Cikkek
 

MUNKÁSPÁRT

ELŐRE AZ ELLENTÁMADÁSBA!

Üdvözöllek Benneteket Szabadka, a Vajdaság és Szerbia kommunistái nevében. E napon, amikor emlékezünk Kádár János elvtárs halálának huszadik évfordulóján, ki kell mondani, hogy a munkásmozgalom kiemelkedő egyéniségéről, Magyarország nagy fiáról és a kommunista eszme és cél eltökélt harcosáról nagy elismerés beszélni. Olyan hatalmas űrt hagyott maga után, hogy azt ember fia be nem töltheti.
 Magyarország és Jugoszlávia népét ösz-szeköti a több századra visszamenő történelmi múlt, a török uralom, az osztrák-magyar monarchia, az I, majd a II. világháború, a szocializmus sajátos útjának építése, a kapitalista-burzsoá ellenforradalom győzelme, a szocializmus megdöntése. Ezzel a kapitalista társadalmi-politikai rendszer visszaállította intézményét. A munkások újból kezdhetik a semmiből, a kizsákmányoltságból és elnyomottságból újraszerveződésüket az osztályharc sikeres megvívása érdekében. Természetesen a kommunisták – a munkásosztály egyedüli autentikus képviselőiként - példát mutatva, minden terhet és áldozatot vállalva az első sorokban állnak és harcolnak. Tudnunk kell, hogy az osztályharc csak akkor lesz eredményes, ha sikeresen megszólítjuk és egyesítjük a dolgozókat, parasztokat, egyetemistákat és a haladó értelmiséget.
 A II. világháború után úgy Magyarország, mint Jugoszlávia elmaradott, lerombolt ország volt. De a szocializmus utat nyitott és gyors előrehaladást hozott népeinknek! Szociális arculatú, emberhez szabott rendszereink voltak. Biztos munkahelyek, ingyenes egészségügyi ellátás, ingyenes oktatás, nevelés. Az ipar fellendülése lehetővé tette, hogy a szellemi és művelődési értékek széles körben terjedhessenek. A 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás elve lehetővé tette népeink testi és szellemi fejlődésének felvirágzását.
 Sajnos ezt a kapitalista rendszer csak a gazdagoknak teszi lehetővé. Mi kommunisták soha sem panaszkodtunk, hanem mindig tettre készek voltunk. Így kell cselekednünk ma is! Meg kell állítani országaink teljes kizsákmányolását, a multinacionális tőke előretörését! Gondoljunk csak bele, ha továbbra is kiárusítják nemzeti javainkat, vajon mit hagyunk gyerekeinknek örökségbe? Ezért kell tagságunkat eszmei-politikai téren folyamatosan képezni, mindig új tapasztalatokkal gazdagítva. Csak így tudunk elméleti és gyakorlati téren élharcosok lenni!
 Hosszú és türelmes munka vár ránk. Mindent előre jól kigondolva kell cselekednünk. A munkás-osztály végső győzelmében nem kételkedhetünk. Ennek érdekében jelentem ki Szerbia kommunistái nevében is, hogy megérett a helyzet és eljött az idő a világ kommunista- és munkáspártjainak találkozására! Internacionálé köré tömörülve egyesítenünk kell tudásunkat és erőinket. A múltban ez mindig sikerrel járt. Ellentámadásba kell lendülnünk késlekedés nélkül! Ezzel tartozunk mindazoknak, akik életüket nem sajnálva harcoltak a szocializmus felépítéséért. Ez a legkevesebb, amivel Kádár Jánosnak és a munkásmozgalom többi harcosának tartozunk. Az arcátlan és megalapozatlan rágalmakra tettekkel feleljünk, és némák többé ne maradjunk! Hiszen mi tudjuk, hogyan élt korábban és hogyan él ma a nép. Ékes bizonyíték a Kádár utáni korszak, amely csakis a tőkéseket, a kizsákmányolókat, a gyarmatosítókat szolgálja.

Ezért hát: világ proletárjai, egyesüljetek!
Előre az ellentámadásba!

OLAJOS NAGY ERZSÉBET,
a Szerbiai Kommunista Párt
vajdasági elnöke

 

VAN ORVOSSÁG!

Kádár János olyan személyiség volt, aki kiemelkedően befolyásolta tartalmilag és szervezetileg is a kommunista és munkásmozgalom fejlődését szerte a világon. A szlovák kommunisták őszintén tisztelik Kádár János munkásságát a baráti kapcsolatok kialakításában, nem csak baráti pártjaink, de országaink között is. Jól tudjuk, hogy Magyarország egyetlen történelmi szakasza sem hozott olyan kiemelkedő gazdasági, szociális és kulturális fejlődést, mint amikor Kádár János vezette az országot. Államférfi volt, akinek a szava belföldi, de nemzetközi politikai körökben is sokat számított. Egész életét a szocializmusnak szentelte. Nagyra becsüljük, hogy az eredményeket nem egyoldalúan értékelte, nagyon kritikusan beszélt a problémákról is. Neki mindig a lényeg volt a fontos, és a szocializmus építésének érdekében nyíltan beszélt a jó eredményekről, de a hibákról is. Nagyon jól értette, hogy a szocializmus az emberekért van, az emberek jólétéért.
 Négy hónappal Kádár halála után megbetegedett a szocialista rendszer Közép-Európában, de nem halt meg! Súlyos beteg lett, szinte tüdőrákos. Erre van Thürmer Gyulának és 27817 magyar embernek gyógyszere. Nekem is van, de sajnos tízmillió magyarnak nincs! Áruljuk el nekik a gyógyír titkát! Nehezen fogják majd fel, nem hiszik, hogy mi le tudjuk győzni a világgazdasági krízist is, de idővel és kitartással sikerülhet!
 Szeretném hangsúlyozni, hogy mi Szlovákiában büszkén vállaljuk a szocializmus és a marxizmus-leninizmus gondolatait. Ez az út nem könnyű, de mikor volt olyan? Nem adhatjuk fel, ezekért a gondolatokért tovább kell dolgoznunk és harcolnunk!

Kádár János tovább él a lelkünkben!

Tisztelet az emlékének!

Szabadság!

ŠTEFAN BOROVSKÝ,
a Szlovák Kommunista Párt vezetőségének tagja