Cikkek
 

Barátok és szövetségesek a civilmozgalomban

Belföld

A Munkáspárt a korábbi időszakokban is számos jó és eredményes kezdeményezést tett a civilszerveződésekkel való kapcsolatok építésére. Mindig is komoly gondot okozott, hogy a baloldali civil és érdekvédelmi szervezetekben erősen érvényesült az MSZP politikai befolyása. A korábbi hagyományos civilszervezeti kapcsolataink az utóbbi egy-két évben beszűkültek. Erre jelentős hatással volt a pártellenzék fellépése is. Megmaradt a kontaktus a MEASZ-szal, jó a viszony az Ezredvég Alapítvánnyal.

Új munkáspárti politika


A párt új helyzetében, új politikája alapján, és a civilmozgalmak körében tapasztalható politikai polarizáció miatt is indokolt, hogy áttekintsük a civilszervezetekkel kapcsolatos munkánkat. Alapelvünk, hogy egyszerre kell törekedni a civilszervezetekben való részvételre, s a lehetőségeket kihasználva tudatosan de türelmesen, újra és újra, lépésről lépésre dolgozni kell a civilszervezetekkel való kapcsolatok építésén is. Továbbra is ösztönöznünk kell, hogy a Munkáspárt tagjai vegyenek részt a különböző helyi civilszerveződések, érdekvédelmi szervezetek, nyugdíjas, kulturális, sport- és lokálpatrióta szerveződésekben

Civilkapcsolataink szélesítésének is egyik alapvető gondja, hogy kevés a káderünk. Ugyanakkor a párt fiatalabb nemzedékét, értelmiségi tagjait ismét biztatnunk kell erre a munkára. Fontos, hogy a Baloldali Front is legyen nyitott a civilszervezetekkel való kapcsolatépítésre Életkoruk miatt, társadalmi helyzetükből adódóan, könnyebb a bejutásuk, mint az idősebb párttagoknak. Hasonlóképpen a Nőtagozatunk is rendelkezik ilyen potenciális lehetőségekkel munkájának megújításában.

Időszerű lehetőségek, feladatok

A Munkáspárt aktív részese volt a Magyar Szociális Fórum létrehozásának (2003., Miskolc). A hazai Fórum-mozgalom 2007-ben gyakorlatilag kettészakadt. Egyrészt a Magyar Szociális Fórum Hálózatra (ennek keretében csoportosul gyakorlatilag valamennyi, lényegében az MSZP befolyása alatt álló szerveződés - ATTAC, BET, Baloldali Alternatíva, Kádár János Baráti Kör, Marx Károly Társaság, TÉT, stb, s itt tevékenykedik a Munkáspárt-2006 is).

Másrészt a Magyar Szociális Fórum Kerekasztala szerveződésre. Ennek Szociális Kerekasztala keretében alakult ki széles társadalmi ellenállás a szolidaritási elven alapuló, állami egészségbiztosítási rendszer megvédésére. Számunkra e területen kétirányú lehetőségünk és feladatunk van. Egyrészt: továbbra is részt venni a tb-privatizáció megállítására kialakult együttműködésben. Jelentős az igény arra, hogy az ehhez kötődő fórumokon, megmozdulásokon nagyobb számban vegyenek részt munkáspárti orvosok, egészségügyi dolgozók, tanáraink, fiataljaink. Másrészt ezen a szálon ismét kapcsolódjunk be az MSZF nemzetközi fórumainak hazai előkészítésébe, a lehetőségeink szerint minél szélesebb körben vegyünk azon részt, mint ahogy korábban ott voltunk Athénban vagy Londonban. A legközelebbi nagy nemzetközi találkozó 2008. szeptemberében lesz Malmőben.

A Munkáspárt korábban eredményesen működött együtt a humanistákkal (www.humanista.hu) Nevezetes volt még a Horn-kormány politikája elleni közös tüntetés. Részt vettek a NATO-tagság elleni fellépésben, a Jugoszlávia bombázása elleni tiltakozásokban is. Legszorosabb volt az együttműködésünk a kórház-privatizációs népszavazásban. Az utolsó akció, amelyben együttműködtünk, a Bush-látogatás elleni tiltakozás volt.

Vannak olyan hagyományos megmozdulásaik (Békejel-akció, tiltakozás az iraki háború kezdetének évfordulóin, Hirosima-napi megemlékezés, stb., amelyekbe a Baloldali Front és budapesti pártszervezetünk mindenképp bekapcsolódhatna.. Figyelemre méltó az Utca Embere Egyesületük (www.humanista.hu/utcaembere), amely a hajléktalanság, a fővárosi és egyes megyeszékhelyi kilakoltatások, az un. koldusrendeletek (V., XIII. kerület, Szeged, Kaposvár), s általában a lakhatási jogért lép fel. A szervezet részt vett a szakszervezeti demonstrációkon, részesei a mostani népszavazási összefogásnak is

A legutóbbi civilmegmozdulásoknak - a résztvevő szakszervezeteken túl - legnagyobb és politikailag legaktívabb szervezete a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (www.noe. hu). 1987-ben alakult, kiterjedt társadalmi tevékenységet folytató szerveződés, 15 ezer családot tömörít, 300 településen van helyi közössége, a központon túl regionális irodái vannak Baranya, Békés, Fejér, Győr, Hajdú és Pest megyében. A mostani népszavazásra 55 ezer aláírást gyűjtöttek. A tavalyi szeptemberi tüntetésük melletti szolidaritásunkat köszönettel vették. A Nőtagozattal közösen keresni kell a további együttműködést velük országosan és helyi szinten is.

A jelenlegi civilösszefogásban jelen vannak azok az egészségügyi szervezetek is, amelyekkel a kórház-privatizációs népszavazáskor már kapcsolatba kerültünk, például az EDDSZ mellett a Magyar Orvosi Kamara, a Kórházszövetség.

Ott vannak olyan betegszervezetek, mint a Rákellenes Liga, amellyel már rendszeres a kapcsolata a Munkáspártnak, vagy az Asztmás és Allergiás Betegek Országos Szövetsége, amelynek intenzív tevékenysége kötődik a parlagfű-mentesítés kérdéséhez, illetve a Magyar Szervátültetettek Szövetsége, amelynek vezetőivel már a kórház megszüntetése elleni akciókban együttműködött a csepeli szervezetünk. E kapcsolatok mind továbbépíthetők.

„Zöld" és „ökopolitikai“ szervezetek

A jövőre nézve is figyelemre méltó, hogy több zöld, vagy inkább „ökopolitikai“ szervezet, az utóbbi években egyre aktívabb, s most a közszolgáltatások privatizálása kérdésében határozottan kormányellenes, antiliberális politikai szerepet vállalnak. A Levegő Munkacsoport (www.levego.hu), amely még 1990-ben jött létre. Az általános környezetvédelmi ügyek mellett a jelentősebb akcióik a közlekedés ügyéhez kötődnek (vasút contra autópályák, budapesti tömegközlekedés, STOP SZMOG mozgalom), de felléptek a Hankook gyár ügyében is.

A Védegylet (www.vedegylet.hu), amely még a Tisza ciánszennyezése elleni akcióban alakult meg. Ma jól szervezett önkéntes segítőhálózatuk dolgozik különböző munkacsoportokban. A jogászcsoportjukban ott vannak például annak a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) szervezetnek az ügyvédjei, akik a bírásági perünkben is részt vettek. Jelentősebb akcióik voltak: a NATO-radar elleni tiltakozások szervezése, a fővárosi zöldterületek védelmére szervezett, a bevásárlóközpontok építése elleni fellépések. Most ők alapították a TB-mentők nevű akciócsoportot.

Az Élőlánc Magyarországért (www.elolanc.hu) 2005-ben alakult. Jelentősebb akcióik a „zöld-témák“ mellett az „Élőlánc a kisiskolákért“, a felsőoktatás átszervezése, a bolognai folyamat elleni fellépés, a vasúti szárnyvonalak megszüntetése, a kormány 2007-es vagyontörvénye elleni tiltakozások. Az elmúlt hetekben számos helyen hívták ki vitára a szocialista képviselőket a tb-törvényről.

E szervezetek tevékenységét a párt aktivistáinak érdemes megismerni, figyelemmel kísérni. A jövőben részletesebben is bemutatunk egy-egy civilszervezetet.

Vajda János