Cikkek
 

AKTUÁLIS

„A tettekre figyeljünk…”

A gyűjtés kilencedik hete (zárás 2009. október 19.)

A teljes adományozott összeg eddig a napig 5.294 ezer forint. Ezt az összeget a szimpatizánsokkal együtt 892 fő adományozta. Az egy főre eső átlag  5.935 forint.
Ezen a héten kiemelt adományozóink: Baráth Istvánné Budapestről, 25 ezer forint, Jámbor Istvánné 15 ezer forint, Kovács Ferenc 10 ezer forint, mindketten ugyancsak a fővárosból. Az adományokat köszönjük.

***

Az elmúlt hetekben olvasóink alkalomról alkalomra elolvashatták mindazok nevét, akik 10 ezer forintnál nagyobb összeget adományoztak. Büszkék vagyunk rájuk, hiszen az átlagosnál nagyobb áldozatot vállaltak. Sokan mások is küldtek pénzt, de kevesebbet. Ki azért, mert csak kevesebbre tellett, ki azért, mert nem akart többet adni. Megértjük azokat a barátainkat, elvtársainkat, akik most maradtak munka nélkül vagy most árverezik el a házukat, vagy egyéb súlyos gondjuk, bajuk van. Nekik tényleg nehéz.  De nem értjük azokat, akiknek tellene többre, mégsem adnak.

Pártunk elnöke sok levelet küldött ki, kérve a tagság áldozatvállalását. A párt minden tagjának írt, a párt minden tagját kérte. A túlnyomó többséghez el is jutott a levél. Mégsem jött még válasz mindenkitől. Miért? Miért nem reagálunk, ha a párt elnöke a párt érdekében kér tőlünk? Miért nem sietünk segíteni, amikor tudjuk, hogy a párt vezetése nem kérhet mástól, csak tőlünk, kommunistáktól?

A választ csak egymástól tudhatjuk meg. Kérdezzük meg egymást a taggyűlésen, a baráti beszélgetéseken, a párt rendezvényein. Kérdezzük meg egymást:  te már támogattad a pártot? Sőt, így: te már támogattad a Pártot?

KARACS LAJOSNÉ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent
Thürmer Gyula
új könyve!

Mi volt Kádár János végrendelete?

Erre a kérdésre is választ kap, ha eljön november 10-én, délután 16 órakor a Csepeli Munkásotthon második emelet 204-es termébe, ahol Thürmer Gyu­la, a Munkáspárt elnöke dedikálja most megjelent, „Az elsikkasztott ország” című könyvét. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A könyv megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban és a Munkáspárt Baross utcai székházában.

 

A XIII. kerület kommunistái búcsúznak
Hámori György elvtárstól
 

Hámori György 1925. július 26-án született Budapesten. Elemi iskoláit Alsógödön végezte, majd Budapesten folytatta kereskedelmi iskolai tanulmányait, s 1945-ben, a felszabadulás után érettségizett. Vörös Akadémiát végzett gazdasági, műszaki szakon, s 1950-től a Pénzügyminisztériumban dolgozott. Munkája mellett elvégezte a Marx Károly Közgazdasági Egyetemet, s 1959-ben diplomás közgazdász lett – mindezt súlyos mozgásszervi betegségek elviselése mellett. Társadalmi munkáját az MSZMP XIII. kerületi Oktatási Bizottságában végezte. Az 1956-os és az 1989-es rendszerváltás sem rendítette meg hitében, marxi-lenini elveihez hű maradt. Egyenes jellemű, a hibákat bíráló kommunista volt.

Emlékét megőrizzük.

 

Találkozzunk az 56-os körnél!

Emlékezzünk idén is közösen
az 56-os ellenforradalom mártírjaira!

Szeretettel várunk minden kedves párttagot
és érdeklődőt megemlékezésünkre a
Fiumei úti Nemzeti Sírkertbe, az 56-os körhöz
2009. október 30-án (pénteken), 15.00 órakor.

Ebben az évben is munkával kezdjük a mártírok előtti tisztelgést: a sírok körüli falevelek eltakarítására várunk minden segítőt, aktivistát október 29-én, csütörtökön, 13.00 órától.

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu