Aktuális Cikkek
 

MAGYARORSZÁG

A Gárdát betiltották!

A Gárda illegális!

A Gárdát szét kell kergetni!

Rendet! Vasszigorral! Vaskézzel!

Az elmúlt húsz év kormányainak köszönhetően ma Magyarországon a közbiztonság nem több egyszerű tankönyvi kifejezésnél. A bűnöző szinte bármit megtehet, hol politikus barátainak, hol megfizetett ügyvédjeinek és bíróinak köszönhetően. A rendőrséget elbizonytalanították, szakembereit elkergették, politikai segédcsapattá züllesztették, amely nem tudja, és gyakorta már nem is akarja betartatni a törvényeket. A cigánykérdést a hatalom egyszerű bűnügynek tekinti, s épp ezért tényleges megoldásáért sem tesz semmit. Helyette a kisebbségi lét viszályságaival teszi elfogadhatóvá a bűnt és saját tehetetlenségét is.
 Közbiztonsági programja nem több pr-intézkedésnél, a kormányzati pénzek újabb megcsapolásánál. A pénzt a létező rendőrség szakmai és technikai megerősítésére kell fordítani. A törvényeket pedig be kell tartatni mindenkivel szemben.

Dübörgő törvénytelenség

Felsorolni is nehéz lenne, hányan és mily pátosszal emlegetik napjainkban a „törvényes rend” szükségességét. Igazuk is van, rend és fegyelem nélkül eluralkodik a káosz kicsiny hazánkban. Kár, hogy elkéstek egy kicsit. Na nem sokat, csak úgy 15-20 évet. Pontosan annyit, amennyivel meg lehetett volna őrizni azt a rendet, amit az urak által mélyen megvetett szocializmusban megteremtettek.
 Nem sokat éltem abban a rendszerben, de valahogy nem rémlik, hogy akkor valaki kapát-kaszát-vasvillát mert volna emelni a rendőrre. Vagy pisztolyt, gépfegyvert, tomahawkot. Gyanítom, felekezetre való tekintet nélkül kapott volna olyan jól megérdemelt pofont a harcsabajuszú közegtől, hogy nem kérte volna el a párját. Jó, sztereotípia, nekem mégis harcsabajuszú – a faluban az osztálytársam édesapjának is pont olyan volt. Körzeti megbízott volt, eljött néha a rendőrök munkájáról beszélni a kisdiákoknak. Érdekeseket mesélt, s mi hittünk abban, hogy a törvény tisztelete jó, a bűnözés meg rossz. Korosztályom politikusainak vajon miért maradtak ki ezek az órák?
 Hiszen bizonyosan nem tanulták meg, hogy a törvény mindenkire vonatkozik – akkor nem lopnának a közvagyonból lépten és nyomon. Nem nyomorították volna meg a rendőrséget a fölösleges nyugdíjazásokkal, nem számolták volna fel a határőrséget, uram bocsá’ a munkásőrséget.
 Lehet, közülük valakinek szemet szúrt volna már, hogy utcáinkon egy betiltott szervezet betiltott egyenruhájában csoportok masíroznak. Nem csak úgy jókedvükből, hanem azért, hogy félelmet keltsenek, a puszta jelenlétükkel elhitessék: ha kell, ők odacsapnak. S talán oda is fognak – tehetik, egyetlen járőr sem meri előállítani illegálisan dübörgő hordáikat.
 Nem tudom, a magam részéről azért fizetek adóforintokat, hogy a rendet a rendvédelmi szervek tartsák fenn. Nem kértem semmilyen gárdát, hogy eldöntse helyettem, ki bűnös és ki nem az. Azt meg főként nem, hogy megítélje, ki a magyar és ki nem az.
 Arra viszont nagyon kíváncsi vagyok, meddig páváskodhatnak még kellemetlen történelmi emlékeket idéző uniformisukban bárhol, ahol akarnak. Mikor védi már meg a törvény a rendőrséget is, hogy velük is, más törvényszegőkkel szemben is felléphessenek? Mikor hagyják már végre a rendőröket a munkájukat végezni, s fejezik be azt a szemléletet, hogy nekik csak a politika urainak őrkutyáiként kell működniük?
 Ha végre engednék azt tenniük, amire felesküdtek, a rend hirtelen egészen feltűnővé válna. Eltűnnének az aluljárókból a bűnözők, drogos fiatalok nem lophatnának táskát, hangos családi eseményen nem folyna a vér, a rablók, gyilkosok börtönben csücsülnének, morózus ál-egyenruhások nem vonulgatnának fel- és alá kedvük szerint, s tán’ még az iskolakerülő gyerek is elmenne az iskolába.
 Szép gondolatok, nemde? Kár, hogy az ország vezetői ezt nagyon nem akarják. Miért is nem? Lopni, csalni, hazudni csak addig lehet, amíg a káosz uralkodik. Mi lenne, ha egyszer csak rend lenne Magyarországon? Még a végén a polgárok és a rendvédelmi szervek is ráérnének azzal foglalkozni, hová lesz a nép vagyona, a befizetett adóforintok, s úgy általában, mit is csinálnak a politikusok? Hát ebből ők nem kérnek. Uralkodjon csak az anarchia, addig is mindenki csak a saját bajával törődik. Addig el lehet hitetni minden maszlagot, s meg is lehet fizettetni minden „úri csínyt”. Nem dübörög a gazdaság, de kit érdekel, ha helyette dübörög a Magyar Gárda? Minket!
 Adják meg végre alkotmányos jogainkat, s kérjék számon a kötelességeket messziről elkerülőket!

 CSEH KATALIN

Megbénított közbiztonság

A politikai hatalom, a törvényhozó testülettel egyetemben, törvényt alkotott a rendőrség és a határőrség összevonásáról, figyelembe véve a schengeni egyezményt.
 Ezzel egy időben lehetőséget biztosított az említett testületek állományának, hogy életük delén nyugállományba vonulhassanak, a jogszabályban biztosított korhatár elérésével.
 Azt gondolom, ez hiba volt, hiszen a társadalom máris érzi ennek hátrányát.
 Mire is alapozom mindezt? Konkrétan arra, hogy az új jogszabály adta lehetőséggel sok olyan szakember távozott a rendőrség állományából, akikre nagy szükség lett volna továbbra is a testületnél. Lehetőséget kellett volna adnia a városi rendőrkapitányságoknak, ezen belül az őrsök, körzeti megbízotti csoportok megerősítésére úgy, hogy egy-egy tapasztalt járőr, kerületi megbízott mellé határőröket osztottak volna be, ezzel nagyobb óraszámban, és több fővel teljesíthetnék feladatukat.
 Így a közbiztonsággal öss zefüggő jogsértések megelőzése, tetten érése, felderítése hatékonyabbá válna. Az összevonás során nagyobb önállóságot kellett volna biztosítani a területi rendőrkapitányságoknak, és ezzel egy időben hatáskörüket is növelni kellett volna. Mindezeket a megyei rendőrfőkapitányságok terhére, hiszen a területeken zajlik a rendőri munka zöme. Ezzel egy időben a határőri erőket a rendőri szolgálattal összefüggő elméleti és gyakorlati képzésben kellett volna részesíteni a tapasztalt közbiztonsági, tiszti, zászlósi állomány igénybe vételével.
 Azt gondolom, a kormány új, közbiztonságra vonatkozó elképzelései hibásak.
 Célszerűtlen az úgynevezett település-őrségeket felállítani, létrehozni, homályos a hatáskör jogszabályának kérdése, az alkalmazható intézkedési nemekre, személyes szabadságot korlátozó intézkedések, kényszerítő eszközök alkalmazására vonatkozóan is.
 Félmegoldásnak tűnik a nyugdíjas rendőrök visszavétele az állományba. Ezek az emberek a 15-20 éves szolgálat során a liberális politika által biztosított túlzott állampolgári jogok negatívumaitól elfásultak. Ezek a rendőrök szolgálatuk során érezték, hogy a politika mennyire rányomta bélyegét a munkájukra, sokuknak már más, nyugdíj melletti állásuk van, információk szerint zömük nem kíván visszatérni a szolgálatba.
  A rendőr-szakközépiskolások önálló szolgálatba állítása lehetetlen, hiszen ezek a tanuló rendőrök nem rendelkeznek kellő szakmai felkészültséggel, rendőri közterületi rutinnal és a mai társadalmi viszonyok során megkívánt tekintéllyel sem. Egy-egy „nehézfiú” még a nagy szakmai múlttal bíró rendőröket is próbára teszi, nemhogy egy még rendőrnek nem mondható fiatalembert, és ez ugyanígy vonatkozik a településőrség leendő állományára is.
 Azt az alternatívát a rendőr-szakközépiskolások tekintetében elképzelhetőnek tartom, hogy gyakorlatukat idősebb járőr vagy körzeti megbízott mellett töltsék, és gyarapítsák szakmai tudásukat. Erre már korábban is voltak jó példák
 Összességében azt gondolom, hogy a közbiztonsági csomagra szánt milliárdokat a mostani végrehajtói állomány további szakmai felkészítésére, anyagi, technikai ellátottságára kell fordítani, ezzel egy időben növelni az állomány létszámát is.
 Ennek nagyobb hatása lenne a jelenlegi közbiztonsági helyzetre.

 NÉMETH JÓZSEF

 

Elég a maffiaországból!

Vaskéz kell és szilárd, mindenki számára kötelező törvények! Húsz évvel ezelőtt rend volt. Tudtad, hogy mi a jó és mi a rossz. A rendőr melletted állt, a rendőr mögött meg ott állt az állam. Ma rosszak a törvények, lopnak a politikusok, a korrupció felfalja az országot. A rendőr nem állt melletted, és a rendőrt se védi meg saját állama.