Cikkek
 

AKTUÁLIS

MÁJUS ELSEJÉN ITT A HELYED!

.       9 órától: gyülekező a Kodály köröndön – májusi köszöntő

.       10 órátor: felvonulás

.       10.30-tól  a Munkáspárt majálisa a városligeti Paál László sétányon

A ligetben felszólal Thürmer Gyula, bemutatkoznak a Munkáspárt EP-listájának vezetői, utána politikai és kulturális programokra várjuk a budapestieket,  a Baloldali Front-Kommunista Ifjúsági Szövetség ismét megnyitja Kuba-sátrát.

Munkás! Dolgozó!

Május 1. a Te ünneped! A Munkáspárt a Te pártod!

 

Írj! Fényképezz!

A Szabadság mindannyiunké. Közös érdekünk, hogy tájékozódjunk mindarról, ami országunkban történik. Legyen az jeles vagy felháborító esemény: tudnunk kell róla! A Szabadság szerkesztõsége ezúton hív fel mindenkit, aki ilyennel találkozik: írja meg, vagy fényképezze le, s küldje be! Várjuk tudósításaitokat levélben a székház címére „A Szabadság” felirattal, vagy az info@aszabadsag.hu e-mail címre.


MEGHÍVÓ

A Magyar Kommunista Munkáspárt
a fasiszta elnyomás elleni tiltakozás egyik legnagyobb magyar lírikusa,
Radnóti Miklós születésének 100. évfordulóján,
2009. május 5-én, 15.00 órai kezdettel
kiállítással egybekötött, zenés-irodalmi megemlékezést tart,
melyre tisztelettel meghívjuk.

Megnyitót mond: Simon András író, publicista,
az EZREDVÉG folyóírat főszerkesztője.
A rendezvény helye: Budapest, Újbuda (XI. kerület),
Bartók Béla út 79. szám alatti munkáspárti iroda nagyterme.

Irodalmi rendezvényünk főhajtás a fasiszták és nyilas keretlegények által kivégzett Radnóti Miklós költő ma is élő emléke előtt, egyben tiltakozás
az ordas eszmék újraélesztése és támogatása ellen.
Abból indulunk ki, hogy a 21. század embere nem lehet közömbös egy újraéledő, embertelen eszme, a gyűlölettől táplált és ideológiává vált
fasiszta tendenciákkal szemben.
Radnóti hazafiassága, hazaszeretete, az ordas eszmék elleni
kérlelhetetlen harca példaadó a ma emberének is!

 

Hatékony akciókat!

Az esztergomi Suzukinál több alkalommal jártunk, mindig mûszakváltáskor, hogy minden munkáshoz eljuttassuk anyagainkat. A legutóbbi akció során hangosítást és transzparenst is vittünk, több száz munkás hallhatta Thürmer Gyula beszédét.
  Számos fõvárosi gyár elõtt szórólapoztunk, de egy látogatás kevés. Csütörtökön újra az Egyesült Izzó (General Electric) kapujánál dolgoztunk, most már a Munkáspárt programját kaphatta kézhez félezer munkás. Ezt megelõzõen a „Megérte? Ezt akartad?” röplapot olvashatták a dolgozók. Másnap két aktivistánk újra elment a helyszínre, és több kopogtatócédulával tértek vissza.
  A gyárak elõtti akció rövidtávon is hasznos, de nekünk távlatokban kell gondolkozni. Egyre több hasonló gyors, hatékony akcióra van szükség országszerte!

FOGARASI ZSUZSANNA


Ülésezik a Központi Bizottság

A Munkáspárt Központi Bizottsága április 25-én 10 órai kezdettel tartja űlését a Budapest Baros utcai központban.

Napirend:

1.

A szakszervezeti mozgalom és a Munkáspárt tevékenysége e téren
Előadó: Gilicze Attila

2.

A párt anyagi helyzete
Előadó: Karacs Lajonsé

3.

Javaslat az Európai Baloldali Párthoz való viszonyunkra
Előadó: Thürmer Gyula

Egyebek: A választási munka helyzete

 

A Magyar Kommunista Munkáspárt központi politikai lapja. Szerkeszti a szerkesztõbizottság. Szerkesztõség: 1082 Budapest VIII., Baross utca 61.; Telefon: 313-5420 (közvetlen); 334-1509/22 m. Telefax: 313-5423;
A Szabadság e-mail címe: info@aszabadsag.hu; internetcím: www.aszabadsag.hu
Kiadja: a Progressio Kft., a kiadásért felelõs: Vajda János igazgató; ISSN 0865-5146

A Munkáspárt internetcíme: http://www.munkaspart.hu