Cikkek
 

MAGYARORSZÁG

Ma téged, holnap engem

Az Otthonvédők követelése és megoldási javaslata a kilakoltatások és az elárverezések elkerülésére a Kovárik Erzsébet államtitkárral folytatott 2009. június 11-i tanácskozáson. Az Otthonvédők elsődleges követelése a kilakoltatások és az otthonok elárverezésének azonnali leállítása, fizetési moratórium elrendelése.

 

1.  A politikai-pénzügyi megoldás meg­születéséig követeljük, hogy senkit se fosszanak meg jogszerűen birtokba vett egyetlen otthonának tulajdonjogától, ha pedig már megfosztották volna, akkor a tulajdonjog ne a bankra szálljon, hanem állami alapra, vagy szociális bankra, és az adós elsőbbséget élvezhessen tulajdonjogának helyreállításában, amint teherbírásához mérten törlesztette a tartozását.

2.  Olyan állami kezességvállalást, adósság-átütemezést követelünk, amely lehetetlenné teszi, hogy bárkit is kilakoltassanak jogszerűen birtokba vett egyetlen otthonából, ha – önhibáján kívül – nem tudja törleszteni a kölcsönt, vagy a közüzemi díjhátralékot. Követeljük, hogy engedjék el azoknak az adósságát, akik azért mentek csődbe, mert bizonyíthatóan nincs miből fizetniük sem a lakáshitel-részleteket, sem a lakásfenntartási közüzemi díjakat. (Magáncsőd intézménye.)

3.  Egyetértő támogatásunkról biztosítunk minden olyan intézkedési tervet, beleértve a krízis-kezelő csomagban körvonalazódókat is, amelyek abba az irányba mutatnak, hogy az adósok ne kerülhessenek az utcára, és tartozásaikat átütemezzék. Kifogásoljuk, hogy a krízis-csomag nem szól a közüzemi díjhátralékosokról. Az érintettek érdeke azt követeli, hogy a kilakoltatásokat és az elárverezéseket addig is leállítsák, ameddig az EU jóvá nem hagyja az intézkedési csomagot. Egyidejűleg a kormány az érintettekkel közösen keressen megoldást.

4.  Az Otthonvédők felajánlják a kilakoltatással és elárverezéssel fenyegetettek érdekeiből kiinduló szakmai segítségüket egy olyan megoldáshoz, amely véget vet a kilakoltatásoknak, és megnyugtatóan rendezi másfél millió honfitársunk gondját.

5.  Követeljük a lakhatási jog törvénybe iktatását, mint végső garanciát a kilakoltatások ellen. A magyar társadalom érdeke azt követeli, hogy Magyarországon – Franciaországhoz hasonlóan – iktassák törvénybe a lakhatási jogot.

6.  Lakhatási jogon nem csak az otthonok megvédését értjük, hanem az emberek lakáshoz juttatását is. Szociális lakásépítési programot akarunk a fiatalok és a szerény keresetűek, továbbá a hajléktalanok érdekében, és készek vagyunk közreműködni egy ilyen programnak a kidolgozásában és megvalósításában.

7.  Kezdeményezzük a kormánynál és képviselőjénél, Államtitkár Asszonynál, hogy állapodjunk meg itt és most a közös munka folytatásában az érintettek érdekében álló megnyugtató megoldásért.

 

Hidvégi Tibor, Magyar Antifasiszta Ligaszövetség

Karacs Lajosné, Magyar Kommunista Munkáspárt

Korsch Péter, Magyarok Szövetsége

Mészárosné Győrvári Bella, Vállalkozások Érdekvédelmi Szövetsége

Pintér Zsuzsanna, érintett devizahiteles

Simó Endre, Magyar Szociális Fórum és Civil Nemzeti Csúcs

Szöőr Anna, Civil Összefogás Fórum

Varga István, Magyarok Szövetsége

A Munkáspárt képviseletében részt vettem ezen a megbeszélésen.

 

1.  A tárgyalás eredménytelen volt. Az államtitkár asszony csak és kizárólag a kormány által készített válságkezelő programot fogadja el, minden más cselekvést elutasított.

2.  Egyszerűen nem hitte el nekünk, amit mondtunk, túlzottnak és megalapozatlannak tartotta felvetéseinket, mert ő mást hall a kollégáitól, mást a kormány tagjaitól.

3.  Követelésünk teljesítése nem lehetséges, mivel az EU elvárásaival nem hozható összhangba.

4.  Különben is, a kormánynak nagyon körültekintően, nagyon alaposan kell eljárnia, hogy semmilyen érdeket ne sértsen, mondta, nem azt a világot éljük, amikor az állam feladata az ilyen típusú problémák megoldása. Akkor megjegyeztem, furcsa ez az állam, amikor az embereken kell segíteni, akkor az „nem az állam dolga”, de amikor a bankok vannak bajban (saját mohóságuk miatt), akkor az már az övé, és gyorsan ad 600 milliárd forintot. Nem az embereknek segít, a banknak ad, és ráadásul semmiért, még csak tulajdonrészt sem követelt az adófizetők pénze fejében.

    

    A Munkáspártnak ebben a munkában aktívan részt kell vennie. Ez azt jelenti, hogy mindenütt, a megyékben is be kell jelenteni, hogy csatlakozunk az Otthonvédők mozgalmához, és szükség esetén, hívásra megyünk, és kordont állunk, védve a kilakoltatás ellen az ott lakókat.

 KARACS LAJOSNÉ