Cikkek
 

A MUNKÁSPÁRT PROGRAMJA

Mit akar a Munkáspárt?

Mi nem forgattunk köpönyeget,
mi nem loptunk,
mi nem csaltunk,
mi nem korrumpálódtunk!

Magyarok vagyunk. A magyar dolgozót védjük a külföldi tőkésekkel szemben. A magyar termelőt és a magyar kereskedőt védjük a külföldi bevásárlóközpontokkal szemben. A magyar nyelvet, a magyar kultúrát védjük az amerikai kultúrszeméttel szemben.

Ellenzékiek vagyunk. Nem nyugszunk bele, hogy a szocialisták a liberálisokkal eladják a kórházakat, bezárják az iskolákat.

Függetlenek vagyunk. Nem vagyunk se rokona, se barátja, se üzletfele az MSZP-nek, de a Fidesznek sem. Mindent támogatunk, ami jó az embereknek, az országnak.

Bátrak vagyunk. Úszunk az árral szemben, vállaljuk, hogy a hatalom velünk szórakozik. Eljön az idő, amikor fordítva lesz!

Kommunisták vagyunk. Nem fogadjuk el, hogy a pénz az úr. Dolgozni, élni akarunk.

 

***

 

Nem vagyunk milliárdosok. Nem vagyunk haszonélvezői a kapitalizmusnak! Ugyanúgy, ahogyan Te sem, Ön sem.

Nem vagyunk tolvajok. Nem azért, mert nem volt rá mód, hanem mert tisztességre neveltek.

Nem vagyunk korruptak. Bennünket nem lehet megvenni. Sem az önkormányzatokban, sem országosan, sem másutt.

Nem vagyunk köpönyegforgatók. Mi húsz éve a dolgozó ember, a szegények mellett vagyunk. Húsz éve ugyanazt mondjuk. Minden szavunkat igazolta az idő.

Mit akar a Munkáspárt
a politikában?

Új kormányt, új politikát akarunk. Olyan kormányt akarunk, amely megfékezi a néhány százezer gazdagot, s végre levegőt, életet, munkát ad a kilencmillió többi magyarnak. Olyan kormányt, amely megvédi Magyarországot.

Nem Gyurcsány és Orbán között kell választani, hanem a Munkáspárt és az összes többi között. Az emberek gondjait mi értjük, mert azok azonosak a mi gondjainkkal.

Mit akarunk
Magyarországon?

Rendet akarunk!

 

Korrupciómentes közéletet és gazdaságot akarunk! Vaskéz kell és szilárd, mindenki számára kötelező törvények!  

Felül kell vizsgálni a privatizációs szerződéseket! Vegyük vissza azt, amit néhányan korrupt módon, áron alul, mindenkit kijátszva megszereztek! Annyit fizessünk érte, mint amennyiért ők megvették!

Új alkotmányra van szükség! A húsz éve hatalmi alkuban összetákolt alkotmány mára recseg-ropog, kiderültek hazugságai. A helyzet új nemzeti alkotmányért kiált.

Törvény előtti egyenlőséget akarunk! A törvényeket mindenki tartsa be! Ne az döntsön, hogy ki tud sztárügyvédeket megfizetni, hanem az, hogy kinek van igaza. Csak tiszta embereket engedjenek a közéletbe!

Népi országgyűlést akarunk! Beszámoltatható, ellenőrizhető és visszahívható képviselőkkel!

Egyenlő és arányos választási rendszert akarunk! E nélkül minden parlament csak a milliárdosok, a gazdagok gyülekezete lesz.

Új munkatörvénykönyvet és szakszervezeti törvényt akarunk! Nagyobb védelmet a dolgozóknak, több jogot a szakszervezeteknek!

Számoljuk fel a feketegazdaságot! Olyan adókra van szükség, amit az emberek még hajlandóak megfizetni, de az államnak már hasznot hoz.

Korszerű, működőképes önkormányzatokat akarunk! El kell határolni a kormány és az önkormányzatok feladatait. A feladatokhoz az önkormányzatok pénzt is kapjanak! Maradjanak meg a megyék! Budapesten új irányítási rendszerre van szükség. Nincs szükség minden faluban helyi parlamentre, helyi kormányra.

Biztonságban akarunk élni. Az utcán látható rendőrséget akarunk. Az állam fizesse meg és védje meg rendőreit! A korrupt, hatalmával visszaélő rendőrt büntessék meg!

Kívánjuk a sajtó szabadságát! A média nem csak a gazdagoké! A rádióban, a televízióban kapjunk szót mi is, dolgozó emberek!

Igazságszolgáltatást akarunk és nem csak jogszolgáltatást! Meg kell szüntetni mindenfajta beavatkozást a bíróságok munkájába! A korrupt bírókat le kell váltani.

Legyünk őszinték önmagunkhoz, beszéljünk arról, hogy van cigánykérdés! A cigányságnak megvannak a maga sajátos gondjai, amelyeket nem emberi jogi prédikációval lehet megoldani, hanem konkrét munkahelyteremtéssel, erre a területre irányuló gazdasági, oktatási és kulturális eszközökkel.

 

***

 

A terhek igazságos elosztását akarjuk!

 

Progresszív adórendszert akarunk! Fizessenek a milliárdosok, százmilliomosok!

A fogyasztást adóztassuk, ne a munkát, a munkabért, a termelést! Luxusadót az uszodás villákra, magánkastélyokra, luxusautókra.

Határozzák meg a fizetések felső és alsó határát! Havi egy millió forintnál senki se kereshessen többet, és havi százezer forinttál senki se kereshessen kevesebbet!

Csökkentsék a dolgozó emberek terheit! Elvetjük az egykulcsos adót, a kisjövedelműek adóterheit csökkentenénk.  

 

***

 

Biztos jelent,
kiszámítható jövőt akarunk!

 

Dolgozhasson mindenki, aki akar! Ennek érdekében támogassuk a magyar vállalkozókat.

A munkát európai módon fizessék meg! Azonos munkáért azonos bért mindenütt az Európai Unióban!

A 8 óra munkaidő 8 óra legyen! A vadtőkés viszonyok megszüntetését akarjuk! Vasárnap minden üzlet és bevásárlóközpont tartson zárva!

Segély helyett munkát akarunk adni az embereknek! Ez a kormány, az önkormányzatok, a társadalom közös gondja.

 

***

Magyarországot,
magyar ipart,
magyar gazdaságot akarunk!

 

Adóztassuk meg a multikat! A multik lejáró szerződéseit ne hosszabbítsuk meg!

Védjük meg a magyar vállalkozót, védjük meg a távol-keleti dömpingtől is, a nyugati monopóliumoktól is! Magyar minisztériumok magyar árut rendeljenek!

Az állam tegyen rendet a gazdaságban! Az állam szigorúan tartassa be a törvényeket a gazdasági életben! Indítson nagy beruházási programot, építsen szociális bérlakásokat, utakat, vasutakat, fejlessze a falusi turizmust!

Tudni akarjuk, hogyan lett húsz év alatt 20 milliárd dollár adósságból mára 130 milliárd. Tudni akarjuk, hogy hova lett ez a pénz!

Legyen állami tervezési központ! Ez hangolja össze a különböző érdekeket, képviselje és védje a nemzeti érdekeket!

Állami tulajdonba kell venni az energiaszektort, beleértve a távhő-ellátást, a villamosáram-szolgáltatást! Ne engedjük, hogy a külföldiek rajtunk gazdagodjanak!

Energia-függetlenséget akarunk! Építsünk atomerőműveket, használjunk fel más alternatív lehetőségeket, ne függjünk a külföldi gáztól! Nyissuk meg újra a korábban bezárt, de a mai viszonyok között ésszerűen üzemeltethető bányákat! Magyarország érdekében hasznosítsuk a makói gázmezőt!

Hozzunk létre lakossági hitelekkel és befektetésekkel foglakozó állami bankot, hogy a lakosság megtakarításait ne csak a magántőke kezelje! Az állami bank csökkentse a hitelek kamatát, kényszerítse rá a többi bankot profitjának csökkentésére! Az állam szerezzen részesedést a bankokban! Mikrohitelekkel támogassuk a bajbajutottakat, így nem kényszerülnének előnytelen, rövid lejáratú hitelek felvételére! Az állam garantálja a bankbetéteket!

A válság következményeit azok okozóival fizettessék meg! A kormány fogadjon el átfogó csomagot a nemzetközi pénzügyi válság következményeinek elhárítására. A kormány hirdessen elbocsájtási moratóriumot. A munkanélküliek és a fiatalok kapjanak lakbérkedvezményt. Törvény tiltsa meg, hogy a kölcsönök nem fizetése miatt bárkit is ki lehessen rakni az utcára! Fagyasszák be a törlesztéseket azoknál a dolgozóknál, akik elvesztették a munkájukat! Az IMF-től felvett kölcsönt ugyanazzal a kamattal a bankok adják a lakosságnak, a kis- és középvállalkozóknak!

Magyar mezőgazdaságot akarunk! Magyarország az alapvető élelmiszerek terén legyen független a külföldtől! Az állattenyésztést helyre kell állítani. El kell érni, hogy ne maradjon parlagon föld. A kormány feladata, hogy megvédje a magyar termelőket a külföldi agráragressziótól. Ne engedjük új bevásárlóközpontok építését! Korlátozni kell a polcpénzek gyakorlatát! Törvényben kell előírni, hogy mennyi magyar árut kell a bevásárlóközpontoknak kötelezően árusítaniuk. Támogatjuk, hogy gazdaszervezetek építhessék a bevásárlóközpontokat.

A magyar föld maradjon magyar nemzeti tulajdonban! A nemzeti tulajdon használatát az állam szervezze bérbeadás és közvetlen állami felhasználás útján. A termelőket védeni kell a felvásárlók önkényével szemben. Az őstermelők, kistermelők adója a lehető legalacsonyabb legyen, mentesítve őket az adminisztrációs terhektől. Ösztönözzük a szövetkezeti formák alkalmazását. Az állam agrárpolitikai és adminisztratív eszközökkel egyaránt akadályozza az agrárolló további szétnyílását! Új rendszer szükséges a kis- és középtermelők hitelezésére. Az állam a falvakban kedvező hitelekkel, adómentességgel segítse a fiatalok családalapítását, önálló gazdálkodását.

 

***

 

Lehetőséget
a magyar fiataloknak!

 

Minden fiatalnak alkotmányos joga legyen az első munkahelyhez és az első lakáshoz.

Az oktatás egységes állami feladat legyen. Magyarország költse a megtermelt jövedelem legalább 10 százalékát erre a célra.

Minden faluban maradjon meg legalább az általános iskola első négy osztálya!

Hatékony magyar felsőoktatást akarunk! A felsőoktatás képezzen önálló gondolkodásra és cselekvésre képes, kreatív szakembereket! A bolognai rendszer erőltetése helyett az európai folyamatokhoz illeszkedő, de magyar oktatást építsünk!

A magyar nemzeti gazdaság céljait szolgáló szakképzést akarunk! A szakképzés illeszkedjen az ország fejlesztési programjaihoz, adjon tényleges kenyeret a fiatal kezébe.

Magyar embereket neveljünk! Ezeréves történelmünket egységes egészként kezeljük, amelyhez minden kor hozzájárult!

A vidéki magyar értelmiséget is meg kell őrizni! Ez pedig másképpen nem megy, minthogy a falvakban megóvjuk a postát, a patikát és az iskolát.

Állami eszközökkel segítsük a bölcsőde- és óvodaépítést!

Iskolai sportot, megfizethető tömegsportot akarunk!  Ezzel teremthetjük meg jövőbeni sikerünket a világversenyeken.

***

 

Védjük meg
a magyar emberek egészségét!

 

Mi a magyar ember egészségét védjük korunk legpusztítóbb vírusával, a globális tőke mohóságával szemben. Csak az államnak az érdeke az egészséges adófizető dolgozó.

Az egészségügy állami ügy legyen! Az egészségügy maradjon állami és önkormányzati tulajdonban. Az állam a megtermelt jövedelem legalább 10 százalékát költse erre.

 

Mit akarunk Európában?

 

Egységes Európát akarunk, az emberek és népek egységes Európáját akarjuk. Olyan Európát, ahol a tisztesség és a munka az érték.

Az EU-szerződés újratárgyalását akarjuk, új elveken, a néptömegek bevonásával. Európai szuperállam helyett a nemzetek szövetségét akarjuk. A gazdagok és nagyok uralma helyett az egyenlő nemzetek kölcsönösen előnyös együttélését akarjuk. Az EU-bürokraták uralma helyett a népek demokratikus együttlétét akarjuk.

Mondjuk meg az EU-nak: fizessen a rendszerváltásért! Ők jártak a legjobban, ők a haszonélvezők, fizessenek! Az EU segítsen megoldani a magyar társadalom gondjait, a fejlettségi különbség leküzdését, a cigányság helyzetének javítását.

A nemzeti érdekek legyenek az EU-érdekei! Az ellentétes érdekeket fel kell számolni.

Dolgozni akarunk az Európai Parlamentben. Nem a nagy fizetésért megyünk oda, hanem azért, hogy a magyar érdekeket szolgáljuk.

Az EU ne legyen katonai szervezet! Magyarország semmilyen formában se vegyen részt az EU katonai tevékenységében.

Magyarország lépjen ki a NATO-ból! A magyar katonákat hozzák haza Afganisztánból, Koszovóból és minden más külföldi országból!

Magyar hadsereget akarunk! Magyar honvédséget, gyarmati kisegítő karhatalom helyett.

 

Mit tehetünk a tőke ellen?

 

Azt akarjuk, hogy a dolgozó embernek már most jobb élete legyen. Tudjuk, hogy kapitalizmus van. A pénz, a média, a hatalom a tőkések kezében van. Mit tehetünk mi a tőke ellen?

Küzdenünk kell! Az elmúlt 20 év világosan mutatja, hogy itt csak az a miénk, amit kiharcolunk magunknak. Harcolni kell a munkaköpenyért, ami jár. Harcolni kell azért, hogy a nemzeti ünnepeken ne hívjanak be bennünket dolgozni. Harcolni kell azért, hogy európai béreink legyenek és ne csak európai árak. Ezért kell szervezni a szakszervezeteinket, erősíteni hitünket. Ezért kell vállalni a sztrájkot, ha szükséges. Ezért kell segíteni a többi dolgozó küzdelmét.

Ha ezt akarod, támogasd a Munkáspártot, szavazz a Munkáspártra!

Ezt a programot nem lehet a Munkáspárt nélkül megcsinálni.

Ezt a programot csak a Munkáspárttal lehet megcsinálni.

Mi nem a tőkések, nem a milliárdosok, mi a dolgozó emberek pártja vagyunk!