Cikkek
 

Védnökség a mártírsírok felett
Dr. Weil Emil

Mozgalom

Dr. Weil Emil - 1897 - 1954

A Munkáspárt nagy-budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Dr. Weil Emilt mutatjuk be.

Dr. Weil Emil tudósként, kommunista orvosként vonult be a magyar munkásmozgalom történetébe.
1897 februárjában született Dombegyházán. Már gyermekkorában alaposan megismerte azt a paraszti környezetet, amelyben édesapja a gyógyító munkát végezte. A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen szerzett orvosi diplomát. A Pesti Izraelita Hitközség Alapítványi Közkórházában röntgenasszisztensi állást kapott 1932-36 között a csepeli Weiss Manfréd Gyár kórházának főorvosa. Szakmai körökben kiemelkedő radiológusként tartották számon. Napi munkája mellett fontos feladatának tekintette, hogy látogassa a peremkerületek munkásotthonait, s az adott lehetőségek között felvilágosító előadásokat tartson, orvosi tanácsokat adjon a népbetegségek megfékezésére.

1928-tól az MSZDP VII. kerületi szervezetének a tagja. Egyike volt a szocialista orvoscsoport megalapítóinak. Ezekben az években bevonták az illegális Kommunisták Magyarországi Pártja legfelsőbb vezetésébe. 1934 végétől a KMP hazai apparátusának a vezetője. Szervezte a párt illegális nyomdája működését és a sajtótermékek elosztását. 1936 januárjában. az itthoni kommunista vezérkar lebukásakor a rendőrség őt is letartóztatta. Több, mint 9 évet ült börtönben.

1945 után részt vett az Orvosszakszervezet létrehozásában, jelentős szerepe volt a magyar orvostársadalom mozgósításában és a szocialista egészségügy építésében. A felszabadulás után kiemelkedő szerepet játszott Budapesten a járványelhárító munkában. Később irányításával történt a mozgó, majd általános falusi egészségügyi hálózat megszervezése.

Tevékenyen részt vett a szocialista egészségügy megteremtésében. A mai időkre is érdekes megjegyzést tett a gyógyszerészetről szóló 1948. évi XXX. törvénycikk 1. §-a szerint „a gyógyszertárak állami felügyelet alatt álló közegészségügyi intézmények szabályozásáról“ szóló parlamenti vitában, ahol keményen támadta a jobboldali képviselőket.

Az említett 1948-as törvény parlamenti előterjesztéseként dr. Weil Emil a következő megállapításokat tette: „Azt hiszik, hogy a szabad versennyel a közegészségügyi problémákat is lehet szabályozni… A tapasztalat éppen az ellenkezőjét mutatja. A gyógyszerárak nem lesznek alacsonyabbak, de a gyógyszerek minősége határozottan romlik… a visszaélések pedig… egyre szaporodnak.“

A Weil Emil-emlékérem a tudós-politikus tiszteletére

Ő keltette újból életre az orvosi sajtót. Szorgalmazta az orvosok és egészségügyi dolgozók közös szakszervezetének megalapítását. Egy ideig Rákosi Mátyásnak, a Magyar Dolgozók Pártjának titkára volt. A szakszervezet főtitkára, az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke, országgyűlési képviselő volt, 1950 - 53 között a Magyar Népköztársaság washingtoni követe.

Oktatott a budapesti orvostudományi egyetemen. Előadásaiban az egészségügy társadalmi vonatkozásai mellett az orvostudomány fejlődésének elvi kérdéseivel foglalkozott. Tiszteletére Weil Emil-emlékérmet alapítottak.

1954 novemberében hunyt el. Tiszteletére több magyarországi kórházat, rendelőintézetet, szanatóriumot neveztek el róla.