Cikkek
 

Világifjúsági Találkozó Szófiában

Mozgalom

A szófiai VIT emblémája

1968-ban Szófiában, a bolgár fővárosban rendezték meg a IX. VIT-et. Ezen 142 ország 20000 küldöttje vett részt a „Szolidaritásért, békéért és barátságért“ jelszó alatt.

A IX. Világifjúsági Találkozó nagy nehézségek árán jöhetett csak létre. A helsinki Fesztivál után a Nemzetközi Előkészítő Bizottság úgy döntött, hogy a következő találkozót Európán kívül rendezi meg. Algéria fővárosára esett a választás, azonban a kitűzött időpont előtt nem sokkal, 1965 tavaszán olyan belpolitikai változásokra került sor az országban, hogy a feszült helyzetben Algéria nem vállalhatta a házigazda szerepét.

A Nemzetközi Előkészítő Bizottság ekkor úgy határozott, hogy a IX. VIT-et egy évvel később Ghánában rendezzék meg. Azonban 1966 elején Ghánában katonai puccsal megdöntötték Nkrumah elnök haladó rendszerét, és az imperialistabarát új kormánytól pedig természetesen mi sem állt távolabb, mint otthont adni a találkozónak.

A külső okok által előidézett két kudarc következményeként nehéz helyzetbe került a fesztiválmozgalom. Azok, akik eddig is ellenségesen szemlélték a haladó fiatalok imperialistaellenes demonstrációinak ezt a sorozatát, most örömmel „temették“ el a Világifjúsági Találkozót. A nyugati sajtókban jó néhány cikk állította, hogy a VIT lángja kialudt, a mozgalom elvesztette népszerűségét, a világ fiataljai körében nincs már érdeklődés az ilyen találkozók iránt. Fokozott felelősség hárult így a Nemzetközi Előkészítő Bizottságra, amikor 1967 elején Bécsben ismét összeült, hogy döntsön a IX. VIT sorsáról.

Két szocialista ország, Bulgária és Kuba ifjúsága is kész volt vállalni a találkozó megrendezését. Figyelembe véve, hogy a Kuba elleni amerikai blokád következtében akkor még csak a szovjet és a csehszlovák légitársaság gépein lehetett eljutni a szigetországba, és így a szomszédos latin-amerikai országok delegációi is kénytelenek lettek volna Európán keresztül utazni, a választás nem egyszerűen Havanna és Szófia között, hanem egy anyagi okokból szűkre szabott, vagy egy valóban tömegméretű, a mozgalom hagyományainak megfelelő találkozó között történt, az utóbbi javára.

Magyar népviseletbe öltözött lány a tuniszi küldöttség egyik tagjával a magyar Rajkó zenekar muzsikájára táncol a IX. VIT megnyitó ünnepségén

A IX. VIT előkészületeit végül kedvező körülmények segítették. A fejlett kapitalista társadalmakban és a fejlődő országok körében a 60-as évek derekától meggyorsult a balratolódás folyamata. A kommunista ifjúsági szervezetek befolyásának erősödésével párhuzamosan kezdett visszaszorulni az antikommunizmus. Emellett az USA vietnami agressziójának kiszélesedése a nemzetközi ifjúsági és diákmozgalom történetében példátlan szolidaritási mozgalmat váltott ki, melyben a politikai ifjúsági szervezetek mellett növekvő számban vettek részt a nemrég még egyáltalán nem politizáló nyugat-európai nemzeti diákszövetségek is.

Ezen a világeseményen a haladó szervezetek mellett ott volt jó néhány szocialista, szociáldemokrata ifjúsági szövetség küldötte is, melyek elítélték saját nemzetközi szervezetük manővereit, és a VIT alapgondolatát elfogadva mentek el Szófiába.

A Fesztivál leglátogatottabb központja a Vietnami Szolidaritási Centrum volt, és a rendezvény során a DIVSZ kezdeményezésére 100.000 dollár gyűlt össze a vietnami nép segítésére. A résztvevők egységesen elítélték az arab országok elleni izraeli agressziót, szolidaritásukról biztosították a nemzeti felszabadító mozgalmakat, az imperializmus, a gyarmatosítás és újragyarmatosítás, a fasizmus és fajüldözés, a kizsákmányolás ellen harcolókat. Jelentős szerepet játszottak a programban az ifjúság szociális problémái is, mindenekelőtt jogainak, érdekeinek védelme.

A szófiai VIT sikere választ adott azokra a rosszindulatú jóslatokra, amelyek 1966-ban örömmel „temették“ a fesztivál eszméit. Bebizonyította, hogy a világ haladó, demokratikus ifjúsága körében változatlan az igény az ilyen találkozókra, az első ízben résztvevő országok és szervezetek nagy száma pedig a fokozódó érdeklődést tanúsította.

A IX. Világifjúsági Találkozó sikere egyúttal minden kétséget kizáróan eldöntötte: a világ ifjúsága tizedszer is találkozni fog.