Cikkek
 

Világifjúsági Találkozó Helsinkiben

Mozgalom

A helsinki VIT emblémája
A helsinki VIT emblémája

A VII., ausztriai Fesztivál után a VIT Nemzetközi Előkészítő Bizottsága úgy határozott, hogy ismét egy kapitalista országban rendezik meg az ifjúság hagyományos világtalálkozóját.

Így 1962-ben a VIII. Világifjúsági Találkozóra Helsinkiben került sor. A Fesztivál szlogenje a „Békéért és Barátságért“ volt, és 137 ország 18000 küldöttje vett rajta részt. 1500 ifjúsági szervezet küldte ide a képviselőit, ez háromszázzal több, mint ami az előző VIT-en volt.

Az imperialistabarát szervezetek próbálkozásai itt is kudarcot vallottak. Hiába készítették fel külön táborokban az "ellen-VIT" résztvevőit, hiába mozgósították tagságukat még a skandináv országokban oly erős szociáldemokrata ifjúsági szervezetek is, a VIT sikerét Helsinkiben sem voltak képesek megakadályozni.

Ennek a találkozónak új vonása is volt. Az egyik, hogy nem korlátozódott csak a fővárosra, több vidéki városban is voltak rendezvények. Az esemény egyik nagy fénypontja Jurij Gagarin látogatása volt, akit nagy ovációval fogadtak a fiatalok.

A világ haladó ifjúságát képviselő küldöttek nagy tömegdemonstrációt szerveztek a nemrégiben függetlenné vált országokkal való szolidaritás jegyében.

A 60-as évek elején a kommunista és munkásmozgalomban is jelentkező nézeteltérések a demokratikus ifjúsági mozgalomra is éveken keresztül bénítóan hatottak. A DIVSZ többség által támogatott hagyományos politikájával szemben álló nézetek szektás, dogmatikus talajon keletkeztek. Hordozói kezdetben az Összkínai Ifjúsági Szövetség képviselői voltak, majd csatlakoztak más szervezetek is.

A vita 1962-ben kezdődött a varsói kongresszuson, a kongresszus feladata volt az 1945-ben elfogadott alapszabály módosítása. Nem gyökeres változásokról volt szó ebben, csupán a megváltozott körülményekhez való igazodásról. De tartalmazott a módosítás két olyan megfogalmazást, amelyet a hivatalos kínai politika támadott: a „leszerelés“ és a „békés egymás mellett élés“ fogalmát. A kínai érvelés szerint ez a forradalmi harcról való lemondás: „A forradalom az egyetlen útja a béke biztosításának. A leszerelés a függetlenségükért és szabadságukért küzdő népek elárulása.“ A kínai fellépés a kongresszuson az első támadás volt a DIVSZ hagyományos politikai vonalvezetése ellen.

A kínai ifjúsági szervezetnek és követőinek terméketlen vitákat provokáló tevékenysége nyomán a Djakartába tervezett végrehajtó bizottsági ülést el kellett halasztani. Helyette 1964 januárjában egy szolidaritási konferenciára került sor Indonéziában. A konferencia egyben bizonyítéka volt annak, hogy a bénult helyzeten konkrét akciókkal úrrá lehet lenni. Firenzében 1964 elején tartották meg az Ifjúság és a diákok nemzetközi konferenciáját a leszerelésért, békéért és nemzeti függetlenségért.

A konferenciát az olasz ifjúsági szervezetek szervezték és munkájában részt vett több nem DIVSZ-tagszervezet is.

A firenzei konferencia követelte a katonai támaszpontok megszüntetését, a palesztin kérdés megoldását, az atomfegyverek elterjedésének megakadályozását.

A 60-as évek elején erősödött a DIVSZ iránti érdeklődés a harmadik világ országaiban is. Nőtt a DIVSZ befolyása ezekben az országokban annak ellenére, hogy a kínai tevékenység elsősorban e szervezetek megnyerésére irányult. A djakartai konferencia után megpróbálták létrehozni a „3A“ (Ázsia, Afrika, Latin-Amerika) ifjúsági konferenciáját. Közben tovább folytatták támadásaikat a DIVSZ rendezvényein a hagyományos politikai vonalvezetés, de mindenek előtt a szovjet ifjúság ellen.

Az 1964 júliusi, budapesti végrehajtó bizottsági ülésen a háromhatalmi atomcsend-egyezmény ellen tiltakoztak, máskor a DIVSZ együttműködési politikáját támadták. Egységbontó törekvéseik, visszatetsző magatartásuk, politikai következetlenségük teljes elszigetelésbe jutatta őket a II. Ifjúsági Fórumon, melyet a Komszomol és a Szovjetunió Ifjúsági Szervezetei Bizottságának meghívására Moszkvában rendeztek 1964-ben „A nemzeti függetlenségért, szabadságért, békéért“ címmel. A fórumon tovább erősödött a DIVSZ kapcsolata Ázsia, Afrika, Latin-Amerika függetlenségéért harcoló ifjúságával.

A 60-as évek elején Afrika jelentősége a demokratikus ifjúsági mozgalomban megnőtt. 1965 áprilisában Accrában megtartott VB-ülés egyik célja is az volt, hogy elősegítse a DIVSZ afrikai tevékenységét, és fellendítse a kontinensen az Afrikába tervezett IX. VIT propagandáját.

A kínai delegáció ismét felhasználta a VB-t arra, hogy bírálja a DIVSZ-t, mert az „nem forradalmi“. Hangoztatták, hogy „a fegyveres harc az egyetlen célravezető út“, a DIVSZ-nek ezt a formát kell támogatnia.

Mivel a többség ezt az álláspontot nem tette magáévá, a kínai delegáció nem fogadta el az akcióprogramot, amelyet az afrikai tevékenység fellendítése érdekében dolgoztak ki.

A tagszervezetek nagy többsége megvédte a DIVSZ tradicionális politikai vonalát, indokolta, hogy a DIVSZ-nek a jövőben még inkább nyitott, demokratikus, széles tömegeket átfogó szervezetnek kell lennie. Erősíteni kell együttműködését a békét akaró demokratikus és haladó erőkkel.

Ugyanakkor elutasították az olyan törekvéseket is, amelyek depolitizálni igyekeztek a DIVSZ tevékenységét, helyt adtak azoknak a kritikai észrevételeknek, hogy több figyelmet kell fordítani a kontinensek sajátos kérdéseire.

A VII. Kongresszus a szektás, dogmatikus erők teljes és végeleges vereségét jelentette.

A DIVSZ megszabadulva a bénító vitáktól, fokozta tevékenységét. Különösen két területen következett be nagyirányú fellendülés: a szolidaritás terén és az ifjúság jogainak, érdekeinek védelmében.