Cikkek
 

Védnökség a mártírsírok felett
Kossa István

Mozgalom

1948. márciusában Kossa István, a Magyar Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagja beszél Csepelen, a Weiss Manfréd gyárban

A Munkáspárt nagy-budapesti szervezetei védnökséget vállaltak a Fiumei úti sírkertben, a Munkásmozgalmi Panteonnál található mártírsírok gondozása felett. A Szabadság újságban ezen a héten Kossa Istvánt mutatjuk be.
Kossa István, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő személyisége, az antifasiszta ellenállás részese, az 1956-os események egyik fontos szereplője.

1904. március 31-én született Balatonlellén. Apja napszámos volt. Árvagyerek, akit a rokonok neveltek. Keszthelyen járt gimnáziumba. Az első világháború után újságíró-gyakornokként dolgozott, majd villamoskalauz Budapesten. 1922-ben bekapcsolódott a munkásmozgalomba, 1933 után szakszervezeti vezető. Az illegális kommunista pártmunka egyik legismertebb szakértője. A kommunista párt az ő javaslatára és részvételével használta fel a természetjáró mozgalom kereteit a mozgalom céljaira. A budai és a pilisi hegyek számtalan illegális találkozónak adtak otthont.

1942-ben a szakszervezeti funkcionáriusokból és kommunistákból összeállított hirhedt 401-es büntetőszázaddal Ukrajnába vitték. Emlékirataiból, a "Dunától a Donig" című könyvéből a munkaszázadok kegyetlen sorsát ismerhetjük meg. 1943-ban átszökött a fronton. A krasznogorszki antifasiszta iskola tanfolyamára került, majd ugyanott oktató lett. 1944-ben részt vett a KMP Moszkvai Bizottsága akcióprogramjának megvitatásában. 1944 novemberében Szegedre, majd Budapestre ment a moszkvai vezetőség üzenetével. Darvas Józseffel és Ortutay Gyulával kereste a kapcsolatot, hogy ideiglenes kormányt alakítsanak.
 
A háború után magas szakszervezeti és állami tisztségeket töltött be: volt a SZOT főtitkára, az MKP Központi Vezetőségének és Politikai Bizottságának tagja, több tárca minisztere. Részt vállalt a Rákosi-korszak döntéseinek végrehajtásában, de személye nem kompromittálódott.

Az 1947. évi választásokon az MKP részéről Veszprém megye országgyűlési képviselőjének választották, és több ciklusban képviselte a megye érdekeit. Jelentős szerepet vállalt 1947-ben a veszprémi Batsányi János Népi Kollégium létrehozásában.

Ő nyitotta meg a Veszprémi Vegyipari Egyetemet. Képviselőként és miniszterként sokat tett a megye úthálózatának és közlekedésének korszerűsítéséért.

Az 1951-ben létrehozott Állami Egyházügyi Hivatal első elnökeként tevékenyen részt vett a Rákosi-korszak egyházpolitikájában, a történelmi egyházak visszaszorításában.

Kossa István önéletrajzi munkája

Később az ipar egyik vezetőjeként nevéhez fűződik az 1950-es évek nagy iparosítási programjainak végrehajtása. A korszak népszerű és ismert politikusa volt, a dohányzási szokásáról ismert „pipás miniszter“.

A magas állami tisztségek ellenére megmaradt egyszerű embernek. A természetjárást ekkoriban sem adta fel. Ő volt az Országos Természetjáró Társadalmi Bizottság elnöke.

Kossa István az 1956-os események idején kulcsszereplővé lép elő. Nagy Imre, mint tapasztalt és népszerű politikust beveszi a kormányába pénzügyminiszterként. Kossa azonban nem tart Nagy Imrével. Elfogadja Kádár János felkérését, és 1956. november 4-től ő a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormánynak a pénzügyek vezetésével megbízott tagja.

Neve sokak számára garanciát jelent. 1956 után Kossa fontos szerepet vállal a szétzilált népgazdaság helyreállításában, a termelés beindításában, a magyar gazdaság korszerűsítésében. 1965 áprilisában halt meg