Cikkek
 

INTERJÚ

A Szervezettség a siker kulcsa

Beszélgetés Mendel Lajossal,
Pest megye 4. régiójának elnökével


Mendel Lajos

1943. november 24-én született a Vas megyei Rábasömjénben. Általános iskoláit szülőhelyén végezte, majd a XVIII. kerületi Steinmetz Gimnáziumban érettségizett. Elvégezte az egy éves rendőrtiszthelyettesi iskolát, és amire különösen büszke, egy éves marxista iskolát és két éves propagandista iskolát is végzett. Családjával Gyálon él évtizedek óta. Dolgozott a BKV-nál és a Belügyminisztériumnál. A rendőrségtől ment nyugdíjba. Tagja a Nagy-Budapesti Regionális Elnökségnek.

Mendel Lajos évtizedek óta felelős munkát végez a kommunista mozgalomban. Az egyik legszorgalmasabb aktivista, nincs olyan rendezvény, amiről hiányozna. Emellett folyamatosan dolgozik a Nagy-Budapesti Regionális Elnökségben és régióelnökként is. Tudja, hogy a választásokra már most tudatosan kell készülni: „A régió hatalmas területen fekszik, sok időt töltök utazással, megkeresem az elvtársaim, szervezem a régió életét. Közelednek a választások, sok időt fel fognak emészteni az utcai kitelepülések. Dolgoznunk kell, ha eredményt akarunk elérni. Ha szervezettek vagyunk, bővülnek tömegkapcsolataink, sokkal nagyobb sikerrel vehetjük az akadályokat!”

– Mióta feleszméltél, baloldali vagy?

– Mindig kommunista voltam, soha nem változtattam a nézetem. A rendszerváltás előtt az MSZMP-ben dolgoztam, és ifjabb koromban természetesen a KISZ-ben. Az 1989-es esztendőben munkahelyemen az MSZMP egyik alapszervezetének a titkári teendőit láttam el. Tavasszal már érződött, hogy lesznek változások, de nem volt világos, hogy pontosan milyenek. Előtte is lehetett látni, hogy a dolgok nem úgy mennek, ahogy kívánatos lenne. Az agitációs-propaganda munka még folyt, de csak látszólag, tele volt bizonytalansággal.
 1989 őszére már kirajzolódtak a körvonalak a piacgazdaságra való áttérés formájában.

– Árulás volt?

– A mondat végére az MSZMP vezető rétege tette a pontot, nevezetesen a XIV. Kongresszuson. Árulás volt, persze. Ezek után alakult meg az MSZP, és elindult az MSZMP újjászervezése. Előzményként az újságok hasábjain az MSZMP platformosodásának lehettünk tanúi. Programokat olvasva találtam meg a nekem való formációt, a Marxista Egységplatformot. Még a puccskongresszus előtt tartott a Platform a Vasas Sportcsarnokban egy kommunista nagygyűlést. Én is részt vettem rajta. Felemelő volt a hangulata, érzelmileg is hatással volt rám.
 1989 novemberének első felében alakult meg a XVIII. kerületben az MSZMP Ideiglenes Szervező Bizottsága, amelynek én is tagja voltam. Elnöke Csupor József volt. Társadalmi munkában folyton szerveztünk és agitáltunk. Lázban égtünk. A régi csapatból hárman maradtunk: Gara Miklós, Bank József és jómagam. Azóta persze jöttek fiatalok, és várunk is sok fiatal tagot és szimpatizánst. Részt vettem 1990-ben az ajánlószelvények összegyűjtésében, amit azóta is mindig végzek. Volt pár év kihagyásom, hiszen rendőrként nem politizálhattam. 1997. szeptember 30-án mentem nyugdíjba, mint a BM dolgozója.
 1998-tól újra bekapcsolódtam a munkába, a Munkáspárt gyáli szervezetének keretei között. Szeptemberben a gyáli szervezet titkárává választottak, ezt a feladatot jelenleg is ellátom. A Szabadságot indulásától fogva olvasom, ma is rendszeres támogatója vagyok. Két alkalommal voltam megállított jelölt, 2002-ben és 2006-ban. Megválasztott megyei elnök és KB-tag voltam.

– Sok a tennivalód?

– Bőven van, a Nagy-Budapesti Regionális Elnökségben és régióelnökként is. Most a 2010-es választásokra készülünk. Rendkívül fontosnak tartom a tömegkapcsolatokat, a szimpatizánsok gyűjtését, A Szabadság terjesztését. Öt pártonkívüli újság-előfizetőnk van. Enélkül nincs pártmunka! A József Attila Irodalmi Kör szervezésében is részt vettem.

– Szereted a verseket? Miket szoktál olvasni?

– Szeretek olvasni. Baranyi Ferenc, Váci Mihály verseit és Marosán György könyveit. Különösen nagy jelentőséget tulajdonítok a Tüzes kemence és az Ember és kenyér című műveknek. Ajándékozni is ezekből szoktam. Egy munkásból lett vezető hatalmas mennyiségű tapasztalat-anyagát dolgozza fel. Minden pártmunkásnak olvasni kellene ezeket a könyveket.
 Az ideológiai képzésen és mindennapi munkán kívül szükséges a széppel való érzelmi feltöltődés. Ellazít és új erőt ad a küzdelmekhez. Sok emberhez a költészeten, művészeteken keresztül lehet közelebb kerülni, s rájövünk, hogy közösek a céljaink, és érdemes egymást segíteni.

– Mivel töltöd a szabadidőd?

– Kertészkedek, borászkodom, olvasgatok. A régió hatalmas területen fekszik, sok időt töltök utazással, megkeresem az elvtársaim, szervezem a régió életét. Közelednek a választások, sok időt fel fognak emészteni az utcai kitelepülések. Dolgoznunk kell, ha eredményt akarunk elérni.
 Marosán György írja: „Az ellenforradalmi terror, a szocializmusra szórt szitokátok, a mészárlássorozat, a börtön és bitó sem volt képes megtörni a szervezett munkásságot, s az európai szervezett munkások szolidaritása is erőt adott az új küzdelemhez.” Ha szervezettek vagyunk, bővülnek tömegkapcsolataink, sokkal nagyobb sikerrel vehetjük az akadályokat!