Aktuális Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

Államosítás, számonkérés, munkahelyteremtés

E hét végén ülést tart a Központi Bizottság. Az ülés kulcsfontosságú esemény a parlamenti választásokra való felkészülésben. A párt vezető testülete áttekinti, hogy mit is sikerült tenni az elmúlt hónapokban és mire számíthatunk. Dönt a párt új választási programjáról is.

Az EP-választás kicsinyke előrelépést hozott a Munkáspártnak, hiszen a párt több szavazatot kapott, mint a 2006-os parlamenti választásokon. Ugyanakkor megmutatkoztak a párt gyengeségei, szervezeti hiányosságai is. Az EP-választás azt is jelezte, hogy az embereknek elegük van ugyan az MSZP-ből, de a csalódott baloldali szavazók vagy éppenséggel az ingadozók még nem a Munkáspárthoz, hanem a Jobbikhoz, vagy egyszerűen távolmaradásukkal tüntetnek. Az EP-választás után a párt vezetése számos határozott lépésre szánta el magát. Legyen radikálisabb a Munkáspárt, legyen markánsabban és határozottabban antikapitalista” – mondta ki a Központi Bizottság az EP-választások után.

Radikális választási program

Ennek jegyében fogalmazódott meg a párt új választási programja. A KB mostani ülése elé kerülő tervezet három területen fogalmaz meg a Munkáspárt lényegét leginkább kifejező, új vagy részben új gondolatokat. Legyen államosítás! „A privatizáció alapvetően lopást jelentett Magyarországon. Állami tulajdonba vesszük a privatizált erőműveket, a villamosáram- és gázszolgáltatást. Államosítjuk a Mol-t, mert kizárólag részvényesei érdekeit tartja fontosnak, önkényesen emel üzemanyagárat és kockáztatja a biztos ellátást. Államosítjuk a nagybankokat, elsősorban az OTP-t, mert kizsigerelik a lakosságot, nem versenyt teremtenek a jobb szolgáltatásért, hanem egymás között alkudnak meg a lakosságra kiszabott hitel és betéti kamatokat.” – olvashatjuk a tervezetben.
 Számonkérésre van szükség. „Magyarországot az elmúlt húsz évben nem általában lopták szét, konkrét felelősök vannak. Ők a bíróság előtt fognak felelni tetteikért. „A sikkasztási, a korrupciós ügyek elkövetőire a törvény által megengedett legszigorúbb büntetést szabja ki a bíróság. Az életfogytiglan nem csak az életellenes, hanem a gazdasági bűncselekményekre is vonatkozik.” – mondja egyebek között a tervezet.
 A tervezet megőrzi és továbbfejleszti a párt harmadik, hagyományos célját is, a munkahelyteremtést. „Az állam fog munkahelyeket teremteni. Lehetővé tesszük, hogy mindenki dolgozhasson. Új munkatörvénykönyvet és szakszervezeti törvényt vezetünk be! Nagyobb védelmet adunk a dolgozóknak, több jogot kapnak a szakszervezetek. A minimálbér havi 100 ezer forint lesz, a maximum bér havi egy millió!” – olvashatjuk az anyagban, amely még számos újdonságot tartalmaz.
 A program jó, kifejezi a Munkáspárt lényegét és a mai helyzet követelményeit. A polgári sajtó persze majd azon fog csemegézni, hogy miben hasonlít a Jobbik programjára, vagy netán a Fideszére. Nos, Deák Ferencről, az 1867-es kiegyezés megalkotójáról jegyezték fel, hogy egyszer a szállodájában fiatal képviselők keresték fel. Egyikük a búcsúzásnál Deák kalapját tette fel. Deák megjegyzésére, a képviselő szabadkozott: elnézést, a fejünk körülbelül egyforma. Mire Deák: körül lehet, de belül nem. Nos, a mai helyzetben, amikor az MSZP-SZDSZ-kormányok rendkívüli károkat okoztak az országnak, lehetnek hasonlóságok az ellenzéki pártok programjaiban. Kívülről hasonlíthatunk egymásra, de belülről mások vagyunk. Mi nem csupán a mostani kormány disznóságai ellen lépünk fel, hanem a tőke uralma ellen. Mi antikapitalisták vagyunk, míg a Fidesz is, a Jobbik is, a kapitalizmusban képzeli el a jövőt.

Önfeláldozás és jobb szervezés

A Munkáspárt ma jobb helyzetben van, mint korábban abból a szempontból, hogy az emberek ma jobban tisztelnek és becsülnek bennünket, mint bármikor korábban. A kérdés az, hogy ezt az erkölcsi tőkét sikerül szavazatokra váltani. Az első lépés ehhez a jelöltállítás. Az elmúlt hetekben a párt két alelnöke, Vajda János és Karacs Lajosné végigjárta az összes megyét, s a megyei, illetve a budapesti elnökségekkel egyeztették, hogy melyik választókerületben kiket állít a párt, s ehhez milyen eszközök állnak rendelkezésre. Az elvégzett munka nagyon jelentős, a Központi Bizottság is pontos képet alkothat a párt helyzetéről. „Alapvető célunk, hogy a Munkáspárt rendelkezzen annyi egyéni jelölttel, ami minimálisan szükséges ahhoz, hogy minden megyében és Budapesten területi listát tudjunk állítani, s ennek alapján meglegyen a feltétele egy erős országos listának.” – mondja a mostani előterjesztés.
 A megyei beszélgetések alapján elmondható, hogy „mindenütt kiválasztottuk a listaállításhoz minimálisan szükséges választókerületeket, s ezeken a helyeken véglegesítettük az egyéni jelölteket”.  Jelentős eredmény az is, hogy megindult a pénzgyűjtés, és a párttagság az áldozatvállalás számos szép példáját mutatja. Erről minden héten olvashatunk A Szabadságban.
 A munka jelentős része azonban még hátra van. Érdemes jól megjegyeznünk a KB-anyag figyelmeztetését: „A tényleges választási munkától néhány hónap választ el bennünket. A most kialakított választókerületi rendhez fegyelmezetten tartani kell magunkat, s minden tevékenységünket arra kell koncentrálni, hogy a kiválasztott választókerületekben megerősítsük a jelöltállítás, az eredményes kopogtatócédula-gyűjtés feltételeit.
 A felkészülés alapvető fontosságú eleme az is, hogy eredményesen záruljon a választási pénzgyűjtés. Csak ez nyújt fedezetet a tervezett propaganda-anyagaink elkészítésére, s ebből juthat a legnehezebb helyzetben lévő területeken a munka segítésére.”