Cikkek
 

SZAKSZERVEZET

MUNKÁS, DOLGOZÓ ÉBREDJ!

A tőkés ellenforradalom húsz évvel ezelőtt a magyar szakszervezeti mozgalomra is lesújtott: szétverte az egységes szövetséget, elvette a tagok által évtizedek alatt összehozott vagyont, a saját szája ízére szabott munkatörvénykönyvvel korlátozta az osztályharcot. A szocialista államnak a szakszervezet szövetségese volt, a mostani kapitalistának ellensége.

Húsz évvel ezelőtt döntő változás ment végbe a magyar szakszervezeti mozgalomban. Végbement a tőkés ellenforradalom, amely minden tekintetben megváltoztatta a szakszervezetek létfeltételeit.
  A rendszerváltásig a szakszervezetek munkamódszerei a szocialista rendszerhez igazodtak, és a kommunista párt szakszervezeti tapasztalatai is a szocializmusban alakultak ki.
  A szakszervezeteknek nem voltak tapasztalataik, sem a kapitalista viszonyokról, sem az osztályharc formáiról.

Szocializmusból a kapitalizmusba

A szocializmusban a hatalom a munkásosztály kezében volt, a kapitalizmusban, a tőkésosztály kezében van.
  A szocializmusban a szakszervezet a szocialista állam szövetségese, a kapitalizmusban a tőkésosztály, a tőkésállam ellensége.
  A szocializmusban a szakszervezeti mozgalom bázisát a nagyüzemi munkásság jelentette. A rendszerváltás nyomán megszűntek a nagyüzemek, a gazdaság nagy része külföldi tulajdonba került.
  A szocializmusban egységes volt a szakszervezeti mozgalom, a tőkés rendszer megosztotta, és szembeállította a szakszervezeteket. A szakszervezeti vagyont elvették
  A tőke a jog eszközével, munkatörvénykönyvvel és más rendelkezésekkel korlátozza az osztályharc lehetőségeit, nehezíti szakszervezetek létrejöttét cselekvését.
  A tőke a média minden eszközével a munkabékét, a társadalmi partnerséget, a közös teherviselést, a nemzeti és hazai méretű lobbizást hirdeti, szembeállítva az osztályharccal. Lejáratják a szakszervezeti mozgalom történetét.

  A kapitalizmusban a tőkés erők célja, hogy megakadályozzák a munkásosztály szerveződését, fékezzék és korlátozzák az osztályharcot. Az elmúlt húsz évben ennek érdekében számos intézkedést tettek.
  A magyar szakszervezeti mozgalom húsz évvel a rendszerváltás után gyenge, szervezetileg, politikailag megosztott, mégis, a mintegy 700 ezer dolgozót tömörítő konföderációk még mindig komoly erőt képviselnek.
  Befolyásuk elsősorban az állami szektorban érvényesül: a vasútnál, postánál, az egészségügyben és az  államigazgatásban. Bár helyenként jelen vannak a magánszférában, nem tudták hatékonyan megvetni a lábukat, sem a multinacionális, sem a hazai tőkés vállalatoknál.
  Egyfelől a mindenkori tőkés kormányok továbbra is gátolják a szakszervezetek térnyerését, másfelől maguk a szakszervezetek sem tudtak alkalmazkodni a kapitalista viszonyokhoz, hatékonyan fellépni a multinacionális cégek törvénysértései ellen, de a hazai tőkések ellen sem.
  Ezeknél a cégeknél sokszor a dolgozók legelemibb jogainak biztosítását sem tudták kiharcolni. A Suzuki, Hankook, az őrző-védő cégek, a nemzetközi üzletláncok példáját napestig lehet sorolni.
  Sok esetben saját helyi szakszervezeti vezetőiket sem tudják megvédeni (megszüntetik a munkakörét).

Államosítani kell!

„Meddig tűrjük még ezt? Mit sz..akodunk még? Államosítani kell a gyárat és kész!” – ez az őszinte dühkitörés nem egy munkáspárti vagy Front-rendezvényen hangzott el. A Szakszervezeti Ifjúsági Akadémia első előadásán a Dunaferr egyik ifjú munkása fakadt ki így. A fiatalember húsz évvel a rendszerváltás után már csak ebben látja a megoldást, s nem fél kimondani sem. Nem fél, és nincsenek hamis nosztalgián alapuló illúziói a kormányzó álbaloldallal szemben sem. Tenni akar, s ha segítnek neki, ha segítünk neki, tenni is fog! Velünk együtt fog harcolni! Nincs hát nekünk sem okunk félni semmitől!

  Több multinacionális cégnél erőszakkal gátolják a szakszervezetek alakítását.
  A hazai kis- és középvállalatoknál a szervezettségi arány, hasonlóan alacsony. A kereskedelemmel foglalkozó kis- és középvállalkozásokban dolgozóknál például  mindössze 12 százalék.
  Mindezek ellenére a szakszervezeti mozgalom politikai megosztottsága az elsődleges gátja az egységes szakszervezeti fellépésnek.
  A rendszerváltó ellenzéki pártok – elsősorban az SZDSZ – eredményesen bontotta meg a korábban egységes szakszervezeteket. Ezek egyik része az SZDSZ, másik része az MSZP befolyása alá került. Az SZDSZ befolyása később jelentősen csökkent, az MSZP nagyjából megtartotta korábbi MSZOSZ-es bázisát. A Fidesznek nincs lényeges befolyása a szakszervezeti mozgalomra: mindössze a Munkástanácsok, s az egykor szabaddemokrata közelinek számító Ligával sikerült kapcsolatot kiépítenie az Orbán Viktor vezette pártnak.
  A politikai megosztottság mellett az ágazati megosztottság is terheli a szakszervezeti mozgalmat, és ne feledkezzünk meg a konföderációkhoz nem tartozó kis szakszervezetekről, melyek zöm­mel ugyanazokon a szakmákon belül tevékenykednek, mint a hagyományos érdekképviseletek.
  Ezek a „kicsik” alacsony létszámú, frissen alakult szerveződések, melyek időnként radikálisabb hangot is megütnek.
  Érdemes figyelnünk az MSZOSZ politikáját az elmúlt időszakban. Míg korábban választási együttműködést kötöttek az MSZP-vel, sőt tucatnyi képviselőjük ült a Parlamentben, 2007 óta finoman, de folyamatosan bírálják a kormány politikáját. A közös szakszervezeti sztrájkot továbbra sem támogatják, a konföderációk korábbi és mostani megmozdulásain ők is megjelentek. Láthatóan próbálnak ellépni az MSZP-től, hiszen támogatottságuk a kormány lépéseire tett válaszaik függvénye.
  A Liga május 1-ei felhívásában, a gazdasági követelések mellett, politikai követelések is jelentkeztek.
  Milyen a Munkáspárt kapcsolata a szakszervezetekkel?
  Éveken keresztül szoros kapcsolatot ápoltunk az MSZOSZ-szal, ezen belül a Baloldali Munkásplatformmal. Ez a kapcsolat – nem függetlenül  az MSZP és az MSZOSZ vezetőinek alkujától – az elmúlt hat-nyolc évben teljesen elhalt. A Munkásplatform is lényegében megszűnt. Ezzel párhuzamosan ugyanakkor új szakszervezeti kapcsolatokat sikerült kialakítanunk, elsősorban az ekkortájt radikalizálódó szakszervezetekkel. Ilyen volt az EDDSZ-szel, a PDSZ-szel és a Ligával történő közös fellépésünk. Együtt dolgoztunk a kórházprivatizáció elleni aláírásgyűjtésben, a TB-mentő akcióban, a Charta a szabad vasárnapért mozgalomban. Ezeket az egyszeri alkalomra szóló együttműködéseket ugyanakkor csak elvétve kísérte további párbeszéd. Ez így nem mehet tovább!

GILICZE ATTILA

Munkáspárt: mit a teendő?  

A Munkáspárt tevékenységét a szakszervezetekben alapvetően korlátozták a rendszerváltás sajátosságai, és ezen eddig nem tudtunk változtatni. A törvény tiltja a pártok munkahelyi jelenlétét. A munkáspárti tagok zömének viszont a munkahelyi pártszervezésben volt tapasztalata, az is a szocialista időszakból. A párt kezdettől fogva zömében nyugdíjasokból tevődött össze, és ma is kevés közöttünk az aktív dolgozó. Mit lehet akkor tenni?

Egy:

A német kommunisták mintájára minden párttagnak – ha van rá lehetőség – kötelező belépnie a szakszervezetbe. Ez azonban csak az alap, a szakszervezetben nem csak aktívan dolgozni kell, hanem nyíltan vállalni azt is, hogy a Munkáspárt tagja, kommunista. Erre kell felkészíteni a majdan munkába álló fiataljainkat is. 

Kettő: 

Figyelemmel kell kísérni a szakszervezetek életét. A munkáspárti aktivisták, városi és megyei vezetők iratkozzanak fel a szakszervezeti hírlevelekre, ezeken keresztül is keressük a kapcsolódási pontokat. Kiemelten figyeljünk a konföderációkhoz nem tartozó független szakszervezetek irányába. Többségük kicsi, friss szerveződés, akár megalakulásuktól kezdve nyomon követhetők, radikálisabbak, alacsony taglétszámuk miatt könnyebb az előrejutás. Ilyenek az egyes postás, vasutas, tömegközlekedési vagy éppen vagyonőr-szerveződések. Két tucatnyi van belőlük.   

Három:

Szervezzünk kommunista sejteket. Egy kis budapesti akciócsapat hónapok óta bombázza a röplapjaival a főváros és vidék egyes gyárait. Az akciók részletes leírásával, tapasztalataival folyamatosan foglalkozik A Szabadság is. Cél: a portugál kommunisták munkáját alapul véve addig „dolgozzuk” a gyárat, amíg legalább háromfős kommunista sejtet nem hozunk létre benne.