Cikkek
 

MAGYARORSZÁG

Az MSZP velünk fizetteti meg
a gazdagok válságát

A Bajnai-kormány programjának lényege, hogy a világgazdasági válságra való hivatkozással a költségvetés kiadásait 2009. évben 350-400 milliárd, 2010-ben 900 milliárd forinttal csökkentik. Az elvonások zöme a bérből és fizetésből élőket, a kisvállalkozókat terheli. A Munkáspárt véleménye szerint a helyzet kialakulásáért az elmúlt húsz év kormányai felelősek, ezen belül óriási felelősség terheli a magát baloldalinak mondó, összességében három ciklust vivő MSZP-SZDSZ koalíciót.

A jelenlegi válság nem egy a kapitalizmus ciklikus válságai közül, hanem egy sajátos válság, amely a tőkés rendszer lényegéből fakad, és számos területre kiterjed.  
 Pénzügyi válságként indult 2008 őszén Amerikából, fokozatosan kiterjedt az egész világra, és a reálszférát is magával rántotta.
 Az amerikaiak túlköltekezéseit, az ebből származó jólétüket az egész világ, benne mi fizetjük meg.
 Tudnunk kell azt is, hogy hazánk a válságot megelőző időszakban már komoly gazdasági és társadalmi válságban volt, ezt tetőzte a világválság. A Munkáspárt véleménye szerint ezt a belső válságot a rendszerváltás okozta, az elmúlt húsz év történései.

AZ A NEOLIBERÁLIS GAZDASÁGPOLITIKA, MELY

•   magánkézbe, de döntően külföldi kézbe adta szinte a teljes állami vagyont,

•   amely megfojtja, nem támogatja a kis- és középvállalkozásokat,

•   amely képtelen munkahelyeket teremtetni,

•   amely engedte, engedi, hogy a magyar mezőgazdaság a megsemmisülés határára kerüljön, hogy az ország lakossága, életkörülményeit tekintve kettészakadjon, egymillió gazdag és kilencmillió szegény emberre,

•   amely megtűri, hogy nincs középosztály, mely fogyasztásával enyhítené a válságot.

A Munkáspárt véleménye szerint a helyzet kialakulásáért az elmúlt húsz év kormányai felelősek, ezen belül óriási felelősség terheli a magát baloldalinak mondó, összességében három ciklust vivő MSZP-SZDSZ koalíciót.  
 A megszorításokat közvetlenül kiváltó ok az volt, hogy a kettős válság következtében az ország elveszítette kormányozhatóságát. Azt fenntartani a továbbiakban csak külső forrásokból, külföldi hitelekből volt lehetséges. Mivel az ország hitelképessége megroppant, normális feltételekkel hitelt a kormány nem kapott, azt az IMF-től volt kénytelen felvenni. Ennek pedig ára van, vissza kell fogni a fogyasztást, kevesebbet kell költeni az egészségügyre, oktatásra, önkormányzatokra, tömegközlekedésre, tovább kell dolgozni, csökkenteni kell a költségvetés kiadásait, parancsolja az IMF. Feltételek, melyeket végre kell hajtani, különben nincs pénz, nincs hatalom, ez a kormány pedig pénzt és hatalmat akar, tehát végrehajtja, jönnek a megszorítások.

Kik viselik a megszorítások terheit?

Az alacsony jövedelműek, a bérből-fizetésből élők, az elesettek, a rászorultak, a nyugdíjasok, a nagycsaládosok, a betegek, a kismamák.

 

további elvonást jelent. Ma még nem látható az, hogy a bruttósítással mi a kormány szándéka, félő, hogy ez valaminek a kezdete.

Az SzJA változások a 100 ezer forint feletti bruttó bér esetében jelentenek adómegtakarítást. 100 ezer forintnál havi 170 forinttal kevesebb az adó, éves szinten 2040 forint. Elhanyagolható. Ellenben, 500 ezer forint bruttó bérnél a megtakarítás már 10811 forint/hó, ami 129732 forint/év többletbevételt jelent az egyébként sem alacsony bérből.

A nyugdíjkorhatár megemelése, a 13. havi nyugdíj elvétele, a nyugdíjszámítás módjának változtatása, a korrekciók elmaradása, fűnyíró elv alapján, az idős embereket sújtja.

Azzal, hogy 5 millió forintra kitolják az adó alsó sávhatárát, gyakorlatilag egykulcsos SzJA-t vezetnek be, ezzel az arányosabb közteherviselést megszüntetik. Kóka János, az SZDSZ parlamenti frakcióvezetője ezt nyíltan győzelemként ünnepli.

Az 5 százalékos ÁFA-emelést szintén az alacsony keresetűek érzik meg leginkább.

A szociális rendszer változásai a táppénz, a betegszabadság csökkentése a betegeket, a kompenzációk megszüntetése a rászorultak helyzetét nehezíti, azért volt, mert kellett. Még többen fognak majd tartozni a gázműveknek, intenzívebb lesz a kilakoltatás.

A jövedéki adók növelése az egész gazdaságra hatással lesz, különösen a benzin és a gázolaj adójának emelése növelni fogja az árakat, növelni fogja az inflációt.

A GYES, GYED változásai, a lakástámogatás megszüntetése a fiatalokat, az első lakás megszerzését, a gyermekvállalás lehetőségeit csökkentik. A családi pótlék befagyasztása a nagycsaládokat érinti érzékenyen. Az adómentesség megszűnésével 2009. évben 160 ezer forintos bruttó bér felett a családi pótlék, az anyasági támogatás 18 százalékkal adózik, ez

Félő, hogy a vállalkozások adójának 5 százalékkal való csökkentése, valamint a fix összegű egészségügyi hozzájárulás eltörlése 2010-től nem teremt tömegesen munkahelyeket, mert kevés, mert nem elég ösztönző a problémák kezeléséhez. A társasági adó változása érdemben nem jelent változást, ugyanannyit fog fizetni a vállalkozó, mint eddig.

MEGSZORíTÓ INTÉZKEDÉSEK

A közszférát érintő intézkedések:

1.  Két évre befagyasztják a közszférában dolgozók bérét.

2.  Felülvizsgálják a 2009. második félévi kereset-kiegészítéseket.

3.  Megszüntetik a 13. havi illetményt.

4.  Csökkentik az önkormányzatok támogatását.

A szociális rendszer változásai:

1.  2009. augusztus 1-ével a passzív táppénz összege maximálva van, valamint 45 napról 30 napra csökkentik a jogosultságát.

2.  A rendes táppénz összegét szintén maximálják, és a korábbi mértéket 10 százalékkal csökkentik (60 százalékról 50 százalékra, 70 százalékról 60 százalékra).

3.  A betegszabadságot (melyet a munkáltató fizet a dolgozónak) szintén 10 százalékkal csökkentik (a távolléti díj 80 százalék helyett 70 százalék).

4.  2010. január 1-től az úti baleset után 10 százalékkal kevesebb bér jár (100 százalék helyett 90 százalék).

5.  Két évre befagyasztják a családi pótlék összegét. Jogosultságát 23 évről 20 évre csökkentik.

6.  A GYES és GYED jogosultságát fél év munkaviszonyról 1 év munkaviszonyra növelik, időtartamát 3 évről 2 évre csökkentetik.

7.  Megszűnik az eddigi lakástámogatási rendszer,

helyette 35 év alatt kamattámogatást kaphatnak az igénylők.

8.  Fokozatosan megszűnik a gázár és távhő kompenzációja.

A nyugdíjrendszer változásai:

1.  2009. július 1-től megszűnik a 13. havi nyugdíj.

2.  2010. január 1-től az éves nyugdíjemelés mértéke nem csak a fogyasztói ár-indextől és a nettó átlagkereset növekedésétől függ, hanem a bruttó hazai termék (GDP) változatlan áron számított növekedési ütemétől is.

3.  Év végére átütemezik a 2009. évre tervezett nyugdíjkorrekciót, 2010-ben a nyugdíjkorrekció elmarad,

4.  A nyugdíjkorhatárt 2012-ig fokozatosan, 65 évre növelik.

A személyi jövedelemadó változásai:

1.  2009. január 1-től visszamenőleg, az alsó 18 százalékos adókulcs sávhatára 1 millió 700 ezer forintról 1 millió 900 ezer forintra emelkedik, az azon felüli rész továbbra is 36 százalékkal adózik.

2.  2010. január 1-től 5 millió forintig 18 százalékról 17 százalékra csökken az adókulcs, azon felül a 36 százalékos kulcs 32 százalékra csökken. Változik az adókedvezmény mértéke is.

Változik a munkaadói járulék

1.  2009. július 1-től a munkáltatók a minimálbér kétszereséig (havi 143.000 forintig) 3 százalékkal kevesebb

társadalombiztosítási járulékot fizetnek, illetve 2 százalékkal kevesebb munkaadói járulékot, összesen 5 százalékkal kevesebbet,

2.  2010. évre ez az 5 százalékos csökkenés az egész jövedelemre vonatkozik,

3.  2010-ben megszűnik a tételes egészségügyi hozzájárulás,

4.  Megemelik a 16 százalék társasági adót 19 százalékra, eltörlik a 4 százalék különadót, de megszüntetik a kedvezményeket.

forgalmi adó (ÁFA) változásai:

1.  2009. július 1-től az ÁFA normális kulcsa 20 százalék helyett 25 százalék lesz,

2.  18 százalék terheli a tej és tejtermékek értékesítését. 2009. augusztus 1-től 18 százalék lesz a távhő ÁFÁ-ja, abban az estben, ha Európai Bizottság engedélyezi.

3.  Nő a jövedéki adója a dohánygyártmányoknak, az italoknak, az üzemanyagoknak, így a benzinnek és a gázolajnak. Adó szempontjából eltörlik a kettő közötti különbséget.

ingatlanadó bevezetése 2010-től: 

Adómentes lesz a tulajdonos által lakott 30 millió forintnál nem értékesebb, és legfeljebb 15 millió forintnál nem több második lakás, ingatlan. 30 millió alatt az adó mértéke 0,25 százalék, 30-50 millió között az adó mértéke 0.35 százalék, 50 millió felett 0.5 százalék.