküzdöttek azért, hogy a futószalag végén a termék világhírű legyen. Jogunk van az örökségükhöz!

Urbán Szandra
tanuló

   

A

A televíziókban, rádiókban nem lesz fizetett politikai kampány, az óriásplakátokat se vehetik bérbe pártpropagandára. Ugyanannyi esélyt kap minden párt.

A

Zérótolerenciát hirdetünk a hatalommal való visszaélésre. Szigorú rendet teremtünk a közéletben.

A

Az állami szervek kötelesek minden információt megadni a választóknak, s az interneten nyilvánosságra hozni.  Az államtitkok körét minimálisra korlátozzuk.

A

Minden törvényt szakmai és társadalmi vitára bocsátunk. A társadalom nagy részét érintő kérdésekben országos és helyi szinten rendszeresen népszavazást tartunk.

A

Megteremtjük a bíróságok függetlenségét.

A

Átszervezzük és megerősítjük a rendőrséget. Csökkentjük a bürokráciát, kevesebb lesz a vezető, viszont több rendőr lesz az utcán. A rendőrt tisztességesen megfizetjük, és megvédjük minden támadással szemben. Az önkormányzatok beleszólhatnak a helyi közbiztonsági feladatokba. Segítjük a polgárőrségeket.

A

Valóságos harcot hirdetünk a faji megkülönböztetés, a cigányellenesség és az antiszemitizmus ellen. Megszüntetjük társadalmi és gazdasági gyökereit, a szegénységet, a nyomort. A cigányságnak munkát és iskolázási lehetőséget teremtünk. A törvény előtt mindenki egyenlő, cigány és magyar egyaránt.

 

Munkát és tisztességes fizetést biztosítunk

A

Mindenki számára lehetővé és kötelezővé tesszük a munkát. Ennek érdekében az állam fog munkahelyeket teremteni, közmunka-programokat indítani.  

A

Új munkatörvénykönyvet és szakszervezeti törvényt vezetünk be. Nagyobb védelmet adunk a dolgozóknak, több jogot kapnak a szakszervezetek.

A

A minimálbér havi 100 ezer forint lesz, a maximum bér havi egy millió!

A

Szigorúan ellenőrizzük, hogy a 8 óra munkaidő 8 óra legyen! Vasárnap minden üzlet és bevásárlóközpont zárva lesz.

 

Esélyt adunk a magyar fiataloknak

A

Minden gyermek számára ingyenes bölcsődei és óvodai ellátást, illetve napközi-otthonos ellátást biztosítunk.  

A

Visszaállítjuk az eredeti GYES és a GYED intézményét. A GYES-en lévőknek lehetővé tesszük az otthon végezhető távmunkát.

A

Minden fiatalnak alkotmányos joga lesz az első munkahelyhez és az első lakáshoz. Ennek érdekében nagy beruházási programokat indítunk, szociális bérlakásokat, utakat, vasutakat építünk, fejlesztjük a falusi turizmust.

A

Az oktatást kiemelt állami feladatnak tekintjük.  Magyarország erre költi majd a megtermelt jövedelem legalább 10 százalékát.

A

Az oktatás anyagi támogatásának lényeges szempontja legyen az egész életen át tartó tanulás programjainak segítése.

A

Egységes érettségit, egységes egyetemi felvételit vezetünk be, kilépünk a bolognai rendszerből.

A

A magyar nemzeti gazdaság céljait szolgáló szakképzést teremtünk. A szakképzést összehangoljuk az ország fejlesztési programjaival, tényleges kenyeret adunk a fiatal kezébe.

 

Élhető időskort biztosítunk szüleinknek,
nagyszüleinknek

A

A nyugdíjkorhatár emelését leállítjuk. A nők 55 éves korban, a férfiak 60 éves korban mehetnek nyugdíjba.

A

Visszaállítjuk a nyugdíjasok kedvezményeit, amelyeket a válságra hivatkozva elvettek.

A

Az egyedül élő időseknek lakóotthonokat építünk.

 

Az egészségügy állami ügy marad

A

Az egészségügy állami és önkormányzati tulajdonban marad. Mindenfajta privatizációs kisérletet leállítunk.

A

Az egészségügy részesedését a GDP-ből 10 százalékra emeljük.

A

A gyógyszergyárakat rákényszerítjük az extraprofitjuk csökkentésére, elérjük, hogy a gyógyszerek olcsóbbak legyenek.

A

A befizetett társadalombiztosítási járulékot az egészségügy céljaira költjük.

 

A külpolitika Magyarországot fogja szolgálni

A

Nem a NATO-t és az Európai Uniót szolgáljuk, hanem a nemzet érdekeit!

A

Az Európai Unióban érvényesítjük nemzeti érdekeinket. Ha az Európai Unió erre nem hajlandó, megvizsgáljuk kilépésünk lehetőségét.

A

Kilépünk a NATO-ból, hazahívjuk külföldről a magyar katonákat, Magyarország semleges lesz.

A

A NATO érdekekeit szolgáló zsoldos hadsereg helyett, Magyarország védelmére képes honvédséget teremtünk. Szükség esetén – más demokratikus európai államokhoz hasonlóan – visszaállítjuk a sorkötelezettséget.

A

Támogatjuk a népek egyenlőségén alapuló többpólusú világrend kialakulását.

 

Ha ezt akarod, támogasd a Munkáspártot, szavazz a Munkáspártra!

Ezt a programot nem lehet a Munkáspárt nélkül megcsinálni.

Ezt a programot csak a Munkáspárttal lehet megcsinálni.

Mi nem a tőkések, nem a milliárdosok, mi a dolgozó emberek pártja vagyunk!

A Munkáspárt az egyetlen baloldali párt!