Cikkek
 

Újabb Front-szervezetek

Hírek

Három helyen alakult meg a Baloldali Front Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezete az elmúlt hét során

Miskolcon hét fővel jött létre a Front helyi szervezete. Vezetőjük Huszár Gábor lett, végzős egyetemi hallgató. A miskolci fiatalok tagsága fele-fele arányban egyetemistákból és munkásfiatalokból áll, egy fiatal pedig középiskolai hallgató.

Nagyon komolyan veszik a Front tevékenységét, már kész programjaik vannak az elkövetkezendő időszakra. Hetente fognak gyűléseket, akciókat tartani. Legközelebbi nagyobb megmozdulások a miskolci május 1-je lesz, amire már most készülnek külön fiatalos megjelenéssel

Dunaújvárosban öt fővel alakult meg a Front helyi szervezete. Elnökük Biczó Gábor lett, középiskolai tanuló. Itt Tőke Gábor, a Front Kongresszusi Előkészítő Bizottságának a tagja hozta össze a fiatalokat a megalakulásra nagy munkával. Ők sajnos helyiség gondokkal küszködnek, de ez nem jelent nekik problémát. Itt is színes csapat állt össze dolgozókból és tanulókból. Nagyon lelkesek, fő céljuk most a Front megismertetése a városban és különböző akciók szervezése, amivel még több fiatalt tudnak toborozni.

Baranya megyében öt fővel alakult meg a területi szervezetünk. A megyei fiatalok megválasztották elnöküknek Hitre János, vasutas dolgozót, aki szintén a Baloldali Front Kongresszusi Előkészítő Bizottságának a tagja is. Itt munkásfiatalokból állt össze a Front helyi csapata, és kész programjuk van az elkövetkezendő egy évre, amit nyolc pontban határoztak meg. Ezek között nagy hangsúlyt fektettek a Front országos munkavállalási kampányára, a pécsi egyetem hallgatói önkormányzatába való bekerülésre, és az Ormánság problémáival való foglalkozásra.

Mindhárom helyen az volt a Front vezetésének a tapasztalata, hogy felkészült, tenni akaró fiatalokból álltak össze a csoportok és mindenhol nagyon jó vezetőket választottak maguknak. A Front is építhet ezekre a szervezetekre a jövőben.

Mindegyik friss szervezetünk készül a kongresszusunkra, és remélhetőleg az új tagok mindannyian részt tudnak rajta venni.

Nagyon pozitív tapasztalat volt például az, hogy Miskolcon a pártszervezet megszavazott a helyi szervezetnek 15.000 Forintot, és a másik két helyen is a párt kész segíteni a fiataloknak konkrét ügyekben.

Dunaújvárosban külön jó tapasztalat volt, hogy a párt kész segíteni, de nem szól bele a Front helyi munkájába. Ami nagyon fontos, hogy a párt és a Front segítse egymást, de mindenki haladjon a saját útján.

Szeretnénk, ha ez jövőben minden szervezetünknél így lenne, hiszen csak így tudjuk gazdagítani igazán közös politikai munkánkat.