Cikkek
 

Elméleti sarok: Vigyázat, veszélyes!

Elmélet

Mi kell a szocializmushoz?

Tamás Gáspár Miklóstól és hittársaitól mást se hallani manapság, mint hogy a magyar szocializmus nem is volt szocializmus, hanem államkapitalizmus. A nyugati baloldali pártok azt sugallják, hogy nem osztályharcra van szükség, hanem „új európai politikai kultúra kialakítására“. Ezek zavaros nézetek, amelyek az egyéni szándékoktól függetlenül a tőke érdekeit szolgálják, hiszen bennünket akarnak meggyőződésünktől és a tényleges harctól eltéríteni. Marx és Engels leírják nekünk, hogyan lesz a kapitalizmusból szocializmus és azt is, hogy mi a szocializmus lényege.

Nem azt, hogy hogyan nézett ki pontosan Magyarországon, a Szovjetunióban, Kínában vagy másutt a 20. században. Ezt ugyanis nem tudhatták.

A Kiáltványból azt sem olvashatjuk ki, hogy milyen lesz a 21. század szocializmusa. Ezt nem csak Marx nem tudhatta 1848-ban, hanem mi sem tudhatjuk 2008-ban. A lényeget azonban, azaz minden szocialista társadalom alapvető jellemzőit, tudhatjuk. Nos, nézzük, mint mond Marx és Engels!

„Már fentebb láttuk, hogy a munkásforradalom első lépése a proletariátus uralkodó osztállyá emelése, a demokrácia kivívása.“ Ebben a mondatban benne van minden. A magántőke uralmát, a kapitalizmust csak forradalom útján lehet megdönteni. Miért? Azért, mert olyan tőkést még nem hordott a föld a hátán, aki dalolva átadná a munkásnak a gyárát, a bankját, a tőkéjét. A tőkét nem lehet lobbizással meggyőzni, nem lehet szép szóval jobb belátásra bírni. A tőkét megdönteni lehet.

Miért kell a forradalom? Nem a szépen hangzó jelszavak kedvéért, hanem azért, hogy a munkás legyen a hatalom birtokosa. Más szóval, ő legyen a parlamentben, ő döntsön arról, hogy az ország vagyonát mire fordítsuk. Ha ez nem történik meg, akkor a kapitalizmus marad.

Benne van egy harmadik lényeges elem is. A forradalom célja a demokrácia kivívása. A demokrácia a nép hatalmát jelenti. Ha a nép dönt az alapvető kérdésekben, demokrácia van, ha nem, akkor nincs. Ma Magyarországon nem általában van demokrácia, hanem a tőkésosztály számára van demokrácia. Azé a jog, akié a pénz. Akinek van pénze, annak mindent lehet, akinek nincs, annak semmit.

Milyen lesz a szocializmus?

A szocializmus célja nem az, hogy sok egyenlő, de szegény ember legyen. A szocializmus célja, hogy sok egyenlő, és jól élő ember legyen. A tőkés nem a mi kedvünkért működteti a bankot, hanem azért, hogy neki haszna legyen. A munkásosztálynak éppen azért kell saját kezébe vennie a gyárakat, a bankokat, a termelőeszközöket, hogy azokat a saját maga javára hasznosítsa.

Mit olvashatunk Marxnál és Engelsnél? "A proletariátus arra használja majd fel politikai uralmát, hogy a burzsoáziától fokról fokra elragadjon minden tőkét, hogy az állam, azaz az uralkodó osztállyá szervezett proletariátus kezében centralizáljon minden termelési szerszámot, és a lehető leggyorsabban növelje a termelőerők tömegét."

A tőke kisajátítása azt jelenti, hogy a konkrét személyektől elvesszük a tőkét. Ha nem lesz semmije, amivel kizsákmányolhat másokat, már nem tőkés többé. A szocializmus ezért nem csupán a munkás és a tőkés ellentétét szünteti meg, hanem általában felszámolja a kizsákmányolás lehetőségét.

A szocializmus ellen ezért fog össze minden más kizsákmányoló réteg, mert tudják, hogy a szocializmus az ő lételemüket szünteti meg. "De bárminő formát öltöttek is ezek az osztályellentétek, valamennyi elmúlt évszázad közös ténye az, hogy a társadalom egyik része kizsákmányolta a másikat.

Ezért nem csoda, hogy mindezen századok társadalmi tudata, minden változatossága és különfélesége ellenére, bizonyos közös formákban mozog, olyan tudatformákban, melyek csak az osztályellentét teljes eltűnésével fognak egészen elenyészni." -olvashatjuk a Kiáltványban.

Itt jön Marxnál és Engelsnél egy egészen futurisztikus gondolat. A munkás megszünteti a tőkést, az ellenfelét. Ha nincs, aki őt kizsákmányolja, akkor már neki sem a harccal kell törődnie, hanem csakis a társadalom értelmes szervezésével, a gazdaság, a kultúra fejlesztésével.

"Ha a proletariátus a burzsoázia elleni harcában szükségszerűen osztállyá egyesül, forradalom útján uralkodó osztállyá teszi magát, és mint uralkodó osztály a régi termelési viszonyokat erőszakkal megszünteti, akkor e termelési viszonyokkal együtt megszünteti az osztályellentétnek, egyáltalában az osztályoknak a létfeltételeit, és ezzel saját magának, mint osztálynak az uralmát is."

Történelmi küldetés

A munkásosztálynak tehát történelmi küldetése van. A munkásosztály megszünteti a kizsákmányolást, és olyan társadalmat teremt, amely nem a tőke logikájára, hanem az emberek normális igényeire épül.

Ma a tőke akadályozza a számítástechnika lehetőségeinek kihasználását, mivel csak olyan területekben érdekelt, ami neki pénzt hoz. A környezetvédelem nem oldható meg tőkés viszonyok között, mert a célja nem a környezet védelme, hanem a gyarapodás. A szocializmus képes lesz feloldani ezeket az ellentmondásokat.

"A régi polgári társadalom s a vele járó osztályok és osztályellentétek helyébe olyan társulás lép, amelyben minden egyes ember szabad fejlődése az összesség szabad fejtődésének feltétele". - üzenik nekünk a Kommunista Kiáltvány szerzői.