Cikkek
 

MAGYARORSZÁG

Az ep-választásokról

1. A választásokon a választók 36,29 százaléka vett részt. A választás jelezte, hogy az emberek elégedetlenek a mai helyzetükkel. Az elmúlt hónapokban százezer ember veszítette el a munkáját, és a következő hónapokban újabb kétszázezret fenyeget az elbocsájtás veszélye. Az emberek felélték tartalékaikat, az új áremeléseket, a jövedelmük kiesését nem tudják mivel pótolni. A romló helyzet elbizonytalanította az embereket, félnek a holnaptól, nem látnak kiutat.
 Elégedetlenek Magyarország helyével az Európai Unióban, az „európai házban” nekünk juttatott „cselédszobával”. A többségük számára az EU-tagság semmit sem hozott, vagy éppenséggel csak rosszat.
 A dolgozó emberek csalódtak a parlamenti pártokban, különösen az elmúlt hét évben kormányzó MSZP-ben. Nem bíznak bennük.  Megcsömörlöttek a politizálásnak nevezett cirkusztól, attól, hogy a parlamentben nem az emberek valós problémáival foglalkoznak. Mindennek következménye az, hogy kevesen mentek el szavazni.

2. A választáson a Fidesz győzött. A Fidesz győzelme kiszámítható és várható volt. Az emberek oly’ mértékben elégedetlenek a szocialista-liberális kormányzással, hogy tömegével szavaztak a Fideszre.

3. Az MSZP súlyos vereséget szenvedett, ami szintén várható volt. Az MSZP és a szocialista-liberális kormány kiárusították az országot. Milliókat döntöttek nyomorba. Bűnbe taszították az országot, a korrupciót, a gátlástalanságot, a leplezetlen erőszakosságot a magyar politika jellemzőjévé tették. Magukat baloldali pártnak hirdetve, lejáratták a baloldali eszméket.

4. A Jobbik 17,77%-ot kapott a választásokon, ezzel harmadik erőként került az Európai Parlamentbe. A Jobbik előretörésének több oka van. A mai nehéz helyzetben, amikor mil­liók kerülnek létbizonytalanságba, sőt nyomorba, sokan vevők a Jobbik antikapitalista, zsidó- és cigányellenes jelszavaira. A Jobbik antikapitalizmusa azonban hamis, csak propagandacélokat szolgál. Ők nem a kapitalizmus ellen harcolnak, csak egy más fajta kapitalizmust képzelnek el.
 Másrészt, a szélsőjobboldal előretörése az MSZP és az SZDSZ súlyos történelmi felelőssége. Az MSZP és az SZDSZ a Jobbikot arra használták, hogy megfélemlítsék a kormányban csalódott baloldali szavazókat. Ennek jegyében – amíg a Munkáspártot az elmúlt években teljesen elhallgatták a médiában – a Jobbikról folyamatosan beszéltek, sőt teret engedtek nekik.

5. A Munkáspárt 27 829 szavazatot, azaz 0,96 százalékot kapott. Százalékosan ez duplája a 2006. évi parlamenti választáson elért 0,41%-nak, de abszolút értelemben is több mint az akkor elért 22 ezer szavazat. A párt hosszú idők óta először több szavazatot kapott, mint amennyi kopogtatócédulát összegyűjtött. A Munkáspárt minden jel szerint leküzdötte a 2005-2006-os súlyos válságot, és elindult a felemelkedés útján.
 A Munkáspárt annak tudatában indult a választásokon, hogy a játékszabályok nem nekünk kedveznek, a tőkés erők elszigetelnek bennünket a médiától, s ráadásul pénzünk sincs. Ugyanakkor tudtuk, hogy az EP-választás lehetőséget ad politikánk hirdetésére, jelöltjeink, új kádereink megismertetésére és felépítésére. Ezeket a lehetőségeket jelentős mértében kihasználtuk.
 Jelentős siker, hogy a Munkáspárt összegyűjtötte az induláshoz szükséges ajánlószelvényeket, és azon nyolc párt között volt, amely indulhatott az EP-választásokon. Ez fontos eredmény, és erőt kell, hogy adjon a jövőre nézve is.
 A kopogtatócédula-gyűjtés, a kampány, az emberekkel való számtalan találkozó jelezte, hogy a Munkáspárt megítélése jobb, mint korábban. Az emberek ismerik a Munkáspártot, értékelik, hogy tisztességesek és következetesek va­gyunk. Az emberek elindultak felénk, de még bizonytalanok.  Sokan félnek attól, hogy gyengék vagyunk, sokan felülnek a tőkés propagandának, amely azt sugallja, hogy a kicsikre nem érdemes szavazni. Hatottak az MSZP olyan hazug jelszavai, minthogy a „jobboldal összefog a szélsőjobboldallal”.
 Ugyanakkor tény, hogy a kopogtatók gyűjtése lassan ment, s az utolsó hétig fennállt a veszélye annak, hogy nem tudjuk összegyűjteni. Az általános tapasztalat az, hogy a munka ott ment jól, ahol az elmúlt években is dolgoztak, és most is vállalták, hogy inkább szabadságot vesznek ki, de a cédulák időben legyenek meg. Sok szervezetünk nem vette komolyan gyűjtést. Csak szórványosan gyűjtöttek. Sok – egyébként munkaképes – párttagunk nem vett részt a gyűjtésben.
 Tény az is, hogy a választókerületenkénti ezer-ezer cédulát nem tudtuk összegyűjteni.  A KB-képviselők sok területen csak papíron léteznek, semmilyen munkát sem végeznek. A negatív tapasztalat pozitív része az, hogy tudjuk, kikre és mely szervezetekre építhetünk a következő időszakban.
 Az EP-választási kampány számos eredményt hozott, és sokféle pozitív tapasztalattal járt. A Munkáspárt értékelését az elmúlt 20 évről és programját jól fogadták az emberek. Olyan körökben is elolvasták, ahol ezt korábban nem tették. Az embereknek tetszett, hogy a program a munkásokhoz szól, baloldali és egyben nemzeti. Tetszett, hogy a követelések radikálisak. A Munkáspárt viszonylag széles nyilvánossághoz jutott, sokan megismerték programunkat. Megtanultunk új módszereket, többet vagyunk az utcán, a piacokon, rendszeresen járunk a gyárakhoz.
 A kampány számos hiányosságra is rámutatott és sok negatív tapasztalattal is járt. Programanyagainkat csak kis példányszámban tudtuk kinyomtatni, s ráadásul ezt a keveset sem hasznosították mindenütt. Sok helyütt nem kézbe adták az anyagainkat, hanem levelesládákba szórták, ami nem jó és nem hatékony. A legtöbb helyen az EP-választást letudták a kopogtatócédulák gyűjtésével, a kampány során csak kevés helyen jártak házról-házra, kevés helyen folyt hatékony agitáció. Sok jó és új módszert találtunk ki, de még kevesen alkalmazzuk őket, nehezen terjed a jó példa.
 A választások megmutatták, hogy javítani kell az irányító munkát a központban. Nem elég a megyei elnöki értekezletek megtartása, nem elég, hogy a pártelnök járja az országot. A központnak hatékonyabban, több emberrel kell segítenie a megyei és budapesti pártvezetőségek munkáját.
 Világossá vált az is, hogy a megyei elnökségek sok területen nem urai a helyzetnek, nem fogják át tagságukat, nem tudják leküzdeni a helyi önállósodást és ernyedtséget, és a helyi szervezeteket rendezvényekre, pénzgyűjtésre, választási munkára mozgósítani.

6. Az EP-választások megmutatták, hogy a kommunista és munkáspártok Európa legtöbb országában a rendkivül nehéz körülmények ellenére aktívan jelen vannak A görög kommunisták megtartották eddigi három mandátumukat, a csehek képviselőinek száma hatról négyre csökkent. A portugál barátaink viszont kettőről ötre növelték képviselőik számát. Spanyolországban kettőről egyre csökkent a kommunista képviselők száma. Szlovákiában 2,1 százalékot kaptak és nem jutottak be.

7. A Munkáspárt Elnöksége kéri a párt tagjait, szervezeteit: folytassuk a munkát, dolgozzunk tovább, támaszkodva az első kicsi, de kézzel fogható eredményekre. A harc nem tegnap kezdődött, és nem ma ér véget. Tovább kell küzdenünk a dolgozó emberek érdekeiért, a tőke ellen.

Budapest, 2009. június 8.

Magyar Kommunista Munkáspárt

Elnöksége

 

Elszámolás

Ismét szemtanúi lehettünk egy roppant demokratikus választásnak Magyarországon. Kár, hogy az elmúlt hetekben semmi mással nem szembesültem, csak azzal, hogy ez itt bizony mindenről szól, csak demokráciáról nem. Mi mindenről? Hát pénzről, pénzről meg pénzről. Meg hazudozásról, meg hatalmi acsarkodásról. S persze el ne felejtsük: népbutításról, riogatásról, egymásra mutogatásról.

Kinek is jó ez? Hát Magyarország lakosságának semmiképp.
 Nincsen sok kérdésem, csak kettő: mennyiből is szórakoztatták magukat és egymást a „felelős politikusok”? S honnan is volt erre pénzük?
 Persze, az MSZP-t és a Fideszt kár kérdezgetni, „jutott nekik” az elmúlt években. Az sem meglepő, hogy a parlamentben mindig a többet ígérőre szavazó MDF vehetett Bokrost, Habsburgot, orcátlan mennyiségű óriásplakátot. Adtak nekik költőpénzt… Az persze kellemetlen, hogy a nagytőkések milliárdjaival gazdálkodó SZDSZ-nek már csak a lakosság 2.1 százalékát sikerült megvezetnie a nem létező kirekesztést sulykoló kampányával. (Te jó ég, főműsor időben mennyi ilyet láttam! De tényleg elhiszi valaki, hogy ma, Magyarországon az emberek legfőbb gondja, hogy utálja a romát, a homoszexuálist vagy a zsidót?! Valahogy a környezetemben sokkal égetőbb kérdés, hogy holnap lesz-e még állás...)
 De vissza az eltékozolt pénzekhez.
 Jó, jó, a „nagyoknak” jutott százmillió forintnál is több erre a játékra, hivatalosan is. S mégis, az MSZP csupán három százalékkal tudta megelőzni a Jobbikot. Hogy is van ez? A Jobbikra bizonyosan nem a csalódott szocialista szavazó voksolt. Őket remekül meg lehetett riasztani a fasiszta veszéllyel, szélsőséggel, masírozó terrorszervezettel. Nem nehéz kitalálni hát, hogy honnan vettek el szavazatot: a Fidesztől. Talán épp ezért nem volt kétharmados többség. Valamiért nem gondolnám, hogy a Fidesz fizetett volna ezért a „szívességért”. S ha ők nem? A Jobbik rémképe, a velük való ijesztgetés csak a szocialistáknak és a liberálisoknak érdeke. Ez utóbbiak viszont már a túlélésre hajtanak, meglepne, ha a Lehet Más Politika és a Humanista Párt nem az ő törekvésük lenne a „széplelkek” átmentésére egy újabb nekifutáshoz. 2.6 százalék nem rossz kezdet…
 Ehhez képest jött a Jobbik, majd’ annyi óriásplakáttal, mint az államilag jól dotált parlamenti pártok, s a végtelen számú normál plakáttal már nem is számolunk. A Jobbik ugye valaha a MIÉP holdudvarából indult, társadalmi támogatottságuk erő­sen megkérdőjelezhető volt. Hirtelen mégis olyan erővel léphettek a választási porondra, ami biztos anyagi háttér nélkül elképzelhetetlen. Szkeptikus vagyok, gyanús az nekem, hogy Vona Gábornak még eredményt értékelő beszédében is magyaráznia kellett a bizonyítványt. Nevezetesen, azzal egyenrangúan, ahogy Morvai Krisztinát sztárolta, legalább négy „támogató szervezetet” fel kellett sorolnia. Lehet, hogy azért, nehogy valaki mégis megkérdezze: tessék mondani, konkrétan honnan a pénz? Rosszul mutatna az elszámolásnál némi MSZP nevével fémjelzett alapítványi támogatás…
 A Munkáspárt megint nem feküdt le senkinek, csak a saját pénzéből gazdálkodhatott. Abból, amit a párttagok tagdíjaként, egy napi bér felajánlásával, szimpatizánsok támogatásával, Szabadság-előfizetésből kapott. Nincsenek milliárdos patrónusok: csak azok az emberek, akikért tényleg kiáll húsz éve a Munkáspárt: a dolgozók, a munkások, a nyugdíjasok, a kilátástalan helyzetbe kényszerített fiatalok, a kizsákmányolt lakosság.
 Nem futotta tévé-reklámra, óriásplakátra, olyan eszközökre, ahol kimondhattuk volna a magunk igazát. De a munkánk így is eredményes volt! A piacon, utcán, buszon megszólított ember eljött, és ránk szavazott! Többen, mint akik ideadták a kopogtatócédulájukat!
 Míg 2006-ban, sokkal nagyobb részvételnél csak 21 000 ember voksolt ránk, ma a tudatos választók közül 28 ezren érezték úgy, hogy nekünk nagyon is helyünk van a politikai palettán. 0.4 százalék után most majd’ 1 százalékot elértünk. Mit jelent ez? A mai magyar törvények alapján 1% szükséges ahhoz, hogy egy párt állami támogatást is kapjon. A szűkös költségvetésben hirtelen megjelenhet egy olyan összeg, melyet arra fordíthatnánk, hogy valóban felhívhassuk az emberek figyelmét: létező, dolgozó, a többség érdekeiért kiálló párt vagyunk. Sokat kell dolgoznunk, de az eredmény egyértelmű: az emberek felfigyeltek ránk, bíznak bennünk! Pusztán pénz kérdése, hogy hamarosan átlépjük a parlamenti küszöböt. És addig is: mi el tudunk számolni. Bárkivel.

 CSEH KATALIN