Aktuális Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

Radikálisabban a kapitalizmus ellen

E hét végén aktívaértekezletre jövünk össze Budapesten. Várjuk mindazokat, akik részt vettek az EP-választási kampányban, s a következő csaták szervezését is nekik kell végezniük: mondják el tapasztalataikat, egyeztessük óráinkat, és haladjunk előre!

A Munkáspárt nem várhat arra, hogy csoda történik. Nem fog! Nem lesznek tömegével nagy támogatóink, nem fog a nemzetközi és a hazai helyzet hirtelenjében a mi javunkra fordulni. Két dolog van, amit ki tudunk használni. Egyrészt, az emberek növekvő bizalmát, amit valamennyien tapasztalunk. Igaz, látjuk azt is, hogy a polgári média a választásokon eltéríti az emberek akaratát. Híveink közül az utolsó pillanatban sokan nem mennek el szavazni. Másrészt, építeni tudunk aktivistáink harci erejére, gyarapodó számú fiataljainkra, a párt egyre gazdagabb harci tapasztalataira.

 RADIKÁLISABBAN A KAPITALIZMUS ELLEN

A Központi Bizottság június 13-án döntött arról, hogy „a Munkáspárt folytassa eddigi politikáját: leplezze le a tőkés rendszert, magyarázza a dolgozó tömegeknek, hogy gondjaik megoldásához a kapitalizmust kell legyőzni, és új társadalmat, a szocializmust megteremteni”. A Központi Bizottság szükségesnek tartotta, hogy „a Munkáspárt radikálisabban, keményebben, határozottabban küzdjön a kapitalizmus ellen, a dolgozók érdekeiért”.
 Nem azért döntöttünk így, mert a Jobbik radikális. Mi már tavaly meghirdettük azt a radikális programot, amit a Jobbik soha sem fog. A világválságra az igazi megoldás a forradalom, a tőke uralmának megdöntése! Az aktívaértekezleten éppen arról akarunk beszélni, hogy miként lehet megvalósítani e szándékunkat, mit is jelent a radikális politika a gyakorlatban. Bizonyára jelent tartalmi elemeket. Az EP-választási programunk jó volt, de tartalmában radikálisabbá tehetjük azzal, hogy a tőkeellenes programjainkat konkrétabbá tesszük. Az EP-választáson többen elcsodálkoztak, amikor konkrétan az OTP államosítását követeltük. Miért is ne?
 Radikálisabbaknak kell lennünk az akcióinkban. Igen, vonuljunk a gyárak elé! Vegyünk részt a szakszervezetek és civilszervezetek tiltakozó akcióiban! Ezt a munkát elkezdtük Esztergomban, Dunaújvárosban, Budapesten, Debrecenben, de tovább kell mennünk. Ez egy kicsit szokatlan, de meg lehet, és meg is kell tanulni.
 Legyünk ott a szakszervezetek tüntetésein, az országos rendezvényeken is, de figyeljük a helyi tiltakozásokat. Az elmúlt években az egri fiataljaink, a nógrádi kommunisták részt vettek az egri kórház védelmében. Megismerték őket, és tapasztalatokra tettek szert. A Munkáspárt bekapcsolódott az otthonvédő mozgalomba. Ehhez az kell, hogy helyi szervezeteink is találják meg az erre alkalmas embereket. Ne engedjük, hogy a szerencsétlen emberek otthona a lakásmaffia kezébe kerüljön!
 Az elnöki látogatásokat is ennek szellemében kell szerveznünk. Ne csak szokványos látogatások legyenek, hanem egy-egy akció a helyi gyárak, munkaügyi hivatalok, bankok előtt. A radikális vonásokat minden téren erősítsük!

RADIKÁLIS ARCULATOT! 

Az egyenruhának, az egységes megjelenésnek fontos politikai szerepe van. A vörös ing megjelenését a pártban, s különösen azt, amikor fiataljaink vörös sapkát kezdtek viselni, jól fogadták az emberek. Azt is sokan észrevették, hogy a Munkáspárt elnöke a TV-szerepléseken nem a megszokott öltönyben és nyakkendőben van, hanem vörös ingben. Hordjuk mindannyian!
 A radikális külső megjelenésünk kidolgozásában fiataljainkra számítunk, akik már eddig is nagyon sok jó ötlettel álltak elő. Az új arculati elemeket kell aztán mindenütt szerepeltetnünk, a gyűlésektől kezdve az Interneten át, a kiadványainkig.

FEGYELMEZETT MUNKA 

Legfőbb tartalékunk azonban a párt belső fegyelme, szervezettsége. Tudomásul kell venni, hogy a jelöltállítás nagyon konkrét munka. Nem lehet úgy hozzáállni, hogy ma vállalom, holnap meg nem. Most nem érek rá, de egy év múlva majd igen. Ilyen emberekre nem lehet a pártot építeni. Konkrét munka a kopogtatócédulák gyűjtése is. Kevés az erőnk, de ezzel is el lehet végezni a feladatot, de csak vasfegyelemmel. Ebben is egyet kell értenünk az aktíván.
 
A fegyelem követelménye vonatkozik a megyei és budapesti vezetőségekre is. A Központi Bizottság felszólította a megyei és budapesti elnökségeket: „erősítsék meg irányító szerepüket!” Sok helyütt az elnökségi munka formális, nem elég rendszeres. Döntéseik nem jutnak le a párt tagjaihoz. Sok helyütt személyi torzsalkodások kötik le a vezetőségeket. Másutt pedig nem akarnak szembenézni az elkerülhetetlen fiatalítás problémájával. Ez is olyan kérdés, amelyben az aktíva után együtt kell cselekednünk.
 Az aktíva útjára indíthatja a párt új pénzgyűjtési akcióját is. A párt elnöke a következő hetekben minden párttaghoz levélben fog fordulni, kérve őket, hogy pénzzel is támogassák a pártot. A jövő szombattól tehát sok minden függ. A mi pártunkért, a mi jövőnkért küzdünk. Megéri!