Aktuális Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

Nincs vesztegetni való időnk!

Szeptember 12-én ülést tartott a Munkáspárt Központi Bizottsága. Megvitatta és jóváhagyta Thürmer Gyula pártelnök tájékoztatóját a belpolitikai helyzetről és a párt feladatairól. Ugyancsak elfogadta Karacs Lajosné alelnök beszámolóját a párt 2009. első félévi gazdálkodásáról.

MIT AKARUNK A VÁLASZTÁSOKON? 

Le akarjuk váltani a mostani kormányt! – hangsúlyozta a Munkáspárt elnöke. Az MSZP-SZDSZ-kormány 2002 óta annyi kárt okozott az országnak, a nemzetnek, a dolgozó embereknek, hogy mennie kell. Nem tudjuk, hogy milyen lesz a Fidesz-kormány, de aligha tudja alulmúlni a mostanit.
 A kormányváltás szükséges ahhoz, hogy a dolgozó emberek élete jobb legyen, de nem elégséges. Innen fakad a második célunk. Új értékeket, új embereket kell a politikába vinni. Az új érték az igazi baloldaliság, a munkások, a dolgozók érdekeinek képviselete. Az új szereplők pedig mi lehetünk. Új értékek és új emberek nélkül a Fidesz-kormány idején sem lesz jobb a dolgozó embernek.
 Thürmer Gyula kitért arra, hogy a választási harc várhatóan kemény és durva lesz. Az MSZP nem fog válogatni az eszközökben. Erre jobb már most felkészíteni tagságunkat, hogy ne érje őket meglepetés. Kemény harc lesz a kopogtatócédulákért, úgy, ahogyan már láttuk a Budapest IX. kerületi időközi választásokon. Fel fogják használni a jogi intézményeket, úgy, ahogyan a Jobbik tette az OVB-vel az EP-választásokon. Az MSZP tüze ellenünk is irányulni fog, hiszen mi is tőle vehetünk el szavazatot. Ez már megtörtént 2006-ban is Pest megyében.
 Az MSZP már ma is több eszközzel igyekszik az embereket manipulálni. Először, igyekeznek elhitetni az emberekkel, hogy a Bajnai-kormány megoldotta a válságot, a nehezén túl vagyunk. Másodszor, meghirdetnek népszerűnek tűnő intézkedéseket. Harmadszor, a kormány megtűri, sőt gerjeszti a nacionalista törekvéseket, éppen azért, hogy elvonja a figyelmet a kormány intézkedéseiről, a válság következményeiről. Ez vonatkozik a magyar-szlovák viszonyban létrejött feszültségre is. Negyedszer, újabb és újabb formában igyekeznek felhasználni a szélsőjobboldali, fasiszta fenyegetés mítoszát. Az elmúlt napokban például állítólagos kiképzőtáborok létezéséről adtak hírt. Ötödször, folyik a cigánykérdés manipulálása is.
 A valóság az, hogy a válságon nem vagyunk túl – emelte ki a párt elnöke. A nyugati világ sincs még túl rajta, és mivel Magyarország 70 százalékban a multiktól függ, bizonytalan a mi gazdaságunk sorsa is. Amit az MSZP a válság megoldásának tekint, az nem más, mint egy sor korlátozó intézkedés. A dolgozó emberekkel, a szegényekkel fizettetik meg a válságot. A társadalom alapvető problémái változatlanul megoldatlanok. A Bajnai-kormány az egészségügy problémáját meg sem kísérli megoldani. A magyar egészségügy pillanatokon belül összeomolhat, s ez ellen a kormány semmit sem tesz.

ÁLDOZAT ÉS JÓ SZERVEZÉS 

A párt nehéz helyzetben van – mondta Thürmer Gyula –, de ki tudjuk használni meglévő erőinket. Két dologra van szükség ahhoz, hogy meglévő erőinket kihasználjuk: áldozatra és jó szervezésre. Áldozatra abban, hogy meglévő időnket és energiánkat a következő hónapokban a pártnak szenteljük. Nem akkor dolgozunk a pártért, amikor éppen ráérünk, hanem akkor, amikor a pártnak szüksége van ránk. Áldozatra anyagi téren. A párt ma azt kéri valamennyiünktől, hogy fizessük a tagdíjat, támogassuk A Szabadságot, és jelentős összeggel támogassuk a választást. Legyünk büszkék azokra, akik vállalják az áldozatot! De ugyanakkor azoktól, akik nem vállalják, nyugodtan kérdezzük meg, hogy miként is értelmezik a kommunista szót!
 A vezetők példamutatása elengedhetetlen minden téren. A pénzgyűjtésben, a munkában, az áldozatban, a szervezésben. Nem az a feladatunk, hogy megmagyarázzuk, mit és miért nem tudunk megcsinálni. A nehézséget ismerjük. A mi dolgunk, hogy megtaláljuk a megoldásokat, és harcba vigyük a pártot. A KB tagjaitól, megyei és budapesti vezetőinktől most nem kételyeket, aggodalmakat vár a párt, hanem cselekvést. A párt nem követi azt a vezetőt, aki maga is ingadozik, bizonytalankodik, akiben nem ég a forradalmi tűz.
 Kevés az áldozat, ha ez nem párosul jó szervezéssel. Elvtársak, a meglévő erőinket és eszközeinket a lehető legjobban kell megszerveznünk! – hangsúlyozta a párt elnöke.

KI AZ UTCÁRA! 

Ki az utcára! Ez kell, hogy legyen a jelszavunk a következő hónapokban! – emelte ki a pártelnök. Tudomásul kell venni, hogy az emberek válaszokat várnak. A válaszokat ott várja, ahol él, lakik, dolgozik. Ha a Jobbikot látja az utcán, más híján elfogadja a Jobbik válaszait. Ha vissza akarjuk hódítani a munkásokat a Jobbiktól, az utcára kell mennünk. Hetente kétszer a városok ugyanazon helyein legyen ott a Munkáspárt, szóróanyagokkal, zászlókkal, azzal, ami van.
 Az utcai akcióink részét jelentik a gyárak előtti demonstrációink. Munkáspárt vagyunk, ha nem értetjük meg magunkat a munkással, nem számíthatunk sikerre. Budapesten Fogarasi Zsuzsanna irányításával elindult ez a munka. Szép példákat látunk Debrecenben, másutt azonban még nem sikerült előrelépnünk.
 A Nőtagozat vállalkozott arra, hogy lefolytat egy önálló politikai akciót. Szórólapozik, megmutatja magát az utcán is. Támogassuk őket ebben! A Baloldali Front október 23-25 között megrendezi táborát Komáromban. Nagyon fontos, hogy mozgósítsuk fiataljainkat a táborra. A Front a párt sok akciójában igen aktívan részt vesz, életünk fontos elemévé váltak. A Munkáspárt bekapcsolódott az Otthonvédő mozgalomba. A terület új nekünk. Sokat beszélünk a civilszervezetekben való munkáról, csak éppen nem csináljuk. Most itt a kiváló lehetőség, hogy országos és helyi szinten is dolgozzunk.

KEVÉS PÉNZZEL IS LEHET OKOSAN GAZDÁLKODNI 

A Munkáspárt teljes bevétele az idei év első félévében 17,8 millió forint volt. Ebből mintegy 5.6 milliót tettek ki a tagdíjak. Az EP-választások kapcsán közel 11 millió forintot sikerült adományként összegyűjteni. A Baross utcai székház néhány helyiségének bérbeadásából származott mintegy 1.4 millió forint. A Munkáspárt ezzel a pénzzel tudott gazdálkodni – emelte ki Karacs Lajosné. Kiadásaink is lényegében 17,8 milliót tettek ki, minimális 26 ezer forintos különbséggel.
 A központ – mint ismeretes – három forrásból fedezi a párt központi költségeit. A budapesti és Pest megyei párttagok ide fizetik be tagdíjuk 60 százalékát, ide folynak be a bérleti díjak és az adományok is. Az első félévben a központ mintegy 13,6 millióval gazdálkodott. A kiadásokban jelentős tételt tesz ki a párt kevés alkalmazottjának bérköltsége. A bérek lényegében a minimálbérek szintjén vannak, és nem emelkednek évek óta. A kiadások másik tétele a Baross utcai épület üzemeltetése, amelynek költségei folyamatosan emelkednek. A párt ezekből a forrásokból biztosítja a propagandakiadásokat, az országos rendezvények költségeit. Külföldi utazásra nem költünk. A külföldi utakat vagy az utazó maga, vagy a meghívó fél fizeti – húzta alá a párt alelnöke. A Munkáspárt nem vett fel hiteleket, nem adósodtunk el, és mindezidáig fenntartottuk a párt működését – összegezte Karacs Magdi.
 A vitához többen hozzászóltak, köztük Vajda János, a párt alelnöke, Kőszeginé Benedek Anna Csepelről, Váli Zoltán Tiszaújvárosból, Frankfurter Zsuzsanna Balassagyarmatról, Bánhegyi József Békéscsabáról. A KB meghallgatta Szabó Tamás Front-elnök tájékoztatóját a Baloldali Front október végi táboráról.

Aktivisták a Samsungnál is

Szeptember 10-én, kora délután érkezett a gödi Samsung elé egy új és lelkes csapat. Bodrogi Attila, ifj. Árvai János, Urbán Istvánné, Cseh Miklós és a „veterán” Fodor István lendületesen vetették magukat a munkába.
 Igazi aktivistaként valóban eredményesek voltak: majd’ 700 dolgozó vehette át a „Mit akar a Munkáspárt?” című programot és közel 50 Szabadság újságot. Természetesen az anyagokból a munkásokat szállító buszvezetőknek is jutott. „Ő kommunista, csak nem tud róla!” – mutatott egyikükre Bodrogi Attila, s jócskán ellátta a munkáspárti olvasnivalóval.
 A dolgozók túlnyomó többsége szívesen fogadta a megkeresést, egy sem került szemétbe, s csak egyet találtunk földre dobva. A dolgozók már mindenütt érzik: szükségük van egy, az ő érdekeiket képviselő szervezetre, többen el is mondták, hogy egyre inkább a Munkáspárt az, amiben hinni, bízni tudnak.
 Az akciók folytatása rendkívül fontos a Munkáspárt népszerűsítése és a kapcsolatok létesítése miatt! Október folyamán fel akarjuk gyorsítani a munkát, mert közelednek az országgyűlési választások. Kevés az idő! Ki a gyár elé!

 

Folytatjuk a demonstrációkat!

Szeptember 9-én a Nagy-Budapesti Regionális Elnökség ülésén Fogarasi Zsuzsanna és Fléger Tamás beszámoltak a fővárosban és környékén található gyárak előtti szórólapozásokról. Az utóbbi három hónapban az akciók a várakozásoknak megfelelően alakultak. A karbantartások miatt kieső helyeket másokkal pótolták, vagy - például a Tungsram-akciót - előrehozták.
 Az elnökség az akciók folytatása és bővítése mellett döntött. Minden elvtársunknak, aki ebben a munkában részt vesz, köszönjük az áldozatvállalását! Továbbra is várunk minden aktivistát: erősítsék a demonstrálók, agitálók táborát, vegyenek részt a sikerekben!