Cikkek
 

VÉLEMÉNY

Retkes bocsánatkérése

A Dunántúli Napló karikatúrája

Az új pártelnök első sajtótájékoztatóján azt mondta, négy dologért is bocsánatot kér a magyar társadalomtól: a korrupciós ügyekért; hogy nem foglalkoztak a magyarság sorskérdéseivel és a határon túli magyarokkal; hogy magára hagyták a vidékieket és beskatulyázták magukat a belvárosi értelmiségi párt szerepébe, illetve a párt egyes vezetőinek arroganciájáért és agressziójáért. (MTI)
 Nem vitatva a felsorolt bűnöket, az SZDSZ-nek alapvetően

   1: a párt arroganciájáért
   2: a Bokros-csomagért
   3: az oktatásügyért
   4: az egészségügyért kell bocsánatot kérnie a magyar társadalomtól.
 A párt arroganciájáért, mert nemcsak, hogy sosem kérdeztek meg senkit, és aki mégis megszólalt, azt nagy ívben … kikerülték, hanem még hirdették is, hogy az emberek ehhez úgysem értenek, az érintettek a legkevésbé, de hiszen ők úgyis ellenérdekeltek. Köszönjük.
 A Bokros-csomagért, amely megindította a lejtőn az iskolákat és az egészségügyi intézményeket. Ez a kiváló úriember hirdette meg, hogy mindent pénzben mérünk, az embert is. Elméletét semmi nem támasztja alá azóta sem, továbbra sem tudni, mi mibe kerül, az oktatás- és az egészségügy pedig csak romlik. Örök hálánk üldözze Lajosunkat, amíg csak él.
 Az oktatást persze nemcsak intézményi szinten tette tönkre az SZDSZ, hanem tartalmában is. A tudást kicserélte kompetenciákra, először a felmérések, aztán a számonkérés, végül a tanítás szintjén is. Ma már elmondhatjuk, hogy az iskola időtálló ismereteket nem tanít, ellenben sikertelenül igyekszik szórakoztatni a felnövekvő generációt. A tanulmányok végén mást kér számon, mint amit tanítani tudott volna, a végbizonyítvány pedig már semmilyen hivatásra nem utal. Gratulálunk.
 Az egészségügyet egy olyan aprósággal, mint a vizitdíj, sikerült úgy átszervezni, hogy annak eltörlése után is átláthatatlan maradjon. Ma már az sem biztos, hogy a beteg orvoshoz jut, kezeléshez pedig még kevesebb az esélye. Az orvosok közül már csak az gyógyít, aki nem az életét szervezi át éppen, vagyis egyre kevesebben. Isteni.
 Az élet pedig – immár segítő intézmények nélkül – megy tovább. Gyerekek továbbra is születnek, nőnek, ahogy tudnak, az iskolában azt csinálnak, amit akarnak, életüket az utcán töltik, betegek, munkátlanok. Mivel ezeket a hiá­nyokat Bokros elmélete nem méri pénzben, fütyül rá az SZDSZ, fütyül rá a kormány, fütyülnek a nemzetközi szervezetek. Mi pedig, a magyar társadalom, szervezetlenül nem tudjuk megoldani.
 Ezek az igazi problémák, Retkes úr, az Ön által említettek csak utánuk következnek!

BOTTA MELINDA

A magyar kormány újra lefekszik a világ csendőrének – guantanamói foglyok Magyarországon?

A guantanamói fogolytábor, mely eddig is nemzetközi egyezmények megszegésének helyszíne volt, méltán váltott ki világszerte felháborodást. Hivatalba lépését követően Barack Obama bejelentette: bezáratja Guantanamót. Azok, akik ismerik az amerikai imperializmust, már ekkor sejthették, nem holmi emberiesség vezetett a döntéshez. A sejtés beigazolódott: a veszélyesnek minősített foglyokat az Egyesült Államok területén zárják el, a többi foglyot pedig a csatlós államokra bízzák, menekültstátuszt adva az adott országban – így hazánkban is. A magyar kormány még nem döntött, de – ismerve a magyar külpolitikát – aligha várhatunk mást, mint a terv elfogadását.
 Az egész ügy két kérdést is felvet:
 Egyrészt, nevezetesen, hogy amennyiben ezek az illetők nem veszélyes terroristák, miért nem engedik őket vissza a hazájukba? Talán tanítani akarják nekik a „demokráciát”? Amerikai és főként magyar pénzen, Magyarországon?
 Másrészt, ismerve a guantanamói fogolytáborban alkalmazott technikákat, melyhez képest az inkvizíció módszerei mérsékeltnek mondhatók, még a legjámborabb fogoly is igen könnyen radikalizálódhat. Ha eddig nem volt szélsőséges, hát ne csodálkozzunk rajta, ha most az lesz.
 A menekültstátusz abszurdságáról nem is szólva, hisz ezek az emberek nem önszántukból hagyták el szülőföldjüket.
 A Baloldali Front-KISZ a leghatározottabban tiltakozik a magyar kormány újabb tánca ellen, amihez az amerikai imperializmus szolgáltatja a zenét (értsd: halálsikolyok, jajkiáltások, fegyverropogás), egyúttal követeli a foglyok azonnali visszaengedését hazájukba!