Cikkek
 

MOZGALOM

VAN KOMMUNISTA LISTA!

A Munkáspárt nemcsak beszél arról, hogy küzdeni kell a kapitalizmus ellen. Mi harcolunk is ellene. Az elmúlt hetekben nagyon sokat dolgoztunk azért, hogy a magyar munkás, a magyar dolgozó eljuthasson az Európai Parlamentbe. Jártuk az utcákat, a lakásokat, gyűjtöttük a kopogtatócédulákat, csak azért, hogy a magyar dolgozó végre beleszólhasson az ország, sőt Európa sorsának eldöntésébe. A tőkés pártok sportot csináltak abból, hogy százezer számra gyűjtik a cédulákat. Megfélemlítik, félrevezetik a választókat. De mi álltuk sarat.
  A Munkáspárt indulásához szükséges húszezer kopogtatócédula összegyűlt. A héten hivatalosan is átadjuk a választási bizottságnak. A Magyar Kommunista Munkáspárt így teljes jogú részese lesz a 2009-es EP-választásnak.

Harcra fel!

Az EP-lista állítása az első lépés. Az emberek bíznak bennünk! Azonban ezt a bizalmat meg is kell hálálni. Munkával, becsülettel. A júniusi választásig oda kell menni minden egyes emberhez, aki nekünk adta az ajánlószelvényét: mondjuk el nekik, hogy nem feleslegesen adta oda a kommunistáknak, érdemes és kell is szavazni a Munkáspártra. Mondjuk ezt el minden nap. Keressük fel őket minden nap! Ez az egyetlen párt aki le akarja és le is győzi az urak bitang hatalmát! Munkáspárt! Kommunisták!


SZAKSZERVEZETI FIATALOK

Első alkalommal vett részt a Munkáspárt a Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség által szervezett Ifjúsági Akadémián. Az MSZOSZ égisze alatt rendezett, három napos előadássorozaton Váncsa Csaba és Gilicze Attila képviselték a pártot, a SZISZ részéről az ország különböző területein dolgozó ifjúmunkásokból állt a hallgatóság. Többek között, jelen volt a Chinoin, a Vasutas Szakszervezet, a Posta, és a Dunaferr egy-egy fiatal dolgozója. A szakszervezetek helyzetével, és a gazdasági válsággal foglalkozó előadások után élénk vita bontakozott ki, melyben a Munkáspárt képviselői voltak hangadók.

NYOLC ÓRA MUNKA

Idén május 1-én első ízben rendezett az MSZOSZ vitafórumot a leendő EU parlamenti képviselők részvételével, melyre többek között a Munkáspárt is meghívást kapott. A fórumon, melyet az MSZOSZ óvatos politikai tapogatózásának is tekinthetünk, nyolc párt képviselője vett részt. Gilicze

Attila elmondta: a Szociális Európa a kapitalista körülmények

között nem megvalósítható. Kiállt a 8 órás munkanap védelmében,

és a szakszervezeteket is erre buzdította.

A vidéki munkanélküliség felszámolásában a parlagon heverő

termőföldek állami kézbe vételét, és termelőszövetkezeti hasznosítását szorgalmazta.

Koszorúzás a szakszervezetekkel

1890-ben a Városligetben ünnepelték először május elsejét. Az eseményt a ligetben emlékkő örökíti meg, amelynél az MSZOSZ és számos ágazati szakszervezet az idén is virágot helyezett el. Első alkalommal voltak jelen a Munkáspárt képviselői, élükön Kajli Béla és Gilicze Attila elnökségi tagokkal.