Cikkek
 

AKTUÁLIS

Radnótira emlékeztek Újbudán

Farkas Ferenc irodalmi összeállításával emlékeztek a budapesti kommunisták a tragikus sorsú költőre. Népes hallgatóság gyűlt össze a párthelyiségben, közöttük Thürmer Gyula, a párt elnöke, és Vajda János alelnök is.
 A másfél órás műsort Simor András költő, műfordító színvonalas előadása előzte meg.
 Az előadók gyönyörködtettek és figyelmeztettek. A múlt köddé vált szellemei még mindig köztünk járnak. Ne hagyjuk, hogy hasonló katasztrófa borítsa véres lepleibe a világot!
 ,,Csend lett, a délelőtt megállt, tíz óra volt, az uccán béke lengett s valami borzalom” – írta 1938-ban a fasiszták által meggyilkolt nagy magyar lírikus.
 A történelem sötét napjait idéző verseken kívül megszólalt az évszakok váltakozását csodáló boldog, szerelmes ember, a huncut kisdiák, aki egy kőre lépett mindig, hogy ne feleljen aznap.Radnóti emlékét elevenítette fel a költő életútját bemutató kiállítás is, melyet érdeklődéssel szemléltek meg az élet és a szépség tisztelői.

Baranyában sem felejtenek 


A Magyar Kommunista Munkáspárt Baranya megyei elnöksége a mohácsi pártszervezettel közös rendezvény keretében emlékezett az antifasiszta líra kiemelkedő művelője, Radnóti Miklós születésének 100. évfordulójára. A mártírköltő mohácsi parkban lévő szobránál dr. Südi Bertalan ismertette Radnóti viszontagságos életútját, méltatva irodalmi munkásságának jelentőségét, akit munkaszolgálatos évei, a megaláztatás, az üldöztetés emeltek a halhatatlan költők sorába. A magyarországi fasizmus által embertelenül diszkriminált és a menekülő hitleristák által kegyetlen gyalogmenetben hajszolt, agyongyötört, majd kivégzett poéta sorstragédiájának állomásait is megismerhették a jelenlévők.
 Befejezésül Radnóti megrendítő verse, az 1944. május 19-én írt Töredék című hatodik ecloga is elhangzott.

Munka! Május! Leningrád!

 

Az Orosz Föderáció Kommunista Pártjának leningrádi – a várost május elsõ napjaiban aligha hív­ta bárki másképp – felvonulásán ezúttal a magyar kommunista fiatalok is ott voltak. A debreceni Vári Andrea és a pécsi Somogyi Dávid az orosz komszomolistákkal együtt vitte a vörös zászlókat. A több ezres gyûlésen Andrej Tyerentyev, a Kommunista Ifjúsági Szövetség városi elnöke külön is köszöntötte a magyar fiatalokat. Együtt skandálhatták a több ezres tömeggel, öregekkel, fiatalokkal együtt a jelmondatokat, melyek közül legnépszerûbbek: a „Hamarosan lõni fog az Auróra!”, a „Lenin! Párt! Komszomol!”, a „Vörösök a városban!” és a „Forradalmat!” voltak.

Békét, szabadságot hoztak!

A Munkáspárt központi budapesti ünnepségén Hajdú József beszélt: „A Vörös Hadsereg hat évtizede nekünk békét hozott. De egy közösségi embernek ez kevés. Vajon mikor kapnak békét a világ számtalan pontján mai napig fegyverropogásban élõ milliók? A kommunista pártok, így a Magyar Kommunista Munkáspárt is csak az egyetemleges békét tudja elfogadni. Ma sem kizárt, hogy a globalizálódott nemzetközi finánctõke valami örültséget csináljon. Az emberiség egy szûk része ma sem akar lemondani erõszakosságáról, újsütetûen a világ csendõri szerepérõl.”

Emlékezni kötelesség

A II. világháború európai hadszínterein zajló harcok befejezésének 64. évfordulója alkalmából Debrecen önkormányzata 2009. május 9-én koszorúzást rendezett. A Munkáspárt és a Baloldali Front képviseletében Szatmári Boglárka, a Munkáspárt megyei alelnöke és Dózsa Miklós, a Baloldali Front országos elnökségének tagja, KB-tag koszorúzott. A rendezvényt követõen az Oroszországi Föderáció Debreceni Fõkonzulátusának meghívására baráti beszélgetésen vettek részt. Más párt, s így a szocialisták sem koszorúztak. Május 9-én a Munkáspárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnöksége a nyíregyházi temetõben a város felszabadításakor elesett szovjet katonák emlékmûvénél tisztelgett.
 


A Szabadság megjelenéséről

A Szabadság következő, huszadik száma ismét 16 oldalas oldalas terjedelemben jelenik meg.

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu